Heroïneverslaving

Opiaatverslaving
  • Heroïneverslaving is een chronische, psychische aandoening.
  • Wilt u behandeld worden en de kwaliteit van uw leven verbeteren?
  • Ga naar uw huisarts. Die zal u verwijzen naar de verslavingszorg.
  • U kunt vervangende middelen krijgen, zoals methadon en buprenorfine .
  • Door de behandeling krijgen veel mensen weer controle over hun leven.

buprenorfine

Buprenorfine is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij hevige pijn, zoals na een operatie of pijn als gevolg van kanker. Artsen schrijven het ook voor bij ernstige jeuk in de palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

methadon

Methadon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij langdurige matige tot hevige pijn en bij verslaving aan opiaten.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
GGZ