Vergrote nieren bij baby's

Antenatale hydronefrose
  • Als je baby een vergrote nier heeft, kan dit hierdoor komen:
    • Het begin van de urinebuis is te smal.
    • De plas van je baby stroomt terug naar de nieren.
    • Er zitten klepjes in de plasbuis van je baby (alleen bij jongens).
  • De arts onderzoekt de nieren van je baby met een extra echo, röntgenfoto of met een radioactieve stof.
  • De arts onderzoekt ook het bloed en de plas van je baby.
  • Je baby krijgt antibiotica zodat hij of zij geen ontsteking van de urineweg krijgt, of een operatie.
FMS