Ik wil zelf thuis mijn bloeddruk meten

In het kort

In het kort

 • Zelf thuis uw bloeddruk meten is bijvoorbeeld zinvol:
  • als uw bloeddruk bij meting op de huisartsenpraktijk erg wisselend is;
  • als u medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikt, u ziet dan zelf of de medicijnen goed werken.
 • Het is van belang dat u een goede elektronische bloeddrukmeter aanschaft met een manchet voor om de bovenarm.
 • Om te oefenen meet u 5 dagen 's ochtends en 's avonds thuis uw bloeddruk.
 • Bespreek de zelfgemeten waarden met uw huisarts. 
Beschrijving

Wat is normale bloeddruk en hoge bloeddruk?

Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten.

 • Als uw hart samentrekt en zo uw bloed het lichaam in stuwt, is de druk in uw bloedvaten op z’n hoogst. Dat heet de bovendruk.
 • Als uw hart daarna weer ontspant, dan ontstaat er en lagere druk. Dat noemen we de onderdruk.

Uw bloeddruk wisselt voortdurend. Als u hard rent, is de bloeddruk hoger dan wanneer u rustig zit.

Om uw bloeddruk goed te kunnen meten moet u eerst minimaal 5 minuten rustig zitten. Een voorbeeld van een normale bloeddruk terwijl u rustig zit is: 

 • Bovendruk: 130
 • Onderdruk: 85

Om te weten of iemand een hoge bloeddruk heeft kijken we vooral naar de bovendruk. Er zijn meerdere metingen nodig om te kunnen zeggen of iemand echt een hoge bloeddruk heeft: 
2 of 3 metingen op dezelfde dag en ook nog eens op meerdere dagen binnen enkele maanden.

Als de gemiddelde bovendruk 140 is of hoger dan spreken we van hoge bloeddruk.

Bent u ouder dan 80 jaar? Dan spreken we bij een gemiddelde bovendruk van 160 pas van hoge bloeddruk.

Wanneer thuis meten?

Wanneer is het zinvol om thuis bloeddruk te meten?

Soms is het zinvol de bloeddruk thuis te meten, bijvoorbeeld in deze situaties: 

 • Uw bloeddruk is bij meting in de huisartsenpraktijk erg wisselend. U kunt dan met uw huisarts afspreken dat u de bloeddruk thuis een aantal dagen meet.
  Bij sommige mensen blijkt dan dat de bloeddruk thuis veel lager is dan bij meting op de praktijk. Met uw thuismetingen kan de huisarts dan beter inschatten wat uw gemiddelde bloeddruk is.
 • U heeft hoge bloeddruk en krijgt hier medicijnen voor.
  • U komt de eerste weken regelmatig in de huisartsenpraktijk voor controle.
  • Is uw bloeddruk goed? Dan hoeft u nog maar 1 keer per jaar op de praktijk te komen voor controle.
  • Probeer een gezonde leefstijl te houden en blijf uw medicijnen innemen om uw bloeddruk goed te houden. Ook kunt u met uw huisarts afspreken dat u 1 keer per maand de bloeddruk thuis zelf meet. Zo kunt u zelf zien of de gezonde leefstijl en medicijnen goed werken.
Welke bloeddrukmeter?

Welke elektronische bloeddrukmeter?

Als u zelf de bloeddruk thuis gaat controleren, is het van belang dat u een goede elektronische bloeddrukmeter aanschaft die een manchet heeft voor om de bovenarm.

Elektronische bloeddrukmeters kosten 70 tot 200 euro en worden niet vergoed. Er zijn veel fabrikanten die elektronische bloeddrukmeters maken. Enkele merken zijn: Omron®, A&D®, Microlife®, Panasonic® en Beurer®. Soms is het mogelijk een bloeddrukmeter te lenen bij uw huisarts, het gezondheidscentrum of de thuiszorg.

Heeft u de bloeddrukmeter geleend of aangeschaft, lees dan de gebruiksaanwijzing goed door en neem het apparaat mee naar het spreekuur.

Hoe bloeddruk meten?

Hoe gaat het meten van de bloeddruk?

