Ik herstel van een herseninfarct

In het kort

In het kort

 • U heeft een beroerte gehad. De oorzaak was een herseninfarct.
 • Binnen enkele weken tot een half jaar kunnen veel uitvalsverschijnselen als gevolg van een herseninfarct herstellen.
 • Door oefenen leert u met de uitvalsverschijnselen om te gaan.
 • Het is mogelijk hulpmiddelen of hulp aan huis te krijgen.
 • Een gezonde leefstijl en medicijnen zijn nodig om de kans op een (volgende) beroerte te verkleinen.
Video's

Video's

Medicijnen

Medicijnen na een herseninfarct

Na een herseninfarct krijgt u een bloedverdunner: een keer per dag acetylsalicylzuur 80 mg of carbasalaatcalcium 100 mg, (de eerste weken in een hogere dosering).

Daarnaast krijgt u meestal een tweede medicijn: dipyridamol . Dipyridamol kan zeker in het begin van de behandeling bijwerkingen geven zoals hoofdpijn, duizeligheid en maagdarmklachten. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na een paar weken gebruik. Als de bijwerkingen langer blijven dan kan de dipyridamol eventueel gestopt worden. Stop niet zonder zorgvuldig overleg met uw behandelend arts. Besluit u te stoppen dan krijgt u alleen acetylsalicylzuur of clopidogrel .

Het is belangrijk deze medicijnen in te nemen omdat daarmee de kans op een nieuwe beroerte kleiner is. Deze middelen kunnen soms maagklachten geven. Eventueel krijgt u er een middel bij om de maag te beschermen.

Mensen met atriumfibrilleren (een afwijking van het hartritme) gebruiken meestal een ander soort bloedverdunner (acenocoumarol , fenprocoumon of een DOAC) om de vorming van bloedstolsels tegen te gaan. In dat geval krijgt u geen acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, dipyridamol of clopidogrel.

Na een herseninfarct krijgt u ook medicijnen om de bloeddruk en het cholesterol te verlagen.

Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte)? Dan moet u uw diabetesmedicijnen blijven innemen. 

Het is belangrijk dat u deze medicijnen blijft gebruiken om de kans op een hartinfarct of beroerte te verkleinen.

Na een herseninfarct kunt u beter geen middelen meer gebruiken met het vrouwelijk hormoon oestrogeen (zoals de anticonceptiepil, -ring of -pleister of hormoonpillen voor de overgang).

acenocoumarol

Acenocoumarol is een antistollingsmiddel.

Artsen schrijven het voor bij trombose, na een hartinfarct, beroerte (herseninfarct) of TIA en bij hartritmestoornissen.

Bron: Apotheek.nl

dipyridamol

Dipyridamol is een antistollingsmiddel. Het gaat de vorming van bloedstolsels in de bloedvaten tegen.

Artsen schrijven dipyridamol voor om trombose te voorkomen, bijvoorbeeld na hartklepoperaties, na een beroerte (herseninfarct) of na een TIA (lichte beroerte).

Bron: Apotheek.nl

fenprocoumon

Fenprocoumon is een antistollingsmiddel.

Artsen schrijven het voor bij trombose, na een hartinfarct, beroerte of TIA en bij hartritmestoornissen.

Bron: Apotheek.nl

clopidogrel

Clopidogrel is een anti-stollingsmiddel. Het voorkomt dat er bloedstolsels in de bloedvaten ontstaan.

Artsen schrijven het voor na een hartinfarct en bij niet-stabiele angina pectoris (hartkramp). Verder na een beroerte (herseninfarct) en om de kans op trombose te verminderen, bijvoorbeeld bij de hartritmestoornis atriumfibrilleren en bij verminderde bloeddoorstroming in de benen.
Artsen schrijven het soms voor bij stabiele angina pectoris en een lichte beroerte (TIA), als u acetylsalicylzuur in lage dosering niet kunt gebruiken omdat u er overgevoelig voor bent.

Bron: Apotheek.nl
Voorkomen nieuwe beroerte

Een nieuwe beroerte voorkómen

Wanneer u eenmaal een beroerte heeft gehad, heeft u een vergrote kans om dit opnieuw te krijgen.

U kunt die kans verkleinen door de volgende maatregelen te nemen:

 • Stop met roken. Roken is erg slecht voor uw bloedvaten.
 • Drink niet meer 1 glas alcohol per dag en liever niet elke dag.
 • Probeer bij overgewicht af te vallen of in ieder geval niet meer aan te komen.
 • Probeer tenminste een halfuur per dag te bewegen. Elke kleine oefening helpt al.
 • Zorg bij een hoge bloeddruk dat u gezond leeft en uw medicijnen dagelijks inneemt.
 • Zorg bij diabetes mellitus (suikerziekte) voor een goede instelling van uw bloedsuiker.
 • Zorg bij een hoog cholesterol dat u voedingsadviezen opvolgt en medicijnen om het cholesterol te verlagen trouw inneemt.
 • Eet gezond met veel verse groenten en fruit.
 • Stress vergroot de kans op hart- en vaatproblemen. Heeft u veel stress, dan is het belangrijk daar wat aan te doen.

