Aangeboren staar

  • Een kind met aangeboren staar ziet wazig. Dit komt omdat de ooglens troebel is.
  • De pupil van uw kind kan daardoor wit of grijs zijn.
  • Doordat uw kind wazig ziet, reageert uw kind mogelijk niet goed op speeltjes of gezichten.
  • Bij milde staar bestaat de behandeling uit het afplakken met een oogpleister, een bril of oogdruppels.
  • Bij ernstige staar bestaat de behandeling uit een oogoperatie. De oogarts vervangt de wazige lens door een kunstlens.
FMS
NHG