Mijn kind ziet niet scherp

In het kort

In het kort

 • Als uw kind niet scherp ziet, heeft het vaak een bril nodig.
 • Uw kind kan verziend of bijziend zijn:
  • verziend: uw kind kan ver weg scherp zien, maar dichtbij niet
  • bijziend: uw kind kan dichtbij scherp zien, maar ver weg niet
 • Uw kind krijgt een oogtest of oogonderzoek:
  • Kinderen jonger dan 8 jaar gaan hiervoor naar de orthoptist.
  • Kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar de brillenwinkel of optometrist.
Wat merk je

Hoe merk ik dat mijn kind niet scherp ziet?

Verziend

Kinderen van 0 tot 6 jaar die niet scherp zien, zijn meestal verziend. Ze zien ver weg meestal goed. Maar de dingen die dichtbij zijn, zien ze niet scherp. U kunt dat aan 1 of meer van deze dingen merken:

 • Uw kind heeft problemen met lezen.
 • Uw kind ziet plaatjes in een boekje niet goed.
 • Uw kind houdt een boek of beeldscherm (tablet of telefoon) ver van zich af om het beter te kunnen zien.

Bijziend

Kinderen ouder dan 6 jaar die niet scherp zien, zijn meestal bijziend. Ze zien dichtbij meestal goed. Maar de dingen die ver weg zijn, zien ze niet scherp. U kunt dat aan 1 of meer van deze dingen merken:

 • Uw kind herkent u niet goed als u ver weg staat.
 • Uw kind zegt bijna nooit iets over dingen die ver weg zijn. Bijvoorbeeld 'kijk, een vliegtuig!'.
 • Uw kind knijpt met de ogen om ver weg beter te kunnen zien. Bijvoorbeeld bij televisie kijken.

Als uw kind met 1 oog niet scherp ziet, kan dat oog lui worden. Uw kind kijkt dan alleen met het goede oog. Het oog dat niet scherp ziet, wordt niet gebruikt.

Een kind dat niet scherp ziet, kan ook scheelzien. Het lukt dan niet om met beide ogen precies dezelfde kant op te kijken.

  Oorzaken

  Waarom ziet mijn kind niet scherp?

  Als uw kind niet scherp ziet, komt dat meestal door deze dingen:

  • De ooglens en het netvlies staan te dicht bij elkaar. Uw kind is dan verziend.
  • De ooglens en het netvlies staan te ver van elkaar af. Uw kind is dan bijziend.

  Hoe werkt het oog?

  Licht schijnt via de pupil in het oog. Hierbij gaan de lichtstralen door het hoornvlies en door de lens van het oog. Het hoornvlies en de lens zorgen ervoor dat lichtstralen precies goed op het netvlies komen. Hierdoor kunnen we scherp zien.

  Soms lukt dat niet goed. Dat kan komen doordat er iets met de ooglens aan de hand is. Of doordat het oog van uw kind nog verder moet groeien of juist te ver door groeit. Ook ligt soms het hoornvlies niet helemaal glad over de pupil. Dit heet een cilinder-afwijking.

   Adviezen

   Wat kan ik doen als ik denk dat mijn kind niet scherp ziet?

   Op het consultatiebureau onderzoekt de jeugdarts de ogen van uw kind een paar keer. Het is belangrijk dat u naar deze controles gaat.

   Zeg het tegen de jeugdarts of huisarts:

   • als u denkt dat uw kind slecht ziet
   • als u denkt dat uw kind scheel kijkt
   • als u 1 of meer mensen in uw familie heeft:
    • met een lui oog
    • die scheel kijken
    • met een extra sterke bril

   Als de jeugdarts of huisarts denkt dat er iets is met de ogen van uw kind, stuurt de arts uw kind door voor verder onderzoek. Zo weet u snel of uw kind niet scherp ziet en een bril nodig heeft.

   Onderzoeken

   Onderzoeken als uw kind niet scherp ziet

   • Uw kind krijgt een oogtest of oogonderzoek:
    • Bij een oogtest moet uw kind van een afstand kijken naar plaatjes of letters.
    • Bij een oogonderzoek kijkt iemand of er problemen zijn met het oog van uw kind. Meestal doet de orthoptist of de optometrist dit. Bij een eerste oogonderzoek krijgt uw kind vaak druppels in de ogen. De druppels maken de pupillen groter. Zo kan het oog beter worden onderzocht. Na het druppelen kan uw kind wazig zien en last hebben van fel licht. Dat gaat vanzelf weer over.
   • Kinderen jonger dan 8 jaar die niet scherp zien, gaan naar een oogarts of een orthoptist.
    Een orthoptist onderzoekt en behandelt problemen met zien. Meestal werken orthoptisten in het ziekenhuis.
   • Kinderen van 8 jaar en ouder gaan naar de opticien in een brillenwinkel. De opticien doet een oogtest. Uw kind kan dan eerst een bril proberen. Als uw kind met de bril nog steeds niet goed ziet, gaat het naar een optometrist.
    Een optometrist onderzoekt en behandelt problemen met zien van oudere kinderen en volwassen. Meestal werken optometristen in het ziekenhuis.
   • Als uw kind een bril krijgt, dan zijn er regelmatig controles. Dit is om te kijken of de sterkte van de bril nog goed is.
   Een bril

   Een bril

   Verziend

   Als uw kind verziend is, dan krijgt het een bril met glazen die groter maken. De sterkte van de bril heeft dan een plus (+) voor het cijfer. Bijvoorbeeld +1 of +2.

   Bijziend

   Is uw kind bijziend, dan krijgt het een bril met glazen die kleiner maken. De sterkte van de bril heeft dan een min (-) voor het cijfer. Bijvoorbeeld -1 of -2.

   Cilinder

   Soms ligt het hoornvlies niet helemaal glad over de pupil. Uw kind heeft dan een cilinder-afwijking. De bril kan dan zo gemaakt worden, dat uw kind weer beter kan zien.

   Hoe gaat het verder

   Hoe gaat het verder als mijn kind niet scherp ziet?

   Het is normaal dat kinderen tot 3 of 4 jaar dingen die dichtbij zijn minder scherp zien (verziend). Dat komt doordat hun ogen nog moeten groeien. Als het oog groter groeit, gaan kinderen dichtbij vaak vanzelf scherper zien.

   Soms groeit het oog te ver door. Dan kan uw kind ver weg niet meer scherp zien (bijziend). Dit merkt u vaak als uw kind tussen de 6 en 12 jaar is.

   Is uw kind bijziend? Deze adviezen kunnen voorkomen dat dit erger wordt:

   • Zorg dat uw kind veel buiten is. Het liefst elke dag 2 uur.
   • Zorg dat uw kind een boek of telefoon niet te dicht bij de ogen houdt.
   • Laat uw kind na 20 minuten dichtbij kijken, steeds even 20 seconden ver weg kijken.

   Het oog is pas helemaal klaar met groeien als uw kind 21 jaar is.

   Meer informatie
   Deze tekst is aangepast op
   NHG

   Vond je deze informatie nuttig?

   Vond je deze informatie nuttig?
   Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?