Psychose

Hallucinaties Wanen Psychotisch
 • Tijdens een psychose ervaart u de wereld anders dan andere mensen:
  • U hoort bijvoorbeeld stemmen of ziet mensen die er niet zijn (hallucinaties).
  • Uw gedachten veranderen. U legt de dingen om u heen op een andere manier uit, en geeft ze een speciale betekenis (wanen).
  • U kunt erg in de war of angstig zijn.
 • Bij een psychose is het belangrijk dat u zo snel mogelijk behandeling krijgt. Bel uw huisarts als u dit soort klachten heeft.
 • Meestal is er specialistische hulp nodig van een GGz-instelling of ziekenhuis.
 • Bij een psychose is het belangrijk om tot rust te komen.
 • Een goede dag-structuur helpt: probeer op vaste tijden te eten, te werken, te sporten en te rusten.
GGZ