Problemen thuis

Gezinsproblemen Opvoedingsproblemen
  • Met zorgen over problemen in uw gezin kunt u bij de huisarts terecht.
  • Ook als jongere kun je een afspraak maken om te praten over problemen.
  • De dingen waar u met uw huisarts over praat, mag uw huisarts niet zomaar doorvertellen aan anderen. Dit heet beroepsgeheim.
  • De huisarts gaat samen met u bekijken welke hulp uw gezin nodig heeft.
NHG