Kindermishandeling

Verwaarlozing
  • Kindermishandeling is als iemand een kind iets aandoet waardoor het lijdt. Voorbeelden zijn verwaarlozing en het zien of horen van geweld in huis.
  • Met zorgen over problemen in uw gezin kunt u bij de huisarts terecht.
  • De dingen waar u met uw huisarts over praat, mag uw huisarts niet zomaar doorvertellen aan anderen. Dit heet beroepsgeheim.
  • De huisarts gaat samen met u bekijken welke hulp uw gezin nodig heeft.
  • Ook als jongere kun je naar je huisarts als er thuis problemen zijn.
NHG