Ik heb een hartinfarct gehad

In het kort

In het kort

 • Een hartinfarct is een beschadiging van de hartspier door te weinig zuurstof.
 • Dat komt door een afgesloten of vernauwd bloedvat.
 • Een dicht bloedvat wordt zo snel mogelijk opengemaakt met een dotterbehandeling.
 • Bij een vernauwd bloedvat krijgt u een dotterbehandeling of omleidingsoperatie.
 • U krijgt medicijnen en adviezen voor uw leefstijl om een nieuw hartinfarct te voorkomen.
 • Meestal kunt u kort na een infarct al gaan werken aan uw herstel (revalidatie).
Wat is het

Wat is een hartinfarct?

Een hartinfarct is een beschadiging van de hartspier. De beschadiging ontstaat als de hartspier een tijd te weinig zuurstof krijgt.

Per jaar krijgen 3 van de 1000 mannen en 2 van de 1000 vrouwen een hartinfarct.

Wat merk ik

Wat zijn de verschijnselen bij een hartinfarct?

Een hartinfarct kan de volgende klachten geven:

 • Pijn of een drukkend, knellend gevoel in of op de borst (soms in de bovenbuik). De pijn gaat niet weg bij rustig zitten of liggen. De pijn is na 20 minuten nog steeds niet weg.
 • De pijn kan uitstralen naar:
  • linker arm,
  • rechter arm,
  • beide armen,
  • schouders,
  • hals,
  • kaak,
  • rug.
  • maagstreek
 • Zweten, klamme huid.
 • Misselijkheid en/of braken.
 • Een bleek of grauw uiterlijk.
 • Benauwdheid.
 • Onrustig gevoel.
 • Angst.

Soms is er geen pijn in of op de borst maar bijvoorbeeld alleen pijn in de armen, hals, kaak of rug.

Klachten die u ook kunt hebben en die vaker bij vrouwen, mensen met diabetes en oudere mensen voorkomen:

 • kortademig
 • snelle ademhaling
 • extreme moeheid
 • duizeligheid
 • onbestemd gevoel op de borst
Oorzaken

Hoe ontstaat een hartinfarct?

De hartspier heeft zuurstof nodig om goed te werken. De hartspier krijgt bloed met zuurstof via bloedvaten die aan de buitenkant van het hart liggen (kransslagaderen).

Is zo’n bloedvat erg vernauwd of helemaal afgesloten door verkalking of een bloedprop? Dan kan er te weinig bloed met zuurstof bij een groep spiercellen van het hart komen. Die spiercellen gaan dood. Dit is een hartinfarct.

Adviezen

Hoe stelt een arts een hartinfarct vast?

Bij klachten die wijzen op een hartinfarct belt de huisarts meteen een ambulance. In de ambulance en in het ziekenhuis wordt u zo snel mogelijk onderzocht:

 • In de ambulance wordt meteen een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Het hartfilmpje geeft een eerste aanwijzing of een bloedvat naar de hartspier (kransslagader) helemaal of gedeeltelijk afgesloten is.
 • Uw bloed wordt onderzocht op troponine. Troponine is een eiwit dat in de hartspiercel zit. Bij een hartinfarct lekt er troponine uit de hartspiercellen in het bloed. Te veel troponine wijst op hartschade.

Doet het hartfilmpje vermoeden dat de kransslagader helemaal dicht zit? Dan krijgt u in het ziekenhuis zo snel mogelijk een hartkatheterisatie. Dit onderzoek maakt duidelijk waar de afsluiting en vernauwingen zitten.

Doen de klachten, het hartfilmpje en het troponine vermoeden dat er in de kransslagader een vernauwing zit die plotseling gevaarlijk kan zijn voor de hartspier? Dan is ook een hartkatheterisatie nodig, maar deze hoeft niet altijd direct plaats te vinden.

Behandeling

Wat is de behandeling bij een hartinfarct?

Bloedvat helemaal dicht

Zit een kransslagader helemaal dicht? Dan krijgt u na de hartkatheterisatie direct een dotterbehandeling. Bij de dotterbehandeling maakt de cardioloog de afgesloten kransslagader weer open met een klein ballonnetje. Zo krijgt de hartspier weer voldoende zuurstof.

