Ik word mishandeld door mijn partner

In het kort

In het kort

 • Geweld door uw partner gaat meestal niet vanzelf over.
 • U kunt erover praten met uw huisarts.
 • Praten met een onbekende hulpverlener van Veilig Thuis kan ook. U hoeft uw naam niet te zeggen.
 • Uw huisarts en/of Veilig Thuis kunnen zorgen voor de juiste hulp.
Wat is het

Wat zijn voorbeelden van mishandeling?

Zowel vrouwen als mannen kunnen slachtoffer zijn van mishandeling.

Bij mishandeling kunt u verschillende dingen meemaken, psychisch en/of lichamelijk. Bijvoorbeeld uw partner:

 • is de ene keer agressief en de andere keer lief
 • behandelt u als bezit, is snel jaloers
 • maakt thuis dingen kapot
 • slaat u of dreigt met slaan
 • laat u dingen doen die u niet wilt, soms ook seksueel
 • vernedert u
 • wil op allerlei manieren laten weten wie de baas is
 • wil altijd weten waar u bent en wat u doet

Na geweld beloven de meeste partners dat het niet weer gebeurt. Er zijn waarschijnlijk ook periodes waarin uw relatie goed lijkt. U hoopt dan dat het over is. Maar in veel relaties met geweld, wordt het geweld steeds ernstiger.

Adviezen

Adviezen als u mishandeld wordt

 • Geweld binnen een relatie is niet normaal. Zonder hulp wordt het vaak erger. Zoek daarom hulp.
 • Kinderen die getuige zijn van mishandeling nemen dat gedrag vaak over. Zij kunnen later in eenzelfde situatie terecht komen, als dader of als slachtoffer. Dit kan een extra reden zijn om hulp te zoeken.
 • U kunt erover praten met uw huisarts.
 • Misschien praat u liever (eerst) met een onbekende. Dan kunt u een hulpverlener van Veilig Thuis bellen: 0800-2000.
  De hulpverlener luistert, en u kunt samen bekijken welke hulp u wilt.
  U hoeft uw naam niet te zeggen als u dat niet wilt.
Hulp huisarts

Hulp van de huisarts bij ernstige problemen

Uw huisarts vraagt u om te vertellen wat er is gebeurd. Daarna zal de huisarts het volgende kunnen doen:

 • Onderzoeken hoe groot de problemen zijn.
  Als u kinderen heeft, gaat de huisarts na of zij ook veilig zijn.
 • Advies vragen aan Veilig Thuis en het liefst ook aan een andere arts. De huisarts doet dit zonder uw naam en de naam van uw partner te noemen.
 • Met u en uw partner praten. Over de zorgen en mogelijke oplossingen. De huisarts denkt goed na of dit wel kan en bespreekt met u of dit mogelijk is. Zodat u hierdoor niet nog meer in de problemen komt.
 • Zo nodig met andere hulpverleners overleggen die u en/of uw partner ook kennen. Hiervoor vraagt hij toestemming van u en uw partner.

Hierna beslist de huisarts wat er nodig is. Als de situatie voor u niet veilig is dan wil de huisarts dit melden bij Veilig Thuis. Hij heeft hiervoor uw toestemming nodig.
Soms geeft iemand hier geen toestemming hiervoor. Dan zal de huisarts alleen een melding doen bij ernstig gevaar. Bijvoorbeeld als de veiligheid van uw kinderen in het geding is.

Hulp Veilig Thuis

Hulp van Veilig Thuis bij een melding van mishandeling

 • Veilig Thuis onderzoekt hoe de situatie precies is. Veilig Thuis praat met u beiden als dit mogelijk is.
 • Als er nog met uw partner te overleggen valt dan maakt u samen afspraken over hoe u met elkaar wil omgaan.
 • Als de situatie te onveilig is dan zoekt Veilig Thuis een veilige plek voor u (en de kinderen).
Hulp

Welke hulp is er mogelijk bij geweld in relaties?

Voorbeelden van hulp zijn:

 • hulp van een maatschappelijk werker (het sociaal wijkteam)
 • psychologische hulp voor uw partner: bijvoorbeeld als de woede-uitbarstingen komen door psychische problemen
 • bij een drankprobleem: hulp via de huisarts om minder of niet meer te drinken
 • bij drugsverslaving: hulp van de verslavingszorg om van de verslaving af te komen
 • psychologische hulp voor u, bijvoorbeeld bij angst
 • een huisverbod: uw partner mag dan 10 dagen uw huis niet in. In die dagen zorgt Veilig Thuis voor hulp, voor u en ook voor uw partner.
 • slachtofferopvang voor vrouwen of mannen
 • specifieke vrouwenopvang (Blijf-van-mijn-lijfhuis)
Stress

Omgaan met stress bij geweld in een relatie

Geweld geeft vaak spanning of angst. U kunt er veel stressklachten van hebben. Een paar adviezen om stress te verminderen:

 • Stop uw emoties niet weg. Neem iemand in vertrouwen en praat erover. Bijvoorbeeld met een vriendin, familielid of collega.
 • Sluit u niet af voor mensen die belangrijk voor u zijn, zoals uw ouders, vriendinnen.
 • Neem geen slaap- en kalmeringsmiddelen. Overleg eerst met uw huisarts als u ze wil gebruiken.
 • Neem geen alcohol of drugs om minder te voelen.
 • Zoek afleiding. Het helpt om in uw dagelijkse ritme te blijven, zoals naar uw werk gaan.
 • Het kan helpen om te praten met mensen die ook te maken hebben gehad met geweld in hun relatie. Dat kan online bij Slachtofferhulp.

Bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen kunt u hulp krijgen. De huisarts kan u verwijzen naar een therapeut. Psychotherapie kan u helpen de gebeurtenissen te verwerken.

Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen bij geweld in een relatie?

Als er weer iets gebeurt en u zich onveilig voelt, bel dan 112. De politie weet hoe ze met mishandeling om moeten gaan.

Meer informatie
Deze tekst is aangepast op
NHG

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?