Ik heb clusterhoofdpijn

In het kort

In het kort

 • Bij clusterhoofdpijn heeft u aanvallen van heftige hoofdpijn.
 • De hoofdpijn zit aan één kant van het hoofd, rond het oog.
 • De aanvallen komen voor in periodes (clusters) van weken tot maanden.
 • Weinig mensen hebben clusterhoofdpijn.
 • Bij een aanval kunnen zuurstoftherapie en het medicijn sumatriptan helpen.
 • Het medicijn verapamil kan helpen om aanvallen te voorkomen.
Beschrijving

Wat is clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn is een zeer heftige hoofdpijn aan één kant van het hoofd, rond het oog. Clusterhoofdpijn komt weinig voor. Er zijn meer mannen dan vrouwen met clusterhoofdpijn.

De hoofdpijn komt in aanvallen. Een aanval duurt meestal 15 minuten tot 3 uren. U kunt meer aanvallen op een dag krijgen. Soms wel 8 keer per dag. Dit kan enkele weken tot maanden duren. Daarna kunnen de aanvallen weer een lange tijd wegblijven. Tot er weer een volgende periode met hoofdpijnaanvallen begint. Naarmate u ouder wordt, blijven de aanvallen vaak langer weg. 

Soms houden de aanvallen niet vanzelf op. Dit noemt men chronische clusterhoofdpijn. 

Verschijnselen

Wat zijn de verschijnselen van clusterhoofdpijn?

Bij clusterhoofdpijn heeft u heftige scherpe of brandende hoofdpijn rondom het oog of aan de zijkant van het hoofd. Het komt maar aan één kant van het hoofd voor. Verder kunt u last hebben van:

 • roodheid van het oog aan de kant waar de hoofdpijn zit
 • een tranend oog aan de kant waar de hoofdpijn zit
 • een verstopte neus
 • een gezwollen ooglid (aan de kant van de hoofdpijn)
 • veel zweten op het voorhoofd of gezicht
 • een onrustig gevoel of niet stil kunnen zitten

Vaak komen aanvallen van clusterhoofdpijn ’s nachts voor.

Oorzaak

Oorzaak van clusterhoofdpijn

De oorzaak van clusterhoofdpijn is onbekend.

Diagnose

Hoe wordt de diagnose clusterhoofdpijn gesteld?

Om uit te zoeken of u clusterhoofdpijn heeft, verwijst uw huisarts u meestal door naar een neuroloog.

Behandeling

Behandeling van clusterhoofdpijn

Bij een eerste aanval van clusterhoofdpijn stuurt de huisarts u naar het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling.

Bij een aanval van clusterhoofdpijn helpt een behandeling met zuurstof meestal goed. In het ziekenhuis krijgt u een kwartier lang extra zuurstof toegediend. Dat gebeurt via een slangetje in uw neus of via een kapje over uw neus en mond.

Een andere behandeling is met sumatriptan: een medicijn dat via een injectie onder de huid wordt ingespoten. Dit vernauwt de bloedvaten in de hersenen en vermindert de pijnprikkel.

Heeft u vaak clusteraanvallen en werkt de zuurstofbehandeling goed? Overleg dan met uw huisarts of neuroloog of u de zuurstof thuis zelf kunt toedienen.
Ook de sumatriptan-injecties kunt u leren aan uzelf te geven.

Aanval voorkomen

Medicijnen om aanvallen van clusterhoofdpijn te voorkomen

Tijdens een clusterperiode van hoofdpijnaanvallen kan het medicijn verapamil helpen de hoofdpijnaanvallen te voorkomen. Meestal zal de neuroloog het middel voorschrijven.

Soms werkt verapamil onvoldoende. Dan zijn er nog andere medicijnen die kunnen helpen, zoals lithium, methysergide, pizotifeen, ergotamine of prednison. Bespreek dit met uw huisarts of neuroloog. Samen kijkt u welk middel bij u past.

Zelf doen

Wat kan ik zelf doen tegen clusterhoofdpijn?

Soms kunnen bepaalde omstandigheden een aanval van clusterhoofdpijn uitlokken, zoals:

 • alcohol drinken
 • gebruik van bepaalde hartmedicijnen (nitraten)
 • een lange vliegreis maken
 • verblijf op grote hoogte, bijvoorbeeld in de bergen.

Zit u net in een periode met hoofdpijnaanvallen? Dan kunt u beter geen alcohol of nitraten gebruiken, en geen vlieg- en bergreizen maken.

Meer informatie

Meer informatie over hoofdpijn

Meer informatie over hoofdpijn vindt u bij het netwerk van en voor mensen met hoofdpijn, Hoofdpijnnet.

De informatie over hoofdpijn is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Hoofdpijn.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.