Mijn kind met ADHD krijgt medicijnen

In het kort

In het kort

 • Medicijnen kunnen een 2e stap zijn in de behandeling van ADHD.
 • Ga ook door met de opvoedingsadviezen voor kinderen met ADHD. 
 • Medicijnen kunnen de kenmerken van ADHD tijdelijk verminderen.
 • Bijwerkingen komen vrij vaak voor, vooral slaapproblemen en minder eetlust. 
 • In het begin komt uw kind vaak op controle bij de huisarts. 
Beschrijving

Medicijnen bij ADHD

Het kan zo zijn dat de behandeling van ADHD met ouder- en leerkrachtbegeleiding en therapie voor uw kind niet genoeg heeft geholpen. 
Medicijnen zijn dan een 2e mogelijke stap in de behandeling.

Medicijnen voor de behandeling van ADHD zijn methylfenidaat , dexamfetamine  en atomoxetine . Met methylfenidaat is de meeste ervaring. Het werkt op de zenuwcellen in de hersenen.

De huisarts kan methylfenidaat voorschrijven aan kinderen van 6 jaar en ouder. Een kind mag geen last hebben van bepaalde ziekten, zoals hoge bloeddruk of een (aangeboren) hartziekte. 

Ga ook door met de adviezen die u heeft gekregen. Zo leren uw kind en u hoe jullie het beste om kunnen gaan met ADHD.   

atomoxetine

Atomoxetine regelt in de hersenen de hoeveelheid noradrenaline. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij het vasthouden van de aandacht.

Artsen schrijven het voor bij ADHD.

Bron: Apotheek.nl

dexamfetamine

Dexamfetamine is een stimulerend middel.

Artsen schrijven het voor bij ADHD en narcolepsie (slaapziekte).

Bron: Apotheek.nl

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Bron: Apotheek.nl

ORS

ORS is een oplossing van zouten en (druiven)suiker in water.

Het wordt gebruikt bij waterdunne diarree en braken.

Bron: Apotheek.nl
Effect

Wat is het effect van medicijnen bij ADHD?

Medicijnen bij ADHD (methylfenidaat ) kunnen ervoor zorgen dat uw kind zich beter kan concentreren en rustiger wordt. Dit effect is tijdelijk: als het medicijn is uitgewerkt, komen de kenmerken van ADHD weer terug.

Niet bij alle kinderen die het medicijn gaan slikken, helpt het. Bij een deel van de kinderen werkt het niet.

Op de lange termijn maakt het, bijvoorbeeld voor de resultaten op school, weinig uit of een kind wel of geen medicijnen heeft gebruikt. 

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Bron: Apotheek.nl
Start medicijnen

Start van medicijnen bij ADHD

Voordat uw kind met medicijnen begint, bepaalt uw huisarts de lengte en het gewicht van uw kind. Zo kan hij in de gaten houden of uw kind goed blijft groeien als uw kind medicijnen slikt. Ook meet de huisarts de bloeddruk en hartslag.

Uw kind start met een tablet die kort werkt, meestal 3 tot 5 uur. Per dag slikt uw kind 2 of 3 tabletten. De tabletten kan uw kind het beste innemen tijdens het eten. 

Laat uw kind de laatste tablet minimaal 4 uur voordat uw kind naar bed gaat nemen (meestal ongeveer om 16:00 uur). Zo voorkomt u dat uw kind slecht slaapt door het medicijn.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van methylfenidaat

Bijwerkingen van methylfenidaat zijn:

 • minder zin in eten
 • minder goed slapen (vooral als uw kind het medicijn laat op de middag pas slikt)
 • somberheid, minder levenslustig
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • meer prikkelbaar, sneller boos
 • veranderingen in bloeddruk en hartslag
 • minder snel reageren (minder reactievermogen)
 • niet goed groeien

Vooral in de eerste weken dat uw kind het medicijn slikt, kan het bijwerkingen krijgen. De meeste bijwerkingen verminderen 1 tot 2 weken na de start. Ze verdwijnen vaak bij een lagere dosis of als uw kind stopt met de medicijnen.