Om het meten te oefenen spreekt u met uw huisarts af dat u gedurende 5 dagen 2 keer per dag thuis de bloeddruk meet. U doet een ochtendmeting en een avondmeting en schrijft de waarden op.

 • Zorg dat u vanaf een halfuur voor de meting:
  • rustig aan doet (geen extreme activiteit zoals sporten, hard werken, koud douchen),
  • niet rookt en
  • geen koffie drinkt.
 • Ga zitten op een hoge stoel, rechtop en met de benen naast elkaar.
 • Blijf minstens 5 minuten rustig zitten, zonder te praten, en meet dan de bloeddruk.
 • Noteer de boven- en de onderdruk.
 • Meet de bloeddruk na 2 minuten nog een keer. Noteer opnieuw de boven- en de onderdruk.
 • Doe de metingen ’s avonds weer en noteer opnieuw de boven- en onderdruk.
 • Noteer de dag, het tijdstip, de boven- en de onderdruk op een lijst of in een bloeddrukdagboek.
 • De gemeten waarden kunnen schommelen. Wisselende bloeddrukwaarden zijn normaal.

Voorbeeld:

Datum

Ochtendtijd

Bovendruk

Onderdruk

Avondtijd

Bovendruk

onderdruk

12/1

9.30 

145

90

20.15 

138

85

12/1

9.32 

143

85

20.17

140

90

Hoe vaak meten?

In de eerste week meet u de bloeddruk elke dag ‘s ochtends en ’s avonds om te oefenen.
Daarna is 1 keer per maand eenmalig meten voldoende. Vaker op een dag of vaker dan 1 keer per maand meten is meestal niet nodig.

Bloeddruk thuis is lager dan op de praktijk

Als u de bloeddruk thuis meet, zijn de waarden vaak wat lager (gemiddeld 5 punten lager) dan als de bloeddruk bij uw huisarts wordt gemeten. Bij sommige mensen is de bloeddruk thuis opvallend veel lager dan bij de huisarts (ook als we uw bloeddruk op de praktijk met uw eigen bloeddrukmeter meten). Het kan dan gaan om mensen die gespannen zijn bij doktersbezoek, soms zonder dat ze dit zelf merken. Zij hebben bij een meting in een ziekenhuis of op de praktijk een hogere bloeddruk.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder met bloeddruk meten thuis?

Na 5 dagen oefenen bespreekt u met uw huisarts hoe het meten ging en bekijkt u samen het bloeddruklijstje. Neem uw bloeddrukmeter mee. Als het meten gelukt is en de gemiddelde bloeddrukwaarde goed is, dan kunt u afspreken dat u de bloeddruk voortaan zelf 1 keer per maand controleert.

 • Voor thuismeting is een gemiddelde bloeddruk van lager dan 135/85 goed. (Bij andere metingen geldt dat iemand een goede bloeddruk heeft als deze gemiddeld lager dan 140/90 is.) 
 • Meet u bij een thuismeting een keer wat hogere bloeddruk, bijvoorbeeld 160/100? Dat is niet erg. U kunt dan rustig de thuismeting gedurende een maand in verschillende situaties doen. Noteer de bloeddruk en de situatie van het moment. Bijvoorbeeld op een werkdag, na het avondeten, in het weekend en voor het slapen gaan. Ga steeds even rustig zitten voor u gaat meten.
  Blijft de bovendruk in die maand bijvoorbeeld steeds op 160 zitten, ga dan naar uw huisarts voor controle. De huisarts of praktijkondersteuner kijkt dan wat er aan gedaan kan worden. Dat kan betekenen: meer sporten en afvallen. Maar het kan ook zijn dat u dan (extra) medicijnen nodig heeft.
 • Is de bovendruk 180 of hoger? Neem dan dezelfde of de volgende dag contact op met uw huisarts.
 • Heeft u het idee dat uw medicijnen niet goed werken of wilt u bekijken of uw medicijnen moeten worden aangepast? Maak dan een afspraak met uw huisarts.
 • Eén keer per jaar maakt u een afspraak om alle risicofactoren voor hart- vaatziekten nog eens met uw huisarts te bespreken. Als er factoren veranderd zijn, bijvoorbeeld als u niet meer rookt en bent afgevallen, dan wordt het risico op hart- en vaatziekten kleiner.
Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.