DCD

Developmental Coordination Disorder Motorische ontwikkelingsstoornis
  • Bij DCD kan uw kind moeilijk nieuwe bewegingen leren. Zoals knippen, knutselen, zwemmen en schrijven.
  • Bewegen gaat moeilijker of onhandig.
  • Een therapeut kan helpen. Bijvoorbeeld door via een speciale methode te oefenen met taken, zoals veters strikken.
  • Help uw kind met oefenen. Geef complimenten als uw kind oefent.
  • Zo krijgt uw kind meer zelfvertrouwen.
  • Het is belangrijk dat uw kind niet bang is om onhandige bewegingen te maken. Word daarom niet boos of ongeduldig als iets niet lukt. En vertel anderen dat uw kind DCD heeft.
FMS