Mijn kind met ADHD krijgt medicijnen

In het kort

In het kort

 • Soms helpen adviezen en training niet genoeg. Dan kan een arts medicijnen voorschrijven.
 • Medicijnen kunnen de verschijnselen van ADHD verminderen, maar niet genezen.
 • De medicijnen hebben soms bijwerkingen. Bijvoorbeeld slecht slapen en minder zin hebben in eten.
 • Ga ook door met de adviezen die u heeft gehad.
 • In het begin komt uw kind vaak voor controle bij de behandelaar.
Wat is het

Medicijnen bij ADHD

Soms helpt advies en training niet genoeg. Een arts of een verpleegkundig specialist kan dan medicijnen voorschrijven.

Meestal worden alleen medicijnen gegeven als een kind erge problemen heeft door de ADHD. Bij lichte klachten kunnen de nadelen namelijk groter zijn dan de voordelen.

Voor kinderen onder de 6 jaar zijn deze medicijnen niet geschikt. Bij zulke jonge kinderen werken ze waarschijnlijk minder goed. Ook is er meer kans op bijwerkingen.

ADHD-medicijnen zijn:

 • methylfenidaat (op het doosje kan ook de merknaam staan: Ritalin of Concerta) of
 • dexamfetamine (Amfexa).

Soms helpen deze medicijnen niet genoeg. Of een kind kan er niet goed tegen. Dan verwijst de behandelaar meestal door naar een psychiater. Die kan nog andere medicijnen proberen: atomoxetine (Strattera) of guanfacine (Intuniv).

atomoxetine

Atomoxetine regelt in de hersenen de hoeveelheid noradrenaline. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij het vasthouden van de aandacht.

Artsen schrijven het voor bij ADHD.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

dexamfetamine

Dexamfetamine is een stimulerend medicijn.

Artsen schrijven het voor bij ADHD (u bent snel afgeleid, doet drukker en doet dingen zonder er bij na te denken). Ook bij narcolepsie (slaapziekte).

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

guanfacine

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.
Effect

Wat is het effect van medicijnen bij ADHD?

Door de medicijnen kan uw kind rustiger en geconcentreerder worden. Ze werken niet bij elk kind.

Als uw kind ermee stopt, kunnen de klachten terugkomen. Ga daarom ook door met de adviezen / trainingen die u krijgt.

Start medicijnen

Start van medicijnen bij ADHD

Meestal wordt eerst methylfenidaat of dexamfetamine geprobeerd. Voordat uw kind met deze medicijnen begint, meet de behandelaar lengte en gewicht van uw kind. Zo kan hij in de gaten houden of u kind goed blijft groeien tijdens de behandeling.

Uw kind start met een tablet die kort werkt, meestal 3 tot 5 uur.
Per dag slikt uw kind 2 of 3 tabletten.
Laat uw kind de laatste tablet nemen minimaal 4 uur voor het gaat slapen. Sommige kinderen slapen er namelijk slecht door en dan helpt het om de laatste pil niet te laat te nemen.

dexamfetamine

Dexamfetamine is een stimulerend medicijn.

Artsen schrijven het voor bij ADHD (u bent snel afgeleid, doet drukker en doet dingen zonder er bij na te denken). Ook bij narcolepsie (slaapziekte).

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.
Bijwerkingen

Bijwerkingen van methylfenidaat

Bijwerkingen van methylfenidaat en dexamfetamine kunnen zijn:

 • minder zin in eten
 • minder goed slapen (vooral als uw kind het medicijn laat op de middag pas slikt)
 • somberheid, minder levenslustig zijn
 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • prikkelbaar, sneller boos
 • snelle hartslag en/of hoge bloeddruk
 • minder snel reageren
 • niet goed groeien
 • tics

De meeste bijwerkingen verminderen na 1 tot 2 weken.

Houdt uw kind er last van? Bespreek dit met de behandelaar. Minder van het medicijn kan een oplossing zijn. Of stoppen. Dan verdwijnen de bijwerkingen ook.

De medicijnen zijn niet verslavend als uw kind de tabletten inneemt zoals de behandelaar heeft uitgelegd.
Uw kind raakt ook niet makkelijker verslaafd aan bijvoorbeeld alcohol of drugs als het deze medicijnen heeft (gehad).

Op apotheek.nl vindt u alle informatie over bijwerkingen.

dexamfetamine

Dexamfetamine is een stimulerend medicijn.

Artsen schrijven het voor bij ADHD (u bent snel afgeleid, doet drukker en doet dingen zonder er bij na te denken). Ook bij narcolepsie (slaapziekte).

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.
Op reis met medicijnen

Op reis met medicijnen

Gaat uw kind op vakantie of op schoolreis naar het buitenland? En gebruikt uw kind methylfenidaat of dexamfetamine? Let dan op: u mag deze medicijnen niet zomaar meenemen naar het buitenland. U moet daarvoor een verklaring aanvragen. Dit is omdat de medicijnen onder de Opiumwet vallen.

U regelt de verklaring via het CAK: hetcak.nl. U moet hiervoor een formulier invullen en dat eerst laten ondertekenen door uw behandelaar.
Daarna stuurt u het naar het CAK.
U krijgt dan binnen 2 weken de verklaring opgestuurd.

dexamfetamine

Dexamfetamine is een stimulerend medicijn.

