Ik herstel na een IC-opname met corona

In het kort

In het kort

 • U heeft op de IC gelegen met corona. Hierdoor bent u erg verzwakt.
  • Uw spieren zijn zwakker, waardoor alles veel moeite kost.
  • U kunt misschien minder goed onthouden of concentreren.
  • U wordt misschien angstig of somber.
 • U kunt na de IC-opname thuis herstellen of ergens anders.
 • Uw arts kijkt samen met u welke plek bij u past:
  • thuis
  • een corona-afdeling of zorghotel
  • een revalidatiecentrum of verpleeghuis
Wat is het

Na een IC-opname met corona

U bent besmet (geweest) met corona en heeft op de intensive care (IC) gelegen. Hierdoor bent u (erg) verzwakt. Het duurt lang om te herstellen van een IC-opname. En misschien herstelt u niet volledig.
U bent op de IC beademd, waarbij u in slaap werd gehouden. U weet waarschijnlijk niets meer van die periode, die misschien meerdere weken heeft geduurd.

U kunt verschillende problemen met uw gezondheid hebben of krijgen:

 • Uw spieren zijn verzwakt door de ernstige ziekte en de beademing, waardoor alles moeite kost.
 • U kunt misschien minder goed dingen onthouden of plannen.
 • Ook kunt u psychische klachten hebben of krijgen. U voelt zich bijvoorbeeld somber, verdrietig of eenzaam.

Deze klachten samen noemen we PICS (het Post Intensive Care Syndroom). Het komt voor bij 7 van de 10 mensen die op de IC hebben gelegen. Deze klachten komen bovenop de klachten die corona heeft veroorzaakt.

U krijgt niet altijd alle klachten meteen nadat u van de IC af bent. Soms krijgt u pas na een paar maanden klachten of helemaal geen klachten.

Een IC-opname voor iemand met corona is anders dan een ‘gewone’ IC-opname. Hierdoor krijgt u misschien ook andere klachten:

 • U heeft op de IC weinig of geen bezoek gehad van uw naasten. De artsen en verpleegkundigen droegen mondmaskers, handschoenen, schorten en een bril. Dat kan u bang hebben gemaakt. U kunt nachtmerries krijgen of niet meer goed kunnen slapen. U kunt angstig of somber worden.
 • U heeft een longontsteking gehad en bent hiervoor misschien beademd. U kunt hierdoor klachten houden, zoals benauwdheid, heesheid of problemen met praten.
 • Corona heeft mogelijk de stolling van uw bloed tijdelijk veranderd. Hierdoor heeft u misschien een longembolie, herseninfarct of een hartinfarct gehad.
 • Misschien bent u tijdens of na de IC-opname naar een ander ziekenhuis verplaatst. U werd wakker in een andere omgeving, waardoor u misschien angstiger bent geworden.
Wat merk ik

Wat merk ik na een IC-opname met corona?

Na een IC-opname is uw conditie slechter geworden en zijn uw spieren erg slap. U bent snel moe en heeft misschien hulp nodig bij bijvoorbeeld eten, wassen, aankleden en douchen.

U bent waarschijnlijk veel kilo’s afgevallen. U kunt zich angstig, somber of verdrietig voelen.

Daarnaast kunt u mogelijk de volgende dingen merken:

 • Een doof of prikkelend gevoel in uw armen, benen, handen en voeten. Dat komt door schade aan de zenuwen door de ernstige ziekte.
 • Stijve of pijnlijke spieren en gewrichten.
 • Minder goed kunnen slikken of u verslikt zich vaker. Misschien gaat het praten ook moeilijker.
 • Minder goed dingen onthouden of zich minder goed concentreren. U kunt moeite hebben met taal begrijpen en plannen maken.
 • Doorligplekken op uw lichaam, zelfs in uw gