Nieuws

Aandacht voor zelfdoding

Op Wereld Suïcide Preventie Dag is er extra aandacht voor het voorkómen van zelfdoding. Er zijn over de hele wereld bijeenkomsten waar mensen die wel eens nadenken over zelfmoord, nabestaanden en anderen stil staan bij zelfdoding. En hoe we kunnen proberen dit te voorkomen. Het is belangrijk om over depressieve klachten te praten. Neem gerust contact op met uw huisarts. Op Thuisarts.nl kunt u informatie vinden over depressie, manische depressie (bipolaire stoornis) en gedachten aan zelfdoding

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap, 10 september 2016

Geplaatst op 09 september 2016

Meer nieuws