Minder goed zien bij volwassenen

Slecht zien bij volwassenen
  • Gaat u langzaam steeds minder scherp zien?
    • Tot 65 jaar komt dat meestal door een probleem waarbij een bril of lenzen helpen.
    • Als u ouder bent dan 65 komt dat vaker door een oogziekte. Bijvoorbeeld staar.
  • Ziet u opeens slecht, dubbel, een donkere vlek of lichtflitsen? Bel direct uw huisarts of de huisartsenpost.
FMS
NHG