Deze maatregelen helpen een beroerte te voorkomen, en zorgen ook dat de kans op bijvoorbeeld een hartinfarct kleiner wordt.

Revalidatie

Herstel (revalidatie) na een herseninfarct

Na een herseninfarct kunt u uitvalsverschijnselen hebben, zoals een verlamming of moeite met spreken. Het is belangrijk om snel te gaan oefenen.

Hoe eerder u met een oefenprogramma begint, hoe beter, liefst binnen enkele dagen. Veel verschijnselen van een beroerte kunnen binnen drie weken sterk verbeteren. Hierna kan er in de eerste zes maanden na een beroerte nog veel herstellen.

Wanneer u een beroerte heeft gehad, voelt u zich misschien erg verdrietig, boos of machteloos. Maar juist in de eerste weken kunt u veel doen om aan een zo goed mogelijk herstel te werken.

U bekijkt samen met uw arts hoe en met wie u aan uw herstel gaat werken. Vaak begint u hiermee in het ziekenhuis. Dit kunt u eventueel thuis, in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum voortzetten.

U kunt zo nodig thuis hulp inschakelen:

 • een wijkverpleegkundige voor verpleging, verzorging en begeleiding
 • een fysiotherapeut voor oefeningen met bewegen
 • een logopedist voor oefeningen met praten en slikken
 • een ergotherapeut voor advies hoe u zelfstandig dingen kunt blijven doen.

Omgaan met beperkingen

Wat na zes maanden niet is verbeterd, zal waarschijnlijk niet meer herstellen. Maar door veel te blijven oefenen kunt u leren met eventuele beperkingen om te gaan. U kunt bepaalde spieren trainen zodat u meer kracht heeft. Het is dan ook belangrijk de aangedane ledematen zoveel mogelijk te blijven gebruiken.

Ook als spreken minder goed gaat, blijft het belangrijk dit te oefenen. Daarnaast kunt u proberen met gebaren, bewegingen en geluiden te communiceren. Soms helpt het gebruik van een letterkaart.

Soms lukt het niet goed om belangrijke handelingen te doen. Zoals brood smeren, drinken of het eten naar uw mond brengen. Het kan dan goed helpen om het stap voor stap te gaan oefenen.

Het kan zijn dat u bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Eventueel zult u hulp moeten inschakelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zoek steun bij mensen in uw omgeving en neem de hulp aan die u wordt aangeboden.

Bent u erg somber of moedeloos? Heeft u moeite om dingen te onthouden? Ook als u pas na enige tijd nieuwe klachten ontdekt, is het goed om dit met uw huisarts te bespreken.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder na een herseninfarct?

Hoe het verder gaat na een herseninfarct hangt onder andere af van de schade die het infarct heeft veroorzaakt en de gezondheid van uw hart en bloedvaten.

De eerste vier weken is de kans op een nieuwe beroerte en op overlijden het grootst. In het ziekenhuis wordt uw gezondheid daarom zo goed mogelijk bewaakt.

In de eerste weken na een herseninfarct is ook de kans op herstel het grootst. In de eerste maanden daarna kunt u nog verder herstellen. 

Na behandeling in het ziekenhuis gaat ongeveer de helft van de mensen weer naar huis. Van de mensen die na een herseninfarct uit het ziekenhuis komen is de helft na 6 maanden weer zelfstandig. Een op de drie gaat naar het verpleeghuis, en een op de tien naar een revalidatiecentrum. De rest gaan naar een verzorgingshuis.

Wanneer u naar huis gaat spreekt de huisarts steeds met u af wanneer de huisarts of de praktijkondersteuner bij u thuis komt voor controle. Het eerste jaar is dat in ieder geval 4 keer per jaar. Dan bespreekt u hoe het gaat met uw gezondheid en herstel. De huisarts kijkt of u ondersteuning nodig heeft bij het leren omgaan met eventuele beperkingen in het dagelijks leven.

Meer informatie

Meer informatie over beroerte

Wilt u meer weten over beroerte dan kunt u aanvullende betrouwbare informatie vinden op de website van:

De informatie over beroerte (CVA) is gebaseerd op:

 • De wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Beroerte
 • De medisch specialistische richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Herseninfarct en hersenbloeding
 • Zorgstandaard CVA/TIA, Kennisnetwerk CVA Nederland
Hulp regelen

Meer informatie over zorg en ondersteuning

Een overzicht van hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten, lopen, fietsen of de persoonlijke verzorging vindt u op Hulpmiddelenwijzer.

Regelhulp.nl biedt u informatie over zorg regelen, mantelzorg en hulp in het dagelijks leven. Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.