Verstuikte enkel

 • Enkeldistorsie
 • Verzwikte enkel
 • Gescheurde enkelband
 • Bij een verstuiking klapt uw voet plotseling naar binnen.
 • De enkelband rekt uit of scheurt in, de enkel wordt dik.
 • Leg de enkel direct hoog en koel met ijsblokjes in een plastic zak of een 'ice-pack'.
 • Probeer snel of het lopen weer gaat. Lopen bevordert het herstel.
 • Een verstuikte enkel of gescheurde enkelband geneest vanzelf.
 • Ga naar uw huisarts:
  • als u zonder steun niet 4 stappen kunt lopen (de enkel is dan misschien gebroken)
  • of als de pijn en/of de zwelling na 4 dagen nog niet zijn verminderd.