Depressie na de bevalling

  • Postpartum depressie
  • Postnatale depressie
  • Een depressie na de bevalling komt veel voor. 
  • Praat over je gevoelens en zorgen met mensen in je omgeving.  
  • Ga ook naar je huisarts.
  • Een depressie na de bevalling is goed te behandelen. 
  • Gesprekken met de praktijkondersteuner of een psycholoog helpen vaak goed. 
  • Soms zijn medicijnen nodig.