Lui oog

Amblyopie
  • Bij een lui oog kijkt uw kind maar met 1 oog. Het andere oog is het luie oog.
  • Uw kind kan daardoor moeilijker zien. Uw kind kan ook scheel kijken.
  • Op het consultatiebureau controleert de jeugdarts of uw kind een lui oog heeft.
  • Vaak zijn er in de familie meer mensen met een lui oog.
  • Over het goede oog van uw kind wordt een pleister geplakt. Zo leert het luie oog weer goed te zien.
  • Kinderen die 8 jaar of ouder zijn, houden meestal een lui oog.

Wat is je situatie?

NHG