Geweld thuis

  • Relatieproblemen
  • Huiselijk geweld
  • Bij huiselijk geweld kan iemand zich op verschillende manieren gedragen, bijvoorbeeld de ene keer agressief en dan weer lief, beloven dat het niet meer gebeurt, anderen slaan of vernederen.
  • Praat met uw huisarts. Samen bekijkt u welke hulp nodig is. 
  • Of bel met een hulpverlener van Veilig Thuis 0800-2000.
  • Met hulp kunt u ervoor zorgen dat het thuis weer beter wordt. 
  • Jongeren tot 18 jaar kunnen ook de Kindertelefoon bellen 0800 0432.