Eenzaamheid

Sociaal isolement Alleen zijn
  • Eenzaamheid wil zeggen dat u contact met mensen mist.
  • Eenzaamheid kan bijvoorbeeld komen na een scheiding, sterfgeval, verhuizing of door lichamelijke of psychische problemen.
  • Er zijn veel manieren om met mensen in contact te komen.
  • U kunt hulp krijgen van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of een ouderenadviseur.
NHG