Eenzaamheid

Synoniemen
Sociaal isolement, Alleen zijn
  • Eenzaamheid wil zeggen dat u (goede) sociale contacten en relaties mist. 
  • Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan na een scheiding, sterfgeval, verhuizing of door lichamelijke of psychische problemen.
  • Er zijn vele manieren om met mensen in contact te komen.
  • U kunt hierbij hulp krijgen van bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of een ouderenadviseur.