Mijn kind heeft last van bedplassen

In het kort

In het kort

 • Als een kind van 5 jaar of ouder ’s nachts de plas niet kan ophouden, dan spreken we over bedplassen.
 • Bedplassen doet een kind niet met opzet en komt niet door veel drinken of te diep slapen.
 • Voor het omgaan met bedplassen krijgen ouders adviezen die meestal goed helpen.
 • Ook zijn er verschillende methoden om het bedplassen aan te pakken.
Wat is het

Wat is bedplassen?

Een kind is zindelijk als het ook 's nachts de plas op kan houden. Meestal ontwikkelt zindelijkheid zich tussen het tweede en vijfde levensjaar:

 • Kinderen worden zich bewust van de aandrang om te plassen.
 • Zij leren de bekkenbodemspieren beheersen, wat nodig is om de plas op te houden.

We spreken van bedplassen als een kind van vijf jaar of ouder 's nachts de plas niet kan ophouden.

Kinderen die in bed plassen, merken ’s nachts niet dat ze moeten plassen. Ze hebben dit nog niet geleerd. Bedplassen komt niet doordat het kind te veel drinkt of te diep slaapt. Het gebeurt ook niet met opzet.

Adviezen

Adviezen bij bedplassen

Als uw kind na zijn/haar vijfde jaar nog in bed plast, kunnen de volgende adviezen helpen:

 • Laat uw kind altijd even plassen voordat het naar bed gaat. Als het niet lukt, is dat niet erg. Het gaat erom dat uw kind de kans krijgt om even rustig op het toilet te ontspannen.
 • Leg op een rustig moment nog eens uit dat het de bedoeling is dat het bed droog blijft.
 • Als uw kind in bed heeft geplast, zegt u dat dit jammer is. Straffen heeft geen zin, maar zeg ook niet dat het niet erg is.
 • Prijs uw kind als het 's nachts droog is gebleven.
 • Geef uw kind aandacht, los van het bedplassen. Lees bijvoorbeeld iedere avond een verhaaltje voor.
 • Als uw kind enkele nachten een droge luier heeft, kunt u het zonder luier laten slapen. Dan merkt uw kind sneller wanneer het plast. Leg een plastic zeil onder het laken om de matras te beschermen.
 • Laat uw kind zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van het bedplassen. Laat het bijvoorbeeld zelf het bed verschonen (of daarbij meehelpen) zodra het daartoe in staat is.
 • Uw kind mag gerust drinken als het dat wil. Drinken heeft geen invloed op het bedplassen.
Behandeling

Methoden om bedplassen aan te pakken

Er zijn verschillende methoden om het bedplassen aan te pakken. Voor elke methode is het belangrijk dat uw kind overdag:

 • goed drinkt
 • normaal plast
 • en normale ontlasting heeft (dagelijks poept)

Als er overdag problemen zijn met plassen en poepen is het beter om dat eerst aan te pakken.

Wanneer u voor een bepaalde aanpak heeft gekozen, is het van belang dat u die methode een aantal weken volhoudt:

 • Opnemen
  U wekt uw kind elke nacht om het te laten plassen.

 • Kalendermethode
  Bij elke droge nacht mag uw kind op de kalender een zonnetje tekenen of een sticker plakken.
 • Motivatiemethode (kalender met beloning)
  In het begin krijgt uw kind een kleine beloning voor elke poging om het bed droog te houden. Later krijgt het alleen een kleine beloning als het bed ook echt droog is gebleven.
 • Plaswekkermethode
  Uw kind krijgt een broekje dat in verbinding staat met een wekker. Zodra het broekje nat wordt, gaat de wekker af. Uw kind wordt wakker en kan naar het toilet gaan om verder te plassen.
 • Wektraining (plaswekker met kalender en beloning)
  Hierbij gebruikt u de plaswekker in combinatie met een kalender en beloning.

Medicijnen lossen het probleem van het bedplassen niet op. Er zijn middelen die de kans op bedplassen verminderen, maar helemaal droog worden kinderen niet. Na het stoppen van de medicijnen begint het bedplassen vaak weer opnieuw. Kortom: medicijnen zijn niet aan te raden bij bedplassen.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder met bedplassen?

Bijna alle kinderen worden na verloop van tijd vanzelf zindelijk, ook zonder behandeling.
Tijdens uw bezoeken aan het consultatiebureau en de schoolgezondheidszorg (van de Jeugdgezondheidszorg) is er ook aandacht voor bedplassen. Daar kunt u ook bespreken hoe het gaat en om advies vragen. Bij de aanpak van bedplassen werken huisarts en jeugdarts samen.

Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?