Als uw kind de tabletten methylfenidaat inneemt zoals de huisarts heeft uitgelegd, is het medicijn niet verslavend. Het medicijn heeft ook geen invloed op het risico om verslaafd te raken aan bijvoorbeeld alcohol of drugs.

Het is onbekend of methylfenidaat veilig is op lange termijn. 

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Bron: Apotheek.nl
Op reis met medicijnen

Op reis met medicijnen

Gaat uw kind binnenkort op vakantie of op schoolreis en gebruikt uw kind methylfenidaat ? Dit medicijn valt onder de Opiumwet en mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. U moet een officiële verklaring aanvragen. Houd er rekening mee dat de verwerking en legalisering van de verklaring enige weken in beslag kan nemen. Voor meer informatie over het reizen met medicijnen kunt u terecht op hetcak.nl.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Bron: Apotheek.nl
Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder met medicijnen bij ADHD?

Uw kind komt vaak op controle als uw kind net gestart is met medicijnen (1 keer per week of 1 keer per 2 weken).

Als de medicijnen niet genoeg effect hebben op uw kind, verhoogt de huisarts de dosering in kleine stapjes of vertelt hij hoe uw kind de tabletten anders moet verdelen over de dag. Misschien krijgt uw kind een tablet die lang werkt (8 tot 12 uur), in plaats van een tablet die kort werkt.
Ook als uw kind bijwerkingen heeft, past de huisarts de medicatie aan.

Bij iedere controle meet de huisarts de bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht.

Heeft uw kind minder zin in eten en valt uw kind af? Dan kan uw kind voor het slapen gaan het beste nog wat eten en meer tussendoortjes eten. Eventueel geeft de huisarts een lagere dosering van het medicijn. Wat u ook kunt uitproberen (in overleg met de huisarts), is uw kind in het weekend en in vakanties geen medicijnen laten gebruiken. Dan krijgt uw kind weer meer zin in eten.
Als uw kind door de medicijnen niet meer goed groeit, dan stuurt de huisarts uw kind door naar de kinderarts.

Als het goed gaat met uw kind, hoeft uw kind geleidelijk minder vaak voor controle te komen. Een controle per half jaar blijft nodig voor kinderen met ADHD die medicijnen slikken.

Stoppen?

Wanneer stoppen met medicijnen bij ADHD?

Er is geen algemeen advies te geven over hoe lang de behandeling met het medicijn methylfenidaat  het beste kan duren. Daar is namelijk geen onderzoek naar gedaan.

In de periode dat uw kind medicijnen gebruikt, kan de ADHD minder zijn worden. Ook kan uw kind nieuwe gewoontes leren. Als uw kind doorgaat met die gewoontes, zijn medicijnen op een gegeven moment vaak niet meer nodig.

Stoppen met methylfenidaat kan in één keer, afbouwen is niet nodig. 

Het is bijvoorbeeld een optie om jaarlijks een proefstop te doen: uw kind slikt 1 tot 2 weken geen medicijnen. Doe dit in een normale periode, zoals een gewone schoolweek. Zo wordt duidelijk of het nog zin heeft dat uw kind doorgaat met de medicijnen, of niet.

De meeste kinderen stoppen tijdens of kort na de puberteit met de medicijnen. Het is niet bekend of de medicijnen veilig zijn en helpen als kinderen ze heel lang blijven gebruiken.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Bron: Apotheek.nl
Wanneer contact?

Wanneer contact opnemen als uw kind ADHD heeft?

Neem contact op met uw huisarts in deze situaties:

 • U merkt dat uw kind met ADHD andere psychische klachten heeft, zoals:
  • vaak bang zijn
  • somber zijn
  • vaak erg boos worden
  • agressief reageren
 • Uw kind gebruikt medicijnen bij ADHD en heeft last van:

  • slecht slapen
  • vaak geen zin in eten
  • somber zijn
  • hoofdpijn
  • buikpijn
  • zenuwachtig zijn
 • U kunt het niet goed meer aan thuis.
 • U maakt zich zorgen over uw kind of uw gezin.
Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.