Autisme

ASS Asperger PDD-NOS
 • Kenmerken van autisme zijn
  • heftiger ervaren wat je hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt
  • moeite met veranderingen
 • U kunt zo nodig hulp krijgen van de huisarts, praktijkondersteuner of bijvoorbeeld een psycholoog.
 • Leren omgaan met veranderingen en stress kan helpen.
 • Ook contact met andere mensen met autisme kan prettig zijn.
 • Als uw kind autisme heeft
  • kunt u leren hoe u uw kind het beste kunt helpen, bijvoorbeeld bij veranderingen
  • kan uw kind leren om makkelijker contact met anderen te maken (in een training of met behandeling door een jeugdpsycholoog)
GGZ