Mijn kind heeft een lui oog

In het kort

In het kort

 • Een kind met een lui oog kijkt maar met één oog. Het andere oog heet het luie oog.
 • Vaak zijn er in de familie meer mensen die een lui oog (gehad) hebben.
 • Op het consultatiebureau controleren ze elk kind op een lui oog.
 • Kinderen met een lui oog kunnen moeilijker diepte zien.
 • Uw kind kan ook loensen of scheel kijken.
 • De beste en eenvoudigste behandeling is het goede oog afplakken.
 • Hoe eerder de behandeling start, hoe beter. Het helpt alleen bij kinderen tot en met 7 jaar. 
Wat is het

Wat is een lui oog?

Een kind met een lui oog kijkt maar met één oog. Het andere oog, waar het minder of niet mee kijkt, heet het luie oog.

Het luie oog doet het eigenlijk prima, maar de hersenen van uw kind kiezen ervoor om maar met één oog te kijken. Hoe langer het luie oog niet wordt gebruikt, hoe lastiger het wordt om met dat luie oog nog wat te kunnen zien.

Vaak zijn er in de familie meer mensen die een lui oog (gehad) hebben.

Wat merk ik

Verschijnselen van een lui oog

Een lui oog geeft de volgende verschijnselen:

 • Een kind ziet slecht met het ‘luie oog’. Door een bril ziet het luie oog niet beter.
 • Een kind ziet minder diepte. Het kan daardoor gemakkelijker struikelen en moeilijker iets vastpakken (er naast grijpen).
 • Het kind kan ook loensen of scheel kijken: beide ogen kijken niet precies dezelfde kant op.

Soms zijn er geen merkbare verschijnselen bij een lui oog. Vooral bij een jong kind merken ouders vaak niet dat het minder of anders ziet.

Oorzaken

Waardoor komt een lui oog?

De meest voorkomende oorzaken van een lui oog zijn: 

 • Eén oog dat minder scherp ziet

  Een bril zou dan helpen, maar op zo'n jonge leeftijd merkt u nog niet dat uw kind minder ziet. Als één oog minder scherp ziet, gaan de hersenen zich steeds meer op het andere, goede oog richten. Het slechtere oog wordt steeds minder gebruikt en als het ware uitgeschakeld. Daardoor kijkt uw kind uiteindelijk niet meer met dat oog. Als het dan later een bril krijgt, helpt dat niet meer. Het oog is dan ‘lui’ geworden.
 • Scheelzien

  Als een kind scheel ziet, ziet het dubbel. Dat dubbelzien is lastig. De hersenen lossen ook hier het probleem op door één oog ‘uit te schakelen’ en alleen te letten op wat het andere oog ziet.

 • Troebelingen in het oog, zoals een troebele lens (aangeboren staar)
Adviezen

Advies bij een lui oog

Hoe eerder een lui oog wordt ontdekt en behandeld, hoe groter de kans op volledig herstel.

Daarom is het belangrijk dat de ogen van uw kind in de eerste levensjaren een aantal keren worden gecontroleerd. Dit gebeurt op het consultatiebureau.

 • Heeft u zelf iets aan de ogen van uw kind opgemerkt?
 • Hebben een of meer mensen in uw familie een lui oog?
 • Zien een of meer mensen in uw familie scheel?
 • Dragen een of meer mensen in uw familie een extra sterke bril?

Vertel dit uw huisarts of op het consultatiebureau.

Vermoedt uw huisarts dat uw kind een lui oog heeft, dan moet uw kind naar de orthoptist of oogarts om dit met zekerheid vast te stellen.

Behandeling

Behandeling van een lui oog

Als de orthoptist of oogarts vaststelt dat uw kind een lui oog heeft, dan start de behandeling direct.

 • De beste en eenvoudigste behandeling is het afplakken van het goede oog. Hierdoor leren de hersenen van uw kind om het luie oog weer goed te gebruiken. Het luie oog wordt gedwongen om zelf te gaan kijken. Zo leert het oog beter zien. Hoe lang de pleister op moet, verschilt van enkele uren tot de hele dag. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind, hoe lang uw kind het luie oog heeft en hoe slecht het luie oog ziet. 
  Als het luie oog is ontstaan omdat een oog minder scherp ziet, moet uw kind ook een bril hebben.
 • Soms krijgt een kind pupilverwijdende oogdruppels. Bijvoorbeeld als het zelf steeds de pleister van zijn oog afhaalt. De oogdruppels schakelen het goede oog tijdelijk uit. Uw kind gaat dan wazig zien met het goede oog en leert zo ook weer het luie oog te gebruiken. De oogdruppels kunnen irriteren omdat de pupil zo wijd is dat kinderen last krijgen van (fel) licht.
Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder als uw kind een lui oog heeft?

Als het luie oog vroeg wordt ontdekt en behandeld, dan kan het oog nog goed herstellen. Het oog hoeft dan meestal ook minder lang te worden afgeplakt: een paar uur per dag, gedurende een paar maanden.

Soms is het nodig om het een aantal jaren vol te houden.

Vanaf 8 jaar heeft afplakken meestal geen zin meer. Uw kind houdt dan een lui oog.

Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.