Ik woon alleen en voel me niet altijd veilig

In het kort

In het kort

  • Als u alleen woont, kan een persoonlijk alarmeringsysteem een veilig gevoel geven. 
  • Dagelijks een praatje via de Telefooncirkel is niet alleen gezellig, maar ook veilig. 
  • Verder kunt u uw huis veiliger maken met valpreventie, inbraakpreventie en een goed leefklimaat. 
Videos

Videos

Wat is het

Hulp oproepen in noodsituaties

Alarmering

Er bestaan persoonlijke alarmeringsystemen waarmee u hulp kunt oproepen in noodsituaties. Alarmeringsystemen zijn er in verschillende vormen, bijvoorbeeld een knop in huis, een zendertje dat u met een koord om uw hals kunt dragen of alarmering via een mobiele telefoon. Via het systeem kunt u ieder moment contact maken met een meldpost; de persoon daar kan hulp voor u inschakelen. Een alarmeringsysteem is bedoeld voor situaties waarin u niet meer bij de telefoon kunt komen. 

Soms is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor het alarmeringsysteem.

  • Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten als er een medische noodzaak is. Uw huisarts geeft dan een indicatie voor personenalarmering.
  • Als er geen medische noodzaak is, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Sommige gemeenten vergoeden de kosten op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Telefooncirkel

Het Rode Kruis organiseert telefooncirkels. Een vrijwilliger belt iedere ochtend een van de deelnemers aan de cirkel. Die deelnemer belt daarna de volgende deelnemer, enzovoort. De telefooncirkel is bedoeld om even een praatje te maken, maar ook voor de veiligheid. Als een van de deelnemers niet opneemt, wordt de vrijwilliger gewaarschuwd die polshoogte kan nemen. Het kan een veilig gevoel zijn om te weten dat iedere ochtend contact met u wordt opgenomen. 

Adviezen

Praktische tips om veilig zelfstandig te wonen

Aanpassingen in huis

Als u slecht ter been bent of minder goed ziet, is het extra belangrijk om uw huis goed aan te passen. Dat maakt de kans kleiner dat u valt.

Schoenen

Een eenvoudige tip is om altijd stevige, platte schoenen te dragen. Dat kan veel problemen voorkomen, zeker als u slecht ter been bent. 

Goed zien en horen

Naarmate u ouder wordt, gaat u waarschijnlijk minder goed horen en minder goed zien. Overleg met uw huisarts als u merkt dat uw zicht en/of gehoor achteruit gaat. Of als anderen dat merken.  
Vaak kunnen een een hoortoestel of een (andere) bril ervoor zorgen dat u zo goed mogelijk hoort en ziet. Dat is ook belangrijk voor uw veiligheid. U struikelt minder snel en u hoort bijvoorbeeld verkeer beter aankomen als u op pad bent. 

Een zo goed mogelijke conditie

Probeer uw conditie zo goed mogelijk te houden, ook als u minder goed ter been bent. In de brochure Een goede conditie helpt vallen voorkomen vindt u adviezen.
Ook goed eten is belangrijk. Misschien bent u afgevallen omdat u het moeilijk vindt om goed te eten of om boodschappen te doen. Bespreek wat u kunt doen om weer genoeg en gezond te gaan eten met uw familie of uw huisarts.

Een veilig gevoel in huis en op straat

Er is veel aandacht voor akelige gebeurtenissen als inbraak, overvallen en (telefonische) oplichting. U kunt veel doen om dit soort gebeurtenissen te voorkomen. In de brochure Senioren en veiligheid (van het ministerie voor Veiligheid en Justitie) vindt u hierover uitgebreide informatie en handige tips. 

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? U kunt dan in de bijsluiter nalezen of ze uw reactievermogen verminderen. Het is vaak lastig om dat zelf te merken, daarom is het goed om dit in de bijsluiter na te kijken of aan uw huisarts of apotheker te vragen. Vraag ook na of alcohol effect heeft op uw medicatie. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld duizelig wordt van de combinatie van alcohol en medicijnen. 
Als u meerdere medicijnen per dag moet innemen, kan het handig zijn om een speciale pillendoos te gebruiken. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld een dubbele dosis inneemt, of medicijnen overslaat. Uw huisarts kan u hierover meer informatie geven.  

Gezonde leefomgeving in huis

Voor uw gezondheid is het belangrijk dat uw huis goed geventileerd is en dat u veilig omgaat met gas- en elektriciteitsinstallaties. De Rijksoverheid geeft hiervoor uitgebreide adviezen. 

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.