Evenwichts-migraine

Vestibulaire migraine
  • Bij evenwichts-migraine heeft u aanvallen van draaiduizeligheid.
  • Deze gaan vaak samen met migraine-verschijnselen (hoofdpijn, een vlek zien of geluid en/of licht niet goed verdragen).
  • Vaak bent u bij zo’n aanval ook misselijk.
  • Medicijnen tegen draaiduizeligheid helpen niet.
  • Er zijn wel medicijnen tegen migraine-hoofdpijn of misselijkheid.