Heeft mijn kind een eetprobleem?

In het kort

In het kort

 • De meeste eetproblemen bij kinderen zijn moeilijk te herkennen.
 • Als uw kind eten vermijdt of zich steeds meer bezighoudt met eten, dan heeft het misschien een eetprobleem.
 • Als een eetprobleem niet op tijd behandeld wordt, kan het een eetstoornis worden.
 • Heeft uw kind een eetprobleem? Praat erover en laat weten dat u er voor hem/haar bent.
 • Neem uw kind mee naar de huisarts.
Wat is het

Wat is een eetprobleem?

Eten wordt een eetprobleem als iemand zich te veel met (niet) eten bezighoudt.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

 • Uw kind voelt zich misschien onzeker over zijn/haar uiterlijk en vindt zichzelf misschien te dik. Daardoor wil hij/zij minder eten of alleen nog gezond eten.
 • Misschien eet uw kind af en toe heel erg veel om zichzelf te troosten, waarna hij/zij overgeeft of heel veel beweegt. Hij/zij zal zich hierdoor gespannen en ongelukkig gaan voelen.
 • Uw kind is extreem bang voor de gevolgen van het eten van bepaald voedsel. Hij/zij is bijvoorbeeld bang om te stikken of zich te verslikken, of te moeten overgeven.

Eetproblemen gaan meestal niet vanzelf over. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk hulp te zoeken.

Als een beginnend eetprobleem niet op tijd behandeld wordt, kan het een eetstoornis worden, zoals anorexia, boulimia, een eetbuistoornis of de eetstoornis ARFID.

Wat merk je

Hoe merk ik dat mijn kind een eetprobleem heeft?

Vaak valt het helemaal niet op dat een kind een eetprobleem heeft. Het kan voor u als ouder daarom heel moeilijk zijn om op te merken.

Kinderen met een eetprobleem gebruiken trucs en leugentjes om bijvoorbeeld niet te hoeven eten. Ze zeggen dat ze net hebben gegeten of dat ze zich niet lekker voelen en daardoor geen trek hebben. Of ze willen op een ander tijdstip eten. Dan valt het niet op dat ze minder of niet eten.

Er zijn verschillende dingen waaraan u kunt merken dat uw kind misschien een eetprobleem heeft:

 • U merkt dat het niet zo goed gaat met uw kind.
 • Uw kind gaat anders en/of op andere momenten eten.
 • Uw kind wil steeds vaker alleen zijn.
 • Uw kind let steeds meer op zijn/haar gewicht.
 • Uw kind wil het op school of bij het sporten heel goed en steeds beter doen.
 • Uw kind is steeds meer bezig met uiterlijk en vooral wat anderen daar dan van (zouden moeten) vinden.
Adviezen

Wat kan ik doen als ik denk dat mijn kind een eetprobleem heeft?

Ouders weten vaak niet goed wat ze moeten doen als ze denken dat hun kind een eetprobleem heeft. Dat is begrijpelijk.

 • Laat uw kind weten dat u er voor hem/haar bent. Praat erover en zeg ook dat u zich zorgen maakt. Het is belangrijk dat uw kind dat weet.
 • Bespreek uw zorgen met uw huisarts. De informatie die u heeft is belangrijk om erachter te komen wat uw kind heeft.
 • Vraag uw kind om mee te gaan naar de huisarts. Als uw kind niet mee wil, voelt u zich misschien machteloos. Leg dan uit aan uw kind dat u toch naar de huisarts gaat, omdat u wilt weten hoe u met het eetprobleem om kunt gaan.
Onderzoeken

Onderzoek bij eetproblemen

Bij eetproblemen zal de huisarts uw kind onderzoeken.

 • Hij stelt vragen en doet een lichamelijk onderzoek. Daarbij kijkt hij naar lengte, gewicht, bloeddruk en hartslag.
 • Waarschijnlijk controleert hij ook het bloed en de urine van uw kind.
 • Het kan ook zijn dat hij een hartfilmpje wil maken.

Met al deze informatie kan de huisarts vaststellen hoe ernstig de eetproblemen zijn.

Bij een ernstige eetstoornis (anorexia, boulimia, eetbuistoornis, ARFID) verwijst de huisarts uw kind door naar een kinderarts en/of een gespecialiseerd centrum, bijvoorbeeld een ggz-instelling. Mogelijk doen ze daar nog verder onderzoek.

Behandeling

Behandeling van een eetprobleem

Voor de behandeling van een (beginnend) eetprobleem kan uw kind terecht bij de huisartspraktijk en een psycholoog. Meestal zijn er verschillende onderdelen:

 • Voorlichting over eetproblemen en eetstoornissen.
 • Aanleren van een gezonde leefstijl: gezond eten en gezond bewegen.
 • Therapie. Uw kind krijgt therapie om te helpen bij het veranderen van negatieve gedachten over zichzelf en eten. Bijvoorbeeld:
  • Cognitieve gedragstherapie: Uw kind gaat samen met een psycholoog onderzoeken hoe het denkt over zichzelf, zijn/haar eetgedrag en lichaam. Uw kind leert anders denken waardoor het zich ook beter gaat voelen.
  • Interpersoonlijke therapie: Uw kind gaat tijdens deze therapie kijken naar relaties met andere mensen. Uw kind leert hoe hij/zij problemen op tijd ontdekt en aanpakt. Het zelfvertrouwen zal dan groter worden.
Meer informatie

Informatie over eetproblemen bij kinderen

Meer informatie over eetproblemen bij kinderen vind je bij:

 • MIND, betrouwbare informatie over psychische aandoeningen.

Patiëntenorganisaties en websites over eetproblemen:

 • WEET, een patiëntenorganisatie voor mensen met een eetstoornis en de mensen om hen heen
 • Proud2Bme, een website voor jonge meiden met problemen met eten en met hun zelfbeeld
 • 99gram, een website over eten, uiterlijk en gewicht voor (jonge) meiden met eetproblemen

Vind iemand die kan helpen:

Informatie voor scholen, professionals, familie en vrienden:

We hebben deze tekst gemaakt met de afspraken tussen artsen, therapeuten en andere zorgmedewerkers over eetstoornissen.

Deze tekst is aangepast op
GGZ

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?