Overspannen

  • Surmenage
  • Overwerkt
  • Burn-out
  • Aanpassingsstoornis
  • Verplichtingen, problemen en gebeurtenissen kunnen te veel spanning geven.
  • Lukt het niet iets aan de situatie te veranderen of anders met de spanning om te gaan, dan raakt u overspannen.┬á
  • Overspannenheid geeft psychische en lichamelijke klachten, zoals piekeren, opvliegendheid, slaapproblemen, moeheid, hoofdpijn en duizeligheid.
  • U kunt niet meer goed functioneren op uw werk, in een winkel, thuis of zelfs in het verkeer.
  • Het herstel gaat in drie stappen: rust nemen en taken afstaan, de oorzaken op een rij zetten en oplossingen bedenken, de oplossingen uitvoeren.
  • Als de klachten langer dan zes maanden bestaan en gevoelens van moeheid en uitputting op de voorgrond staan, dan spreken we van burnout.