Ik denk aan zelfdoding

In het kort

In het kort

 • Denkt u aan zelfdoding? Bel 113 of 0800-0113. Of chat via www.113.nl.
  Dit is een hulpdienst. Gratis, en dag en nacht bereikbaar.
 • Bent u nu in levensgevaar, bel dan 112.
 • Probeer te praten over uw gedachten met een vriend, familie of iemand anders die u vertrouwt.
 • Maak een afspraak bij uw huisarts. Zoek samen naar hulp die bij u past.
 • Hulp kan ervoor zorgen dat u anders naar het leven gaat kijken.
 • Het is belangrijk om geen alcohol of drugs te gebruiken.
Oorzaken

Hoe kan het komen dat ik aan zelfdoding denk?

Mensen die denken over zelfdoding hebben vaak veel stress. Ze zijn somber (depressief), angstig, wanhopig of in de war en zoeken een oplossing.

Dat u aan zelfdoding denkt kan betekenen dat u echt wilt stoppen met leven, maar dat hoeft niet zo te zijn.
Het kan ook betekenen dat u vooral weg wilt van de moeilijke situatie waarin u zit.
Of misschien wilt u vooral dat anderen serieus naar u luisteren en u helpen.

Heftige gebeurtenissen

De hevige stress komt vaak door heftige gebeurtenissen in het leven. Bijvoorbeeld:

 • het verlies van iemand van wie u houdt
 • een scheiding
 • verlies van werk
 • moeten leven met een psychische of lichamelijke ziekte
 • drank of drugs gebruiken
 • geldzorgen of armoede
 • alleen zijn, eenzaamheid

Gevoeligheid

Niet iedereen in zo’n situatie krijgt gedachten aan zelfdoding. Sommige mensen zijn hier gevoeliger voor. Dat kan te maken hebben met aanleg in de hersenen, karakter-eigenschappen of opvoeding. Ook kan het komen doordat u (pogingen tot) zelfdoding in uw directe omgeving heeft meegemaakt.

Wanhoop

Als de stress te hevig is en te lang duurt, kunt u wanhopig worden. U voelt groot verdriet, heftige angst, haat, boosheid, depressie of paniek. Deze emoties overheersen dan al uw gedachten.
Het lukt dan niet meer om uw gedachten te ordenen en naar oplossingen te zoeken. U voelt zich misschien schuldig omdat u denkt dat u een last bent voor uw omgeving (familie, vrienden, collega’s).

Adviezen

Adviezen wanneer u aan zelfdoding denkt

Praat met iemand

Als u wanhopig bent en nadenkt over zelfdoding, is het belangrijk hierover met iemand te praten. Dat kan helpen, ook als u zich heel rot voelt. Misschien kunt u zich dat nu niet voorstellen.
Toch is het belangrijk om het te proberen. Een gesprek kan helpen de cirkel van negatieve gedachten te doorbreken.

U kunt praten met:

 • Iemand in uw omgeving die u vertrouwt: uw partner, een familielid of vriend. Of iemand op school, het werk, de sportclub, bij de kerk of moskee.
 • Uw huisarts. Huisartsen zijn gewend om ook dit soort moeilijke onderwerpen te bespreken. En ze weten welke vormen van hulp er zijn.
 • Iemand van de hulpdienst van www.113.nl. U kunt chatten of bellen (113 of gratis 0800-0113). Dit kan anoniem: u hoeft alleen uw (zelfverzonnen) naam te geven, verder wordt er geen informatie gevraagd.

Geen alcohol en drugs

Neem geen alcohol of drugs (of zo min mogelijk). Juist als u radeloos bent en geen uitweg meer ziet, is dat niet goed voor u. Het lijkt of alcohol en drugs u ontspannen, maar ze maken uw paniek of hopeloosheid erger. Door alcohol en drugs kunt u in een roes raken. U kunt dan de controle verliezen en niet meer goed beoordelen of u de juiste beslissing neemt.

Verminder stress

Rondlopen met gedachten aan zelfdoding geeft veel stress.

Methoden om stress te verminderen kunnen helpen om negatieve gedachten om te buigen, zoals:

Het kan ook helpen uw gevoelens op te schrijven. Als dingen op papier staan, kunt u ze met iets meer afstand bekijken.

Behandeling

Welke hulp is er wanneer ik aan zelfdoding denk?

Eerste hulp: de huisarts

De eerste stap op weg naar hulp is een afspraak met uw huisarts. Die probeert er eerst voor te zorgen dat u veilig bent. Uw huisarts betrekt daar ook uw naasten bij.
De huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

U krijgt uitleg over hoe gedachten aan zelfdoding kunnen ontstaan en welke behandelingen er zijn.
U praat ook over hoe u kunt verwerken dat u zulke gedachten heeft en over manieren om er mee om te gaan. Dit heet psycho-educatie: leren over uw eigen psyche.

Psychotherapie

Bij psychotherapie heeft u gesprekken met een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. U bespreekt de (mogelijke) oorzaak van uw gedachten aan zelfdoding en wat daar aan gedaan kan worden. U kunt praten over de vragen waar u mee zit, bijvoorbeeld: Hoe kan ik leven met mijn pijn? Wat maakt mijn leven nog de moeite waard? Of: wie zou mij missen?

113 Zelfmoordpreventie

De hulpdienst 113 Zelfmoordpreventie biedt ook kortdurende therapie. Dat kan via e-mail, chat of telefoon. Er zijn ook zelftests en zelfhulpcursussen.

U kunt de BackUP app op uw telefoon zetten. Deze kan u helpen om een crisis te voorkomen en om door een crisis heen te komen.

Medicijnen

Soms kunnen medicijnen helpen, bijvoorbeeld als u een (manische) depressie of persoonlijkheidsstoornis heeft, of als u gevoelig bent voor psychoses.

Opname

Als uw situatie niet veilig is, kan een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis een oplossing zijn. Dat gebeurt in overleg met u, als dat kan.

Wanneer bellen?

Wanneer moet ik direct iemand bellen bij denken aan zelfdoding?

 • Voelt u zich erg somber, angstig, wanhopig of verward?
 • Verlangt u naar de dood?
 • Wilt u een einde aan uw leven maken?

Zoek dan direct hulp:

Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur:

 • de huisarts: die kan direct helpen of doorverwijzen naar een therapeut, psycholoog of psychiater.

Na 17.00 uur en in het weekend:

 • de huisartsenpost
 • de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis
  Zij kunnen als het moet contact opnemen met de crisisdienst.
 • de hulpverleners van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 113 of 0800-0113 (gratis) of chat op www.113.nl.
  Hier zitten dag en nacht mensen klaar die hulp kunnen bieden. Ook in het weekend.
Meer informatie
Deze tekst is aangepast op
GGZ
NHG

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?