Bloedvat-toegang voor dialyse

Vaattoegang shunt katheter centrale lijn
  • Een bloedvat-toegang voor dialyse is een aanprik-plek of een lijn.
    • Voor een aanprik-plek worden een ader en slagader in je arm aan elkaar gemaakt.
    • Een lijn is een slangetje in je hals.
  • Samen met je arts bespreek je wat je kunt en wilt krijgen.
  • Je krijgt de aanprik-plek of de lijn met een operatie.
  • Meestal zijn 1 of 2 operaties per jaar nodig om te zorgen dat ze goed blijven werken.
FMS