Ik wil voorkómen dat ik opnieuw een depressie of manie krijg (bipolaire stoornis)

In het kort

In het kort

 • Als uw klachten door de behandeling zijn verdwenen, krijgt u nog lange tijd medicijnen om nieuwe klachten te voorkómen (onderhoudsbehandeling).
 • Maak een signaleringsplan. Hierin staat hoe u en uw naasten de eerste verschijnselen van een manie of depressie kunnen herkennen.
 • Mensen die ook een bipolaire stoornis hebben kunnen u helpen om er goed mee te leren leven.
 • Wilt u stoppen of minderen met medicijnen? Bespreek dit eerst met uw psychiater of uw huisarts.
 • Krijgt u weer beginnende verschijnselen van een manie of depressie? Neem dan direct contact op met uw psychiater of uw huisarts.
Behandeling

Welke behandeling krijg ik om nieuwe klachten te voorkómen?

Als uw klachten weg zijn, blijft u nog lang medicijnen slikken. Artsen noemen dit een onderhoudsbehandeling.

U krijgt waarschijnlijk lithium of een ander medicijn dat de stemming stabiel houdt (stemmingsstabilisator).

Adviezen klachten voorkomen

Wat kan ik zelf doen om te voorkómen dat ik opnieuw klachten krijg?

U kunt zelf een aantal dingen doen om te voorkómen dat u opnieuw manische of depressieve klachten krijgt:

 • Leef regelmatig:
  • Ga op een vaste tijd naar bed en sta ook op een normale tijd op.
  • Let op dat u niet steeds later naar bed gaat.
  • Eet ook op vaste tijden.
 • Zorg dat u niet in situaties komt die bij u veel spanningen geven.
 • Doe dingen die u ontspanning geven. Probeer ontspanningsoefeningen.
 • Beweeg regelmatig: ga wandelen, fietsen, sporten.

Stop niet zomaar met de medicijnen
Veel mensen met een bipolaire stoornis willen na een tijd stoppen met de medicijnen, minder medicijnen gaan gebruiken of andere medicijnen. Bijvoorbeeld omdat hun klachten helemaal verdwenen zijn, omdat ze juist nog veel klachten hebben of omdat ze veel last hebben van bijwerkingen.

Wilt u iets veranderen aan uw medicijnen?

 • Bespreek dat dan altijd met uw behandelaar.
  Zomaar stoppen met de medicijnen kan gevaarlijk zijn. U kunt dan weer ernstige klachten krijgen.

Maak een signaleringsplan
Met uw psychiater, huisarts of verpleegkundige maakt u een plan waarin staat hoe u de eerste verschijnselen van een manie en depressie kunt herkennen. Dit heet een signaleringsplan. In een signaleringsplan staat:

 • Met welke verschijnselen bij u een eerdere manie en depressie begon.
 • Wat u zélf het beste kunt doen bij de eerste verschijnselen. Bijvoorbeeld (extra) medicijnen nemen, actief blijven en met mensen afspreken bij depressie of juist weinig afspraken maken bij manie;
 • Wat de mensen in uw omgeving het beste kunnen doen;
 • Wat uw psychiater, huisarts of verpleegkundige kan doen.

Klik hier voor een voorbeeld van een signaleringsplan.

Leren leven met

Hoe kan ik goed leren leven met een bipolaire stoornis?

Een bipolaire stoornis heeft veel gevolgen voor uw leven:

 • Na een periode met ernstige klachten kunt u bijvoorbeeld lange tijd problemen hebben met uw geheugen en concentratie.
 • Daarnaast heeft een bipolaire stoornis invloed op uw zelfvertrouwen, uw relatie, sociale contacten, werk en vrijetijdsbesteding.

Het is belangrijk dat u goed leert leven met uw aandoening. Voor sommige mensen betekent dit een leven met weinig beperkingen. Zij kunnen na een tijd bijvoorbeeld weer aan het werk of verder met hun opleiding.
Anderen gaan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Voor weer anderen is het al moeilijk om contacten met anderen te onderhouden.

U kunt zelf een aantal dingen doen om zo goed mogelijk te leven met een bipolaire stoornis:

Erover praten

Praat over uw aandoening met uw naasten (partner, gezinsleden of goede vrienden). Vraag of zij u willen helpen bij het herkennen van de eerste kenmerken van een nieuwe manische of depressieve periode.
Praat niet met iedereen over uw aandoening. Mensen reageren namelijk soms vervelend op een psychische aandoening. Dat komt doordat ze er bepaalde onjuiste ideeën over hebben. Denk er bijvoorbeeld goed over na of u er op uw werk over wilt vertellen, en waarom u dat dan zou willen.

Praten over zingeving

Misschien heeft u door uw klachten en ervaringen vragen over het leven: Wat geeft mijn leven zin? Wat vind ik echt belangrijk? Praat hierover. Bijvoorbeeld met uw huisarts of psycholoog. Of zoek contact met een geestelijk verzorger. Bij zingeving vindt u meer informatie.

Hulp van ervaringsdeskundigen

Mensen die ook een bipolaire stoornis hebben, begrijpen hoe u zich voelt en met welke problemen u te maken krijgt. Zij weten bijvoorbeeld hoe het is om je te schamen voor je klachten. Die schaamte kan ervoor zorgen dat u niet over uw problemen wilt praten en ze dus ook niet kunt oplossen. Het kan helpen om erover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Werk

 • Als u weer aan het werk gaat, is het goed om uw werk weer rustig op te bouwen.
 • Zorg er ook voor dat u regelmatige werktijden heeft.
 • Vertel duidelijk wat u wel en niet kunt.
 • Weet u zelf niet meer goed wat u wel en niet kunt? Overleg dan met een arbeidsdeskundige of coach die kennis heeft van bipolaire stoornis.
Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen bij een bipolaire stoornis?

Ga bij beginnende verschijnselen van een manische of depressieve periode naar uw psychiater, huisarts of de huisartsenpost.

Wacht daar niet mee. Als u snel een aangepaste behandeling krijgt, kunt u misschien een ernstige depressie of manie voorkómen.

Wilt u zwanger worden? Maak een afspraak met uw psychiater. Mogelijk moeten uw medicijnen aangepast worden.

Meer informatie

Meer informatie over bipolaire stoornis

Meer informatie over bipolaire stoornis vindt u:

Meer informatie over vaktherapie vindt u op www.vaktherapie.nl.

Gegevens van psychologen en psychiaters vindt u op www.kiezenindeggz.nl en www.zorgkaartnederland.nl.

De informatie over bipolaire stoornis is gebaseerd op de Zorgstandaard Bipolaire Stoornissen

Deze tekst is aangepast op
GGZ

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?