Geweld thuis

Relatieproblemen Huiselijk geweld
  • Bij huiselijk geweld kan iemand zich op verschillende manieren gedragen, bijvoorbeeld de ene keer agressief en dan weer lief, beloven dat het niet meer gebeurt, anderen slaan of vernederen.
  • Praat met uw huisarts. Samen bekijkt u welke hulp nodig is.
  • Of bel met een hulpverlener van Veilig Thuis 0800-2000.
  • Met hulp kunt u ervoor zorgen dat het thuis weer beter wordt.
  • Jongeren kunnen ook chatten:
NHG