Artsen schrijven het voor bij ADHD (u bent snel afgeleid, doet drukker en doet dingen zonder er bij na te denken). Ook bij narcolepsie (slaapziekte).

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.
Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder met medicijnen bij ADHD?

Als uw kind begint met medicijnen komt u vaak voor controle: 1 keer per week of 1 keer per 2 weken.
De arts of verpleegkundig specialist bespreekt dan met u en uw kind hoe het gaat. Ook meet hij/zij bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht van uw kind.
Bij afwijkingen is stoppen met de medicijnen soms beter.
Als het goed gaat met uw kind, hoeft u steeds minder vaak te komen. Uiteindelijk een keer per half jaar. Dit is zo lang uw kind de medicijnen slikt.

Als de medicijnen niet goed genoeg werken kan de behandelaar:

 • iets meer medicijnen geven
 • de tabletten anders verdelen over de dag
 • een tablet geven die lang werkt (8 tot 12 uur), in plaats van een tablet die kort werkt
 • een ander medicijn voorschrijven.

Kinderen die jarenlang ADHD-medicijnen gebruiken, kunnen minder snel groeien dan normaal. De behandelaar kijkt daarom of uw kind goed blijft groeien. Zo nodig stuurt hij/zij uw kind door naar de kinderarts.

Heeft uw kind veel last van bijwerkingen? Bijvoorbeeld minder zin in eten en afvallen? Dan kunt u dit proberen:

 • Geef uw kind voor het slapen gaan nog wat eten.
 • Geef meer tussendoortjes.
 • Sla de medicijnen over in het weekend en in vakanties. Overleg dit wel eerst met de behandelaar.

Helpt dit niet genoeg, dan kan de behandelaar in overleg met u:

 • iets minder van de medicijnen geven;
 • een ander medicijn proberen.
Stoppen?

Wanneer stoppen met medicijnen bij ADHD?

ADHD kan vanzelf minder worden. Ook kan uw kind leren om er beter mee om te gaan. Dan zijn de medicijnen niet meer nodig.

Om te proberen of het weer gaat zonder medicijnen, doet u een ‘proefstop’. Meestal gebeurt dit na een jaar. Doe dit in overleg met de behandelaar.

Een proefstop gaat zo:

 • Uw kind slikt 1 of 2 weken geen medicijnen. Of u krijgt een tekstkit van de apotheek, waar óf het medicijn óf een placebo (nepmedicijn) zit. Dat weet alleen de apotheek. Zo kunnen u, uw kind en bijvoorbeeld de leraar op school zonder vooroordeel kijken of er iets verandert.
 • Kies voor de proefstop een normale periode, zoals een gewone schoolweek.
 • Hou elke dag bij hoe het gaat, bijvoorbeeld met een rapportcijfer.
 • Vraag achteraf of de leraar op school verschil heeft gemerkt.
 • Gaat het goed? Dan kan uw kind helemaal stoppen met de medicijnen.
 • Komen de klachten terug? Dan kunt u ervoor kiezen om door te gaan met de medicijnen. Probeer het na een half jaar of een jaar nog een keer.

Stoppen met de medicijnen kan in één keer, geleidelijk afbouwen is niet nodig. Dit geldt voor methylfenidaat of dexamfetamine. Slikt uw kind iets anders, overleg dan met de behandelaar.

De meeste kinderen stoppen in de puberteit met de medicijnen, of kort daarna.

Als het niet hoeft kan een kind de medicijnen beter niet jarenlang gebruiken. Kinderen kunnen er slechter door groeien. Het is ook niet bekend of de medicijnen zo lang blijven helpen.

dexamfetamine

Dexamfetamine is een stimulerend medicijn.

Artsen schrijven het voor bij ADHD (u bent snel afgeleid, doet drukker en doet dingen zonder er bij na te denken). Ook bij narcolepsie (slaapziekte).

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.

methylfenidaat

Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren.

Artsen schrijven het voor bij ADHD, bij narcolepsie en in de palliatieve zorg.

Voor meer informatie zie Apotheek.nl.
Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen als uw kind ADHD heeft?

Neem contact op met uw behandelaar in deze situaties:

 • U merkt dat uw kind met ADHD andere psychische problemen heeft, zoals:
  • vaak bang zijn
  • somber zijn
  • vaak erg boos worden
  • agressief reageren
  • tics (plotselinge bewegingen)
 • Uw kind gebruikt medicijnen bij ADHD en heeft last van:
  • vaak geen zin in eten
  • slecht slapen
  • hoofdpijn
  • buikpijn
 • U kunt het niet goed meer aan thuis.
 • U maakt zich zorgen over uw kind of uw gezin.
Meer informatie

Meer informatie over ADHD

Voor ouders:

 • www.balansdigitaal.nl: Balans, Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD.

Voor kinderen en jongeren:

De informatie over ADHD is gebaseerd op de richtlijn voor huisartsen, de NHG-standaard ADHD bij kinderen en de Zorgstandaard ADHD.

Deze tekst is aangepast op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?