Bloedvat vernauwd

Zit de kransslagader niet helemaal dicht, maar kan de vernauwing wel plotseling gevaar opleveren voor de bloedtoevoer naar de hartspier?

 • Dan krijgt u eerst een hartkatheterisatie.
 • Daarna krijgt u altijd medicijnen.

  En eventueel daarnaast:
 • Een dotterbehandeling van de kransslagader die de klachten veroorzaakt. U krijgt een stent om het vat open te houden. Soms zijn er meerdere vernauwde kransslagaders.
 • Een omleidingsoperatie (bypass-operatie).

De cardioloog bespreekt met u wat bij u het meest geschikt is. Dit heeft te maken met:

 • of uw klachten lang duren, terugkomen of verdwijnen
 • hoe erg de vernauwing is (te zien bij de hartkatheterisatie)
 • of u andere ziektes heeft.

De dotterbehandeling of omleidingsoperatie hoeft niet altijd meteen te gebeuren. Het kan zijn dat u na de hartkatheterisatie weer naar huis mag. U wordt dan later voor de dotterbehandeling of omleidingsoperatie opnieuw opgenomen.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder na behandeling van een hartinfarct?

U heeft na ontslag uit het ziekenhuis pilletjes voor onder de tong of een spray mee naar huis gekregen. U kunt het pilletje of de spray gebruiken als u opnieuw een aanval van pijn of druk op de krijgt en de aanval met rusten niet snel overgaat. Het medicijn zorgt ervoor dat er meer bloed naar de hartspier gaat waardoor de pijn afneemt.

U heeft na een hartinfarct een iets grotere kans om weer een hartinfarct te krijgen. Daarom krijgt u:

 • Probeer uw activiteiten geleidelijk uit te breiden en hobby's, sport en werk weer op te pakken.
 • Seks mag als u ook in staat bent zonder klachten een of twee trappen op te lopen.
 • Na een hartinfarct kunt u langere tijd angstig of somber blijven. Het kan zijn dat u ’s nachts slecht slaapt omdat u zich zorgen maakt over uw hart. Bij een angstaanval kunt u pijn op de borst of hartkloppingen krijgen. Andersom kan pijn of druk op de borst u weer angst geven. Het is vaak moeilijk om het verschil tussen pijn van de hartspier en pijn van de angst te ontdekken.
  Sommige mensen revalideren goed en kunnen snel verder na een hartinfarct. Voor anderen is het een zware, soms lange, periode met veel onzekerheid en angst.
  Als u onzeker, somber of angstig blijft, ga dan naar uw huisarts om dit te bespreken.
 • Zoek ook contact en steun bij uw familie, vrienden en collega's. Uw partner en de mensen om u heen zijn vaak bezorgd. Leg aan hen uit dat het belangrijk is geleidelijk aan weer meer actief te zijn.
Wanneer bellen?

Wanneer contact opnemen na een hartinfarct?

Krijgt u weer dezelfde klachten als bij uw hartinfarct?

 • Gaat de pijn op de borst of de klachten die u herkent van het infarct met rusten niet binnen 20 minuten over? Neem dan een nitraatpilletje of nitraatspray onder de tong
  • Gaan de klachten niet weg: bel dan direct 112
  • Komen de klachten direct na het pilletje of de spray weer terug: bel dan direct 112

In bovenstaande gevallen heeft u mogelijk weer (kans op) een hartinfarct. Zeker als u ook bleek, klam en zweterig bent en een angstig, onrustig en misselijk gevoel heeft. Bel zo nodig familie of vrienden op om met u mee te gaan naar het ziekenhuis.

 • Gaan de klachten wel over, neem dan contact op met de huisarts of de huisartsenpost om te overleggen. Mogelijk moeten uw medicijnen dan worden aangepast.
Meer informatie

Meer informatie over een hartinfarct

Wilt u meer weten over een hartinfarct dan kunt u aanvullende betrouwbare informatie vinden op de website van:

De informatie over hartinfarct is gebaseerd op

Deze tekst is aangepast op
FMS

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?