Lui oog

Amblyopie
  • Een kind met een lui oog kijkt maar met één oog. Het andere oog heet het luie oog.
  • Vaak zijn er in de familie meer mensen die een lui oog (gehad) hebben.
  • Op het consultatiebureau controleren ze elk kind op een lui oog.
  • Kinderen met een lui oog kunnen moeilijker diepte zien.
  • Uw kind kan ook loensen of scheel kijken.
  • De beste en eenvoudigste behandeling is het goede oog afplakken.
  • Hoe eerder de behandeling start, hoe beter. Het helpt alleen bij kinderen tot en met 7 jaar.

Wat is uw situatie?