Autisme

  • ASS
  • Asperger
  • PDD-NOS
  • Kinderen met autisme verwerken informatie op een andere manier.
  • Ze ervaren heftiger wat ze horen, zien, ruiken proeven en voelen.
  • Ze hebben ook vaak moeite met veranderingen.
  • Autisme is aangeboren. 
  • Autisme gaat niet over. U en uw kind kunnen wel leren om er goed mee om te gaan.
  • Hoe beter u weet wat autisme betekent, hoe beter u ermee kunt omgaan. En hoe beter uw kind zich ontwikkelt.
  • De huisarts, het sociaal wijkteam en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg kunnen helpen met behandeling en begeleiding.