Ik heb diabetes en moet een operatie ondergaan

In het kort

In het kort

 • Uw diabetes vraagt extra aandacht als u voor een onderzoek of een behandeling naar het ziekenhuis moet.
 • Vooraf worden uw bloedsuikerwaarden bekeken.
 • Zo nodig past u de behandeling aan om de bloedsuikerwaarden beter te krijgen.
 • Tijdens uw opname is het ziekenhuis verantwoordelijk voor uw diabetesbehandeling.
 • Als u uw diabetes zelf wilt reguleren, moet u hierover goede afspraken maken met het ziekenhuis.
Beschrijving

Voorbereiding op een operatie bij diabetes

De voorbereiding op een operatie vraagt extra aandacht als u diabetes heeft.

Controles vooraf

U praat van tevoren met de arts die de operatie gaat doen. Deze arts onderzoekt uw algemene gezondheid, zoals hij dat bij iedere patiënt doet. Hij heeft ook informatie nodig over uw bloedsuikerwaarden. Daarvoor bekijkt hij uw laatste HbA1c-meting. Deze wordt meestal tijdens de driemaandelijkse controles gemeten. Als uw laatste HbA1c ouder is dan drie maanden, krijgt u een nieuwe meting.

Is uw HbA1c hoger dan 64 mmol/mol? Dan is extra aandacht nodig voor uw bloedsuikerwaarden. Misschien moet u uw behandeling tijdelijk aanpassen om de bloedsuiker beter te krijgen. De arts die de operatie doet zal hierover overleggen met u en uw diabetes-behandelaar.

Metformine

Metformine is een medicijn dat vooral bij diabetes type 2 gebruikt wordt, en soms ook bij type 1. U kunt dat medicijn gewoon blijven gebruiken zoals u gewend bent. Soms is het beter om het niet te nemen op de dag van de operatie. Namelijk bij bepaalde nier-, lever-, hart- en vaatziekten. De arts die de operatie uitvoert, zal dit dan met u bespreken. Het is niet nodig om al twee dagen voor de operatie met deze pillen te stoppen.

Krijgt u na de operatie nog medicatie, zoals ontstekingsremmende pijnstillers? Vraag dan aan uw arts of u die medicijnen samen met metformine kunt gebruiken.

metformine

Metformine is een verlager van het bloedglucose. Het behoort tot de biguaniden. Het vermindert de hoeveelheid glucose in het bloed en vermindert de eetlust.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en bij verminderde vruchtbaarheid.

Bron: Apotheek.nl
Behandeling

Diabetesbehandeling tijdens een ziekenhuisopname

Veel mensen met diabetes zijn gewend om zelf hun diabetes te behandelen. Maar tijdens een opname is het ziekenhuis verantwoordelijk voor uw gezondheid.

Bij een langere opnameduur is het gebruikelijk dat de diabetesbehandeling wordt overgenomen door een arts (meestal van interne geneeskunde) of een diabetesverpleegkundige onder toezicht van de internist.

Wilt u tijdens uw opname zelf uw bloedwaarden controleren en zelf de dosering van uw medicatie bepalen? Bespreek dan van tevoren of dat mogelijk is.

Een arts of verpleegkundige beoordeelt samen met u wat u zelf kunt doen tijdens de ziekenhuisopname. Het is ook mogelijk dat u na een operatie te ziek of slaperig bent voor de controles.

Als duidelijk is dat u de diabetesbehandeling zelf kunt blijven doen, maakt u een aantal afspraken met het ziekenhuis. U spreekt de volgende dingen af:

 • Wat onder uw eigen verantwoordelijkheid valt en welke verantwoordelijkheid het ziekenhuis heeft bij uw diabetesbehandeling.
 • Wat de streefwaarden zijn voor uw bloedsuiker tijdens de opname. Deze streefwaarden kunnen anders zijn dan uw normale streefwaarden.  
 • Hoe vaak u de bloedsuiker controleert. Dit kan anders zijn dan wat u gewend bent.
 • Wat het ziekenhuis levert en wat u zelf moet meebrengen, bijvoorbeeld een insulinepen, naaldjes, meetapparatuur, glucosestrips, slangetjes, reservoirs en infuusnaaldjes voor een insulinepomp, een diabetesdagboek en glucosetabletten.  
 • Wanneer u de zorgverlener moet waarschuwen, bijvoorbeeld bij een hypoglykemie of als het niet meer lukt om uw diabetes zelf te reguleren.
 • In welke situaties het ziekenhuis (tijdelijk) de behandeling overneemt. Bijvoorbeeld als het  u niet lukt om u  aan de afspraken te houden of vlak voor en vlak na een operatie.

Uw zorgverlener legt uit welke invloed de onderzoeken en de operatie kunnen hebben op uw bloedsuikerwaarden. U schrijft alle bloedsuikerwaarden en insulinedoseringen in een diabetesdagboek en de zorgverlener neemt die gegevens over in uw medisch dossier.

U kunt altijd weer stoppen met de zelfregulatie. De verpleegkundigen of artsen in het ziekenhuis nemen de controles en insulinedosering dan over. 

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Bron: Apotheek.nl
Uitstel operatie?

Moet ik de operatie uitstellen als mijn bloedsuiker te hoog is?

Diabetes vergroot de kans op problemen na een operatie, zoals een infectie. U vraagt zich misschien af of uw operatie uitgesteld moet worden als uw HbA1c (gemiddelde bloedsuikerwaarde) hoog is. Dat hangt van uw situatie af. Uw arts bespreekt een aantal zaken met u:

 • Brengt een hoog HbA1c bij uw operatie risico’s met zich mee?
 • Is het realistisch om de bloedsuikerwaarden te willen verlagen?
 • Hoe groot is het risico op een te laag bloedsuiker (hypoglykemie) als u probeert om de bloedsuikerwaarde te verlagen?
 • Is uitstel van de operatie slecht voor uw gezondheid of uw kwaliteit van leven?

Er is geen vaste HbA1c-waarde waarbij het beter is om een operatie uit te stellen. Uw arts zal samen met u en uw diabetesbehandelaar afwegen wat in uw situatie het beste is. Een algemene richtlijn is dat artsen dit bespreken bij een HbA1c boven de 64 mmol⁄mol.

Meer informatie

Meer informatie over diabetes mellitus type 1

De informatie over diabetes type 1 is gebaseerd op:

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.