Geweld thuis

  • Relatieproblemen
  • Huiselijk geweld
  • Bij geweld in huis is het de hoogste tijd om hulp te vragen.
  • Bij huiselijk geweld kan iemand zich op verschillende manieren gedragen, bijvoorbeeld snel jaloers zijn, eerst agressief en dan weer lief, beloven dat het niet meer gebeurt, anderen slaan of vernederen.
  • Praat met uw huisarts. Samen bekijkt u welke hulp nodig is. 
  • Of bel met een hulpverlener van Veilig Thuis 0800-2000.
  • Met hulp kunt u ervoor zorgen dat het thuis weer beter wordt.