Eierstokkanker

  • Ovariumkanker
  • Ovariumcarcinoom

Voor eierstokkanker wordt momenteel gewerkt aan informatie over de zorg in het ziekenhuis.
Deze informatie wordt ontwikkeld in samenwerking met artsen en patiënten.
En zal ingaan op herkenbare situaties en vragen van patiënten, zoals:

  • Ik word onderzocht op eierstokkanker
  • Ik heb eierstokkanker

Wat is uw situatie?