Ik heb diabetes en moet een operatie ondergaan

In het kort

In het kort

 • Uw diabetes vraagt extra aandacht als u voor een onderzoek of een behandeling naar het ziekenhuis moet.
 • Vooraf worden uw bloedsuikers bekeken.
 • Zo nodig past u de behandeling aan om de bloedsuikers beter te krijgen.
 • Tijdens uw opname is het ziekenhuis verantwoordelijk voor uw diabetesbehandeling.
 • Als u uw diabetes zelf wilt reguleren, moet u hierover goede afspraken maken met het ziekenhuis.
Voorbereiding

Voorbereiding op een operatie bij diabetes

De voorbereiding op een operatie vraagt extra aandacht als u diabetes heeft.

Controles vooraf

U praat van tevoren met de arts die de operatie gaat doen. Deze arts onderzoekt uw algemene gezondheid, zoals hij dat bij iedere patiënt doet. Hij heeft ook informatie nodig over uw bloedsuikers. Daarvoor bekijkt hij uw laatste HbA1c-meting. Deze wordt meestal tijdens de driemaandelijkse controles gemeten. Als uw laatste HbA1c ouder is dan drie maanden, krijgt u een nieuwe meting.

Is uw HbA1c hoger dan 64? Dan is extra aandacht nodig voor uw bloedsuiker. Misschien moet u uw behandeling tijdelijk aanpassen om de bloedsuiker beter te krijgen. De arts die de operatie doet zal hierover overleggen met u en uw diabetes-behandelaar.

Metformine

Metformine is een medicijn dat vooral bij diabetes type 2 gebruikt wordt, en soms ook bij type 1. U kunt dat medicijn gewoon blijven gebruiken zoals u gewend bent.

Soms is het beter om het niet te nemen op de dag van een operatie, behandeling of een onderzoek met contrastmiddel. Namelijk bij ernstige nierschade of sommige nier-, lever-, hart- en vaatziekten. De arts zal dit dan met u bespreken.

Krijgt u na de operatie nog medicijnen, zoals pijnstillers zoals ibuprofen of diclofenac? Vraag dan aan uw arts of u die pijnstillers samen met metformine kunt gebruiken.

diclofenac

Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID's genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis (ontsteking van de gewrichten), ziekte van Bechterew en jicht (ontsteking in uw gewricht).

Bovendien bij koliekpijn, menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies, migraine en hoofdpijn. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (het kraakbeen in uw gewrichten wordt dunner), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

ibuprofen

Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose, spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

metformine

Metformine is een verlager van de bloedsuiker. Het behoort tot de biguaniden. Het vermindert het bloedsuiker en vermindert de eetlust.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en bij verminderde vruchtbaarheid.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Behandeling

Diabetesbehandeling tijdens een ziekenhuisopname

Veel mensen met diabetes zijn gewend om zelf hun diabetes te behandelen. Maar tijdens een opname is het ziekenhuis verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Bij een langere opnameduur is het gebruikelijk dat de diabetesbehandeling wordt overgenomen door een arts (meestal van interne geneeskunde) of een diabetesverpleegkundige onder toezicht van de internist.

Wilt u tijdens uw opname zelf uw bloedsuiker controleren en zelf de dosering van uw medicatie bepalen? Bespreek dan van tevoren of dat mogelijk is.

Een arts of verpleegkundige beoordeelt samen met u wat u zelf kunt doen tijdens de ziekenhuisopname. Het is ook mogelijk dat u na een operatie te ziek of slaperig bent voor de controles.

Als duidelijk is dat u de diabetesbehandeling zelf kunt blijven doen, maakt u een aantal afspraken met het ziekenhuis. U spreekt de volgende dingen af:

 • Wat onder uw eigen verantwoordelijkheid valt en welke verantwoordelijkheid het ziekenhuis heeft bij uw diabetesbehandeling.
 • Wat de streefwaarden zijn voor uw bloedsuiker tijdens de opname. Deze streefwaarden kunnen anders zijn dan uw normale streefwaarden.
 • Hoe vaak u de bloedsuiker controleert. Dit kan anders zijn dan wat u gewend bent.
 • Wat het ziekenhuis levert en wat u zelf moet meebrengen, bijvoorbeeld een insulinepen, naaldjes, meetapparatuur, glucosestrips, slangetjes, reservoirs en infuusnaaldjes voor een insulinepomp, een diabetesdagboek en glucosetabletten.
 • Wanneer u de zorgverlener moet waarschuwen, bijvoorbeeld bij een hypoglykemie of als het niet meer lukt om uw diabetes zelf te reguleren.
 • In welke situaties het ziekenhuis (tijdelijk) de behandeling overneemt. Bijvoorbeeld als het u niet lukt om u aan de afspraken te houden of vlak voor en vlak na een operatie.

Uw zorgverlener legt uit welke invloed de onderzoeken en de operatie kunnen hebben op uw bloedsuiker. U schrijft alle bloedsuikers en insulinedoseringen in een diabetesdagboek en de zorgverlener neemt die gegevens over in uw medisch dossier.

U kunt altijd weer stoppen met de zelfregulatie. De verpleegkundigen of artsen in het ziekenhuis nemen de controles en insulinedosering dan over.

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Uitstel operatie?

Moet ik de operatie uitstellen als mijn bloedsuiker te hoog is?

Diabetes vergroot de kans op problemen na een operatie, zoals een infectie. U vraagt zich misschien af of uw operatie uitgesteld moet worden als uw HbA1c (gemiddelde bloedsuiker) hoog is. Dat hangt van uw situatie af. Uw arts bespreekt een aantal zaken met u:

 • Brengt een hoog HbA1c bij uw operatie risico’s met zich mee?
 • Is het realistisch om de bloedsuiker te willen verlagen?
 • Hoe groot is het risico op een te laag bloedsuiker (hypoglykemie) als u probeert om de bloedsuiker te verlagen?
 • Is uitstel van de operatie slecht voor uw gezondheid of uw kwaliteit van leven?

Er is geen vaste HbA1c-waarde waarbij het beter is om een operatie uit te stellen. Uw arts zal samen met u en uw diabetesbehandelaar afwegen wat in uw situatie het beste is. Een algemene richtlijn is dat artsen dit bespreken bij een HbA1c boven de 64.

Meer informatie

Meer informatie over diabetes type 1

De informatie over diabetes type 1 is gebaseerd op:

Deze tekst is aangepast op
FMS

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?