Ik denk aan zelfdoding

In het kort

In het kort

 • Gedachten aan zelfdoding kunnen komen door ingrijpende gebeurtenissen in het leven.
 • Probeer erover te praten.
 • Zoek hulp via uw huisarts.
 • Bel 112 bij direct gevaar.
 • U kunt ook (dag en nacht) de hulpdienst bellen: 113 of 0800-0113 (gratis). Of chatten via www.113.nl.
 • Ook contact met een ervaringsdeskundige kan hoop geven.
 • Met hulp lukt het vaak wel om problemen op te lossen.
 • Het is belangrijk om juist nu geen alcohol of drugs te gebruiken.
Oorzaken

Hoe kan het komen dat u aan zelfdoding denkt?

Mensen die denken over zelfdoding hebben vaak veel stress. Ze zijn somber (depressief), angstig, wanhopig of verward en zoeken een oplossing.

Dat u aan zelfdoding denkt kan betekenen dat u echt wilt stoppen met leven, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Het kan ook betekenen dat u vooral weg wilt van de moeilijke situatie waarin u zit.
Of misschien wilt u vooral dat anderen serieus naar u luisteren en u helpen.

Ingrijpende gebeurtenissen
De hevige stress komt vaak door ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Bijvoorbeeld:

 • het verlies van een dierbare
 • verlies van werk
 • moeten leven met een psychische of lichamelijke aandoening
 • drank- en/of drugsmisbruik
 • armoede / geldzorgen
 • alleen zijn, eenzaamheid.

Gevoeligheid
Niet iedereen in zo’n situatie krijgt gedachten aan zelfdoding. Sommige mensen zijn hier gevoeliger voor. Dat kan te maken hebben met aanleg in de hersenen, karaktereigenschappen of opvoeding. Ook kan het komen doordat u (pogingen tot) zelfdoding in uw directe omgeving heeft meegemaakt.

Wanhoop
Als de stress te hevig is en te lang duurt, kunt u wanhopig worden. U voelt groot verdriet, heftige angst, haat, boosheid, depressie en/of paniek. Deze emoties overheersen dan al uw gedachten.
Het lukt dan niet meer om uw gedachten te ordenen en naar oplossingen te zoeken. U voelt zich misschien schuldig omdat u denkt dat u een last bent voor uw omgeving (familie, vrienden, buren, collega’s).
U kunt door de spanning zo in de war raken dat u stemmen hoort in uw hoofd die zeggen dat zelfdoding de beste oplossing is. Dit alles kan zo heftig worden dat de enige uitweg de dood lijkt te zijn.

Adviezen

Adviezen wanneer u aan zelfdoding denkt

Praat met iemand
Als u wanhopig bent en nadenkt over zelfdoding, is het belangrijk hierover met iemand te praten. Dat kan helpen, ook als u zich heel rot voelt. Misschien kunt u zich dat nu niet voorstellen.
Toch is het belangrijk om het te proberen. Een gesprek kan helpen de cirkel van negatieve gedachten te doorbreken.

U kunt praten met:

 • Iemand in uw omgeving die u vertrouwt: uw partner, een familielid of vriend. Of iemand op school, het werk, de sportclub, bij de kerk of moskee.
 • Uw huisarts. Huisartsen zijn gewend om ook dit soort moeilijke onderwerpen te bespreken. En ze weten welke vormen van hulp er zijn.
 • Een vrijwilliger van www.113.nl. U kunt chatten of bellen (113 of gratis 0800-0113). Deze hulp is anoniem.

Geen alcohol en drugs
Neem geen alcohol of drugs (of zo min mogelijk). Juist als u radeloos bent en geen uitweg meer ziet, is dat niet goed voor u. Het lijkt of alcohol en drugs u ontspannen, maar ze maken uw paniek of hopeloosheid erger. Door alcohol en drugs kunt u in een roes raken. U kunt dan de controle verliezen en niet meer goed beoordelen of u de juiste beslissing neemt.

Verminder stress
Rondlopen met gedachten aan zelfdoding geeft veel stress.

Methoden om stress te verminderen kunnen helpen om negatieve gedachten om te buigen, zoals

Het kan ook helpen uw gevoelens op te schrijven. Als dingen op papier staan, kunt u ze met iets meer afstand bekijken.

Behandeling

Welke hulp is er wanneer u aan zelfdoding denkt?

Eerste hulp
De eerste stap op weg naar hulp is een afspraak met uw huisarts. Die probeert er eerst voor te zorgen dat u veilig bent. Hij/zij betrekt daar ook uw naasten bij.
De huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.
U krijgt uitleg over hoe gedachten aan zelfdoding kunnen ontstaan en welke behandelingen er zijn.
U praat ook over hoe u kunt verwerken dat u zulke gedachten heeft en over manieren om er mee om te gaan. Dit heet psycho-educatie: leren over uw eigen psyche.

Psychotherapie
Bij psychotherapie heeft u gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. U bespreekt de (mogelijke) oorzaak van uw gedachten aan zelfdoding en wat daar aan gedaan kan worden. U kunt praten over de vragen waar u mee zit, bijvoorbeeld: Hoe kan ik leven met mijn pijn? Wat maakt mijn leven nog de moeite waard? Of: wie zou mij missen?

113 Zelfmoordpreventie
De hulpdienst 113 Zelfmoordpreventie biedt ook kortdurende therapie. Dat kan via e-mail, chat of telefoon. Er zijn ook zelftests en zelfhulpcursussen.

U kunt de BackUP app op uw telefoon zetten. Deze kan u helpen om een crisis te voorkomen en om door een crisis heen te komen.

Contact met ervaringsdeskundigen
Via een forum kunt u ervaringen uitwisselen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Zij weten uit eigen ervaring hoe je door perioden van crisis en machteloosheid heen kunt komen.
Contact met een ervaringsdeskundige kan daarom helpen en hoop geven dat u zich weer beter kunt gaan voelen.

Medicijnen
Soms kunnen medicijnen helpen, bijvoorbeeld als u een (manische) depressie of persoonlijkheidsstoornis heeft, of als u gevoelig bent voor psychoses.

Opname
Als uw situatie niet veilig is, kan een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis een oplossing zijn. Dat gebeurt natuurlijk in overleg met u, als dat kan.
In sommige situaties kan het nodig zijn dat uw naasten en hulpverleners die beslissing voor u nemen. Bijvoorbeeld als u zo in de war bent dat u zelf niet goed meer kunt beslissen. Of als u een gevaar bent voor uzelf. Dan is een gedwongen opname nodig.

Wanneer bellen?

Wanneer moet ik direct contact opnemen?

 • Voelt u zich erg somber, angstig, wanhopig of verward?
 • Verlangt u naar de dood?
 • Wilt u een einde aan uw leven maken?

Zoek dan direct hulp bij:

 • De huisarts: die kan direct helpen of doorverwijzen naar een therapeut, psycholoog of psychiater.
 • Buiten kantoortijden:
  • de huisartsenpost
  • de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.
   Zij kunnen als het moet contact opnemen met de crisisdienst.
 • De hulpdienst 113 Zelfmoordpreventie. Bel 113 of 0800-0113 (gratis) of chat op www.113.nl.
  Hier zitten dag en nacht mensen klaar die hulp kunnen bieden. Ook in het weekend. Dit kan anoniem.
Meer informatie

Meer informatie over zelfdoding

We hebben deze tekst gemaakt met de Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Deze tekst is aangepast op
GGZ

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?