Autisme

 • ASS
 • Asperger
 • PDD-NOS
 • Bij autisme ontwikkelt een kind zich anders. 
 • Signalen van autisme zijn:
  • andere kinderen/mensen niet goed begrijpen
  • graag alles op dezelfde manier doen
  • graag met één bepaald voorwerp/hobby bezig zijn
 • Bent u ongerust over de ontwikkeling van uw kind? Ga naar uw huisarts.
 • Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk begeleiding te krijgen om te leren omgaan met autisme.
 • Autisme is aangeboren en komt ook bij volwassenen voor. 

Wat is uw situatie?