Ik ben ziek. Hoe zit het met contact met de bedrijfsarts?

In het kort

In het kort

 • Als werknemer heeft u recht op contact met de bedrijfsarts.
 • Binnen 2 weken ziekteverzuim maakt hij/zij een afspraak met u.
 • U kunt ook zelf contact opnemen met de bedrijfsarts.
 • Bedenk zelf hoe u wel zou kunnen werken, en hoeveel.
 • De bedrijfsarts mag niet praten met uw werkgever over uw klachten of ziekte.
 • De bedrijfsarts geeft u en uw werkgever advies over wanneer en hoe u uw werk (deels) kunt blijven doen of weer kunt doen.
 • Bij psychische klachten helpt (deels) werken bij uw herstel.
Wat is het

Contact met de bedrijfsarts

Als u langer dan 1 week ziek bent, meldt uw werkgever dit meestal bij de bedrijfsarts. Elke werkgever moet een bedrijfsarts hebben voor zijn werknemers. Dat is wettelijk verplicht. Een bedrijfsarts is deskundige op het gebied van werk en gezondheid.

De bedrijfsarts kan contact met u opnemen en u vragen om op gesprek te komen. Meestal gebeurt dit binnen enkele weken na uw ziekmelding. Dat is belangrijk, vooral als u psychische klachten heeft. Werk kan de oorzaak zijn van uw klachten. Dan is het belangrijk om dit snel te bespreken en te kijken naar oplossingen. Werk kan u ook energie geven en zorgen voor structuur in uw week.

U heeft recht op contact met de bedrijfsarts. U mag ook zelf contact opnemen met de bedrijfsarts voor advies. Dat mag ook als u (nog) geen gezondheidsklachten heeft en zich (nog) niet heeft ziek gemeld. Dit geldt niet alleen voor mensen in vaste dienst. Het geldt ook voor tijdelijke werkkrachten, stagiaires en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die op de werkplek van de werkgever werken.

Bent u vrijwilliger of zelfstandige en heeft u gezondheidsklachten die met uw werk te maken hebben? Ga dan eerst naar uw huisarts (of de praktijkondersteuner ggz).

Vertrouwelijk

Wat mag een bedrijfsarts wel en niet vertellen aan uw werkgever?

Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim: de gesprekken met u zijn vertrouwelijk. Zonder uw toestemming mag de bedrijfsarts niet praten over uw klachten/ziekte met uw werkgever (en ook niet met uw huisarts of specialist).

De bedrijfsarts mag uw werkgever dus niet laten weten:

 • wat uw klachten zijn of welke ziekte u heeft
 • welke behandeling u krijgt

Deze informatie mag de bedrijfsarts alleen aan uw werkgever geven als u zelf gezegd hebt dat dat mag.

De bedrijfsarts mag uw werkgever wel laten weten:

 • welk werk u wel en niet kunt doen en hoe lang
 • wat zijn/haar adviezen zijn voor op het werk, bijvoorbeeld welke aanpassingen ervoor kunnen zorgen dat u wel weer aan het werk kunt, bijvoorbeeld andere werktijden of andere taken
 • of de behandeling die u krijgt helpt
Meer dan 2 weken ziek

Meer dan 2 weken ziek

Als u langer dan 2 weken ziek bent, neemt de bedrijfsarts contact met u op. Samen met uw huisarts en de bedrijfsarts kunt u bedenken hoe u een deel van uw werk weer zou kunnen doen. Wat zou u bijvoorbeeld kunnen doen? En hoeveel uur zou u kunnen werken als u dat zelf zou mogen bepalen?

Vooral bij psychische klachten is het goed om actief te blijven. Bijvoorbeeld door een paar uur per dag te blijven werken en niet helemaal te stoppen. Werken helpt vaak goed om te herstellen van psychische klachten en weer in balans te komen. De meeste mensen met psychische klachten doen binnen 6 weken weer een deel van hun werk.

Als u 6 weken ziek bent en het ernaar uitziet dat u lang minder of niet kunt werken, schrijft de bedrijfsarts adviezen op in een 'probleemanalyse'. Hierin staat:

 • waarom u minder of niet kunt werken;
 • of er dingen zijn waardoor u uw eigen werk niet kunt doen, en welke dat zijn;
 • of, hoe en wanneer u volgens de bedrijfsarts weer aan het werk kunt. Bijvoorbeeld door stap voor stap meer uren te gaan werken, door andere werktijden, een aanpassing op de werkplek of tijdelijk ander werk te doen.

De bedrijfsarts stuurt de probleemanalyse aan u en uw werkgever.

Plan van aanpak

Plan om weer (deels) te gaan werken

Is het advies van de bedrijfsarts om weer (deels) te gaan werken? Dan praat u met uw leidinggevende hierover. Samen maakt u afspraken over hoe u weer gaat werken. Deze afspraken komen op papier: dit heet het plan van aanpak. In het plan staat bijvoorbeeld welke aanpassingen aan uw werkplek of trainingen nodig zijn. En hoeveel uren u gaat werken.

Dit plan moet klaar zijn in de 8e week dat u ziek bent.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder met de begeleiding door de bedrijfsarts?

Om de 3 weken praat u met uw bedrijfsarts over hoe het gaat met u en hoe het werken gaat. Eventueel past de bedrijfsarts zijn adviezen (de probleemanalyse) aan.

Ook heeft u om de 3 weken een gesprek met uw leidinggevende.

Meer informatie
Deze tekst is aangepast op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?