Ik heb kanker en vraag me af of ik kan blijven werken

In het kort

In het kort

 • Als u kanker heeft, is er veel onzeker, ook of u kunt blijven werken.
 • U kunt zich moe, bang of somber voelen, waardoor werken moeilijker gaat.
 • Werk kan ook afleiding, plezier, structuur en een nuttig gevoel geven.
 • Vertel uw werkgever en de bedrijfsarts meteen dat u ziek bent.
 • Samen bekijkt u of u kunt blijven werken, en hoe.
 • De bedrijfsarts geeft advies over aanpassingen in uw werk.
 • Vertel over uw situatie. Dan kunnen uw werkgever, collega’s en de bedrijfsarts u goed steunen.
 • U kunt ook begeleiding krijgen van een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in kanker.
Kanker en werk

Ik heb kanker, wat betekent dat voor mijn werk?

Als u kanker heeft, is er veel onzeker. U heeft veel vragen. Vooral over de behandeling en uw kansen op genezing. Maar u kunt ook vragen hebben over uw werk, zoals:

 • Hoe moet het met mijn werk als ik telkens naar het ziekenhuis moet voor behandelingen?
 • Kan ik mijn werk wel blijven doen of kan ik beter even stoppen?
 • Kan ik mijn aandacht wel bij mijn werk houden?
 • Met wie kan ik hierover praten?

U kunt stoppen met werken. Maar dat hoeft niet. Het kan moeilijk zijn om die keuze te maken. Misschien wilt u wel blijven werken, maar bent u bijvoorbeeld te moe. Neem uw gevoelens en twijfels serieus. Praat erover met uw partner, familie of goede vriend(in).

Praat er ook over met uw huisarts en/of medisch specialist. Als u dit al vóór de behandeling doet, dan kan de arts bij uw behandeling rekening houden met uw werk. Neem ook al snel contact op met de bedrijfsarts.

Als u stopt met werken, meldt u zich ziek. Als u uw werk deels blijft doen, meldt u zich deels ziek. Dit doet u in overleg met uw werkgever en de bedrijfsarts.

Voordelen van werken

Wat zijn de voordelen van werken als ik kanker heb?

Werk kan om verschillende redenen belangrijk voor u zijn, bijvoorbeeld:

 • U heeft een inkomen.
 • Het geeft structuur.
 • U ziet collega’s en andere mensen.
 • U doet iets nuttigs.
 • Het geeft u zelfvertrouwen.

Door uw ziekte kan uw werk nog belangrijker worden:

 • Op uw werk heeft u afleiding. U hoeft even niet bezig te zijn met ‘ziek zijn’.
 • Het kan een fijn gevoel geven dat u iets nuttigs doet.
 • Als u werkt, kunt u zelfs minder klachten hebben, zoals moeheid.
Nadelen van werken

Wat zijn de nadelen van werken als ik kanker heb?

Als u kanker heeft, kunt u problemen krijgen op uw werk, zoals:

 • U kunt uw werk niet goed doen door klachten, zoals moeheid of pijn.
 • U heeft moeite om uw aandacht bij uw werk te houden.
 • Uw klachten zijn elke dag zo anders dat u uw werk niet goed kunt plannen.
 • Uw werk geeft klachten. U kunt bijvoorbeeld niet tegen de drukte.
 • U vindt het moeilijk om uw werkgever of collega’s te vertellen over uw ziekte.
 • Uw collega’s houden niet (genoeg) rekening met uw klachten en beperkingen.
 • Uw collega’s weten niet goed hoe ze met u om moeten gaan en vragen bijvoorbeeld niet hoe het met u gaat.
 • U krijgt te weinig hulp van uw werkgever en/of de bedrijfsarts.
 • Uw behandelaar (specialist in het ziekenhuis) werkt niet (goed) samen met de bedrijfsarts.
 • Op uw werk zijn geen aanpassingen mogelijk.
Wat merk ik

Wat merk ik van kanker op mijn werk?

U kunt verschillende klachten hebben door kanker. Ook kunnen de klachten heel wisselend zijn: de ene dag voelt u zich goed, de volgende dag gaat het helemaal niet. Klachten die veel mensen met kanker hebben zijn: moeheid, psychische problemen en problemen met denken. Deze klachten hebben invloed op het werk.

Moeheid

Moeheid kan komen door de ziekte zelf, maar bijvoorbeeld ook doordat u minder fit bent of door slaapproblemen. Uw werk kan moeilijk gaan als u steeds moe bent. U merkt bijvoorbeeld dat u langzamer werkt of vaker pauze moet nemen.

Psychische klachten

U kunt zich gespannen voelen en stress hebben. U kunt last hebben van angst, paniekaanvallen, veel piekeren of andere psychische klachten. U kunt slaapproblemen hebben. Als u kanker heeft, kunt u zich ook somber voelen, en zelfs depressief worden. Al deze klachten hebben invloed op uw werk.
U kunt minder zin in werken krijgen. Of bang worden dat u uw werk niet goed meer kunt doen.

Problemen met denken

U kunt problemen krijgen met denken. U kunt bijvoorbeeld moeilijk uw aandacht ergens bijhouden, u kunt slecht dingen onthouden of u heeft moeite met plannen maken.

Begeleiding

Wie kunnen mij begeleiden met mijn werk als ik kanker heb?

De volgende mensen kunnen u begeleiden als u kanker heeft en wilt blijven werken:

Huisarts

Uw huisarts krijgt de informatie van de specialist in het ziekenhuis. Uw huisarts weet dus hoe het met u gaat. U kunt met hem/haar over uw klachten en zorgen praten.

Werkgever

Als u kanker heeft, is het verstandig om snel aan uw werkgever te vertellen dat u ziek bent. Bespreek regelmatig wat u nodig heeft om aan het werk te blijven, en wat uw wensen zijn. Maak duidelijke afspraken en leg deze vast.

Bedrijfsarts

Neem ook snel contact op met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt u en bespreekt met u hoe u zo goed mogelijk kunt blijven werken. Misschien zijn er aanpassingen in uw werk nodig.

Gespecialiseerde bedrijfsarts (BACO)

Een Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker. Hij/zij kan bijvoorbeeld advies geven als u veel klachten heeft, waardoor u moeilijk kunt werken. De bedrijfsarts of uw behandelaar kan u doorsturen naar een BACO. Zo gaat het meestal. Maar u kunt ook zelf contact opnemen met een BACO.

Bedrijfsarts

Wat kan de bedrijfsarts voor mij doen als ik kanker heb?

 • De bedrijfsarts houdt bij hoe het met uw gezondheid gaat en welke klachten u heeft.
 • De bedrijfsarts houdt ook bij hoe het verder met u gaat. Bijvoorbeeld door u regelmatig vragenlijsten te laten invullen, zoals de Lastmeter. U vult in wat er goed gaat en wat minder goed. Daarna bespreekt u dat. Zo wordt duidelijk welke problemen of zorgen u heeft. En of u extra hulp nodig heeft.
 • De bedrijfsarts heeft ook contact met uw werkgever en kijkt naar de situatie op uw werk. Krijgt u bijvoorbeeld genoeg steun?
 • De bedrijfsarts geeft advies over wel of niet blijven werken.
 • De bedrijfsarts geeft advies over aanpassingen op het werk, bijvoorbeeld:
  • kortere werkdagen of extra pauzes omdat u snel moe bent
  • andere taken omdat u uw aandacht minder goed bij het werk kunt houden
  • dichter bij huis werken zodat u minder ver hoeft te reizen
 • De bedrijfsarts heeft ook contact met uw behandelaar. Zo krijgt u steeds zo goed mogelijke begeleiding.
Adviezen

Adviezen om (deels) te blijven werken bij kanker

Wilt u proberen te blijven werken? Let dan goed op hoe u zich voelt. En zorg voor een gezonde leefstijl: eet gezond, probeer te blijven bewegen en ga goed om met stress. Praat regelmatig met de mensen om u heen: uw naaste(n), behandelaars, werkgever en bedrijfsarts.

Tips voor het contact met uw behandelaars:

 • Vertel uw behandelaar (specialist in het ziekenhuis) meteen dat u werk heeft. Zo kan hij/zij hier rekening mee houden bij de behandeling.
 • Vertel het uw specialist of huisarts ook als uw ziekte of de behandeling problemen geeft op uw werk.

Tips voor contact met uw werkgever en collega’s:

 • Vertel uw werkgever meteen dat u kanker heeft.
 • Vertel ook uw collega’s over uw ziekte. Als zij het weten, kunnen ze u beter steunen.
 • Vindt u het lastig om het aan uw collega’s te vertellen? Bespreek het dan met uw werkgever. Misschien kunt u het samen met uw werkgever vertellen.
 • Maak goede afspraken met uw werkgever als u uw werk wilt blijven doen.
 • Spreek regelmatig met uw werkgever af om te bespreken hoe het met u gaat, zeker als er iets verandert in uw situatie.

Tips voor het contact met de bedrijfsarts:

 • Neem zelf snel contact op met de bedrijfsarts.
 • Vertel hoe u zich voelt en hoe het werken gaat.
 • Maak duidelijk wat u van uw werk en van de bedrijfsarts verwacht.
 • Bespreek welke aanpassingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld: andere taken of extra pauzes.
 • Spreek bij aanpassingen op uw werk af hoe lang u dit uitprobeert.
 • Leg afspraken goed vast.
 • Maak een telefonische afspraak met de bedrijfsarts als u bijvoorbeeld te moe bent om erheen te gaan.
 • Maak na elke afspraak met de bedrijfsarts meteen een nieuwe afspraak.
 • Spreek af wanneer u eerder contact opneemt, bijvoorbeeld bij nieuwe klachten.
Als werken niet lukt

Hoe gaat het verder als ik door kanker niet kan blijven werken?

Hoe graag u misschien ook wilt, soms lukt het niet om uw werk te blijven doen. U meldt zich dan ziek en blijft regelmatig contact houden met uw werkgever en de bedrijfsarts. U houdt hen op de hoogte van uw gezondheid. Samen bekijkt u of u weer aan het werk kunt gaan en wanneer. En of u dan terug kunt naar uw oude werk of dat u beter ander werk kunt gaan doen. Lees meer hierover bij Ik heb kanker (gehad) en wil misschien weer gaan werken.

Meer informatie

Meer informatie over kanker en werk

We hebben deze informatie gemaakt met de Richtlijn Kanker en Werk voor bedrijfsartsen en de Nascholing voor huisartsen (PIN) Nazorg na kanker.

In de handleiding Wat en hoe bij Kanker en Werk vindt u tips over contact met uw werkgever en de bedrijfsarts.

Via de NFK vindt u contact met lotgenoten en veel informatie over kanker en werk.

Meer informatie over BACO’s en een lijst met BACO’s vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinisch Arbeidsgeneeskunde (NVKA).

Re-integratiebureaus gespecialiseerd in werk en kanker vindt u bij IKNL en via Kenniscentrum Werk & Kanker.

Kijk op de website van UWV voor meer informatie over uw rechten en plichten als werknemer, loondoorbetalingen en uitkeringen bij ziekte.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?