Bij mijn baby zijn de naden van de schedel mogelijk te vroeg gesloten

In het kort

In het kort

 • Bij ongeveer 1 op de 5 baby’s is de vorm van de schedel anders.
 • Vaak komt dit doordat de baby steeds op 1 kant van zijn hoofd ligt.
 • De kinderfysiotherapeut kan dit behandelen.
 • Soms zijn de naden van de schedel te vroeg dicht gegaan. Uw huisarts stuurt u door naar een speciaal kinderziekenhuis.
 • Meestal is een operatie nodig om de schedel aan te passen.
 • Uw kind krijgt controles van ogen, oren, groei van de schedel en de ontwikkeling, zoals lopen en praten.
Een platter hoofd

Als uw baby een platter hoofd heeft

De schedel van een pasgeboren baby heeft naden. Dit zijn openingen tussen de botplaten van de schedel.

In de eerste levensjaren kan de schedel snel groeien. De hersenen groeien dan ook snel. Als de hersenen stoppen met groeien, gaan de schedelnaden dicht.

Bij ongeveer 1 van de 5 baby’s is de vorm van de schedel anders in de eerste maanden na de geboorte.

Vaak komt dit doordat de baby steeds op 1 kant van zijn hoofd ligt. De schedel kan dan platter worden. Dit kan omdat de schedel nog zacht is.
Dit is meestal niet schadelijk.
U krijgt adviezen van de kinderfysiotherapeut.

Schedelnaden vroeg dicht

Wat als schedelnaden te vroeg dichtgaan?

Soms gaan de schedelnaden al dicht voordat een baby geboren wordt. Dan kan de schedel niet meegroeien met de groeiende hersenen. Er kan 1 schedelnaad te vroeg dichtgaan, of 2 of meer schedelnaden.

De schedel krijgt hierdoor een andere vorm. De schedel kan plat of puntig, breder of smaller zijn. Dit kan aan 1 kant of aan meer kanten van de schedel.

De hersenen krijgen niet genoeg ruimte om te groeien. Dit kan zorgen voor ernstige problemen:

 • De druk in het hoofd wordt groter, wat klachten kan geven.
 • Ook de oogleden kunnen niet goed sluiten als de oogkassen te ondiep zijn.
 • Zonder behandeling kan een kind problemen krijgen met zien, horen, denken en leren.

Sommige baby’s met te vroeg gesloten schedelnaden hebben ook andere aangeboren afwijkingen. Zij hebben een syndroom.

Wanneer naar een arts

Wanneer moet ik naar een arts gaan?

Als het hoofd van uw baby een andere vorm heeft, gaat u naar de huisarts. Hij of zij onderzoekt uw baby.

Als het komt doordat uw baby steeds op 1 kant ligt, kan de huisarts u doorsturen naar een kinderfysiotherapeut. Het hoofd van uw baby kan door de fysiotherapie meer normaal worden in de eerste maanden na de geboorte.

Als uw baby bij de geboorte een andere vorm schedel had en uw baby niet steeds (meer) op 1 kant ligt, zijn de schedelnaden misschien te vroeg gesloten. Uw huisarts kan u doorsturen naar een kinderarts. Of naar een speciaal kinderziekenhuis. Dit is in Rotterdam of Nijmegen.

Onderzoeken

Onderzoek bij de kinderarts van de schedel

De kinderarts onderzoekt uw baby.

Ook wordt er een echo of een CT-scan van de schedel gemaakt.
Er kan ook een MRI worden gemaakt.

De arts kan zo zien of er afwijkingen aan de hersenen zijn.

Erfelijkheid

Is een schedelafwijking erfelijk?

Als het duidelijk is dat bij uw baby de schedelnaden te vroeg gesloten zijn, wordt het DNA van uw baby onderzocht.

Het kan zijn dat de schedelafwijking erfelijk is. Maar dat hoeft niet.
Met het onderzoek kunnen u en de artsen meer te weten komen over de oorzaak. U weet dan ook of een volgende baby misschien kans heeft om het te krijgen. Of dat uw baby het zou kunnen doorgeven aan zijn/haar kinderen.

Met het DNA-onderzoek kunnen artsen ook zien of uw baby een syndroom heeft.
Als uw baby een syndroom heeft, krijgt hij of zij misschien nog extra onderzoeken.

Behandeling

Behandeling als schedelnaden te vroeg gesloten zijn

Meestal is een operatie nodig om de schedel aan te passen. De hersenen krijgen dan meer ruimte om te groeien.

Het liefste gebeurt dit als uw baby jonger is dan 1 jaar. Dit hangt af van welke schedelnaden te vroeg gesloten zijn. De operatie gebeurt in het kinderziekenhuis in Nijmegen of Rotterdam.

Er zijn verschillende operaties mogelijk. De arts bespreekt met u welke operatie het meest geschikt is voor uw baby. Dat hangt af van hoe oud uw baby is. En van welke schedelnaad of -naden te vroeg gesloten zijn.
Soms zijn meer operaties nodig, bijvoorbeeld als uw baby ook een syndroom heeft. De operaties bij kinderen met een syndroom gebeuren in Rotterdam.

Misschien besluit u samen met uw arts dat uw baby nog niet geopereerd wordt. De chirurg controleert uw baby dan regelmatig. Het kan zijn dat een operatie later wel nodig is. Bijvoorbeeld als de hersenen toch in de knel komen.

Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder na een operatie van te vroeg gesloten schedelnaden?

De chirurg controleert uw kind regelmatig. Dit is meestal in het kinderziekenhuis in Nijmegen of Rotterdam. Zo is duidelijk of uw kind zich goed ontwikkelt.

Het ligt aan welke schedelnaad of naden te vroeg gesloten zijn, hoe vaak de artsen uw kind controleren. Bijvoorbeeld elke paar maanden of 1 keer per jaar.

De artsen controleren de volgende dingen:

 • Verhoogde druk in de hersenen
  Dit gebeurt als de hersenen niet goed in de schedel passen. Dat kan zo zijn zonder operatie maar ook na een operatie.
  De hersenen drukken tegen de schedel. Hierdoor kan uw kind problemen krijgen met zien, maar ook met denken en leren.
  Met oogspiegelen kan de arts verhoogde druk in de hersenen zien. Uw kind krijgt oogdruppels in zijn ogen. De arts kijkt met een lamp en vergrootglas naar de oogzenuw.
 • Oogonderzoek
  De oogarts controleert uw kind meestal ook. Problemen die uw kind kan krijgen zijn scheelzien, bijziendheid of verziendheid, hangende oogleden of een lui oog.
 • Problemen met de ademhaling (vaak bij een syndroom)
  Uw kind kan problemen met de ademhaling krijgen als hij/zij slaapt. Dit kan zorgen voor onrustig slapen, snurken, kort (minder dan 10 seconden) stoppen met ademen (apneu), bedplassen en zweten. Overdag kan uw kind een droge mond hebben, moe zijn, minder goed kunnen onthouden of de aandacht ergens bij houden. Hierdoor kan het minder goed gaan op school.
 • Gehooronderzoek
  Kinderen met een syndroom of bij wie meer schedelnaden te vroeg gesloten zijn, hebben een grotere kans op niet goed horen. De kno-arts onderzoekt regelmatig of uw kind goed hoort.
 • Ontwikkeling kaak en gebit
  Kinderen met een syndroom hebben een hogere kans op afwijkingen aan de kaak en het gebit. De orthodontist controleert regelmatig het gebit en de kaak.
 • Psychologisch onderzoek
  Een psycholoog kijkt of uw kind problemen heeft met het gedrag, of bijvoorbeeld moeite heeft om mee te doen op school.
Wanneer bellen

Wanneer neemt u contact op met de huisarts?

Als uw kind te vroeg gesloten schedelnaden heeft, maakt u een afspraak met de huisarts in de volgende situaties:

 • Uw kind krijgt koorts.
 • Uw kind krijgt problemen met zien.
 • Uw kind krijgt problemen met horen.
 • Uw kind heeft oorpijn.
Meer informatie
Deze tekst is aangepast op
FMS

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?