Verstuikte enkel

Enkeldistorsie Verzwikte enkel Gescheurde enkelband
  • Bij een verstuiking klapt uw voet plotseling naar binnen.
  • De enkelband rekt uit of scheurt in, de enkel wordt dik.
  • Leg de enkel direct hoog. Koel de enkel met ijsblokjes in een plastic zak of een 'ice-pack'.
  • Probeer na ongeveer een half uur of lopen weer gaat.
  • Als u dan geen 4 stappen kunt lopen zonder steun: Bel uw huisarts. Die kijkt of de enkel gebroken is.
  • Een verstuikte enkel of gescheurde enkelband geneest vanzelf.
  • Is de pijn en zwelling na 4 dagen nog niet minder, laat dan uw huisarts ernaar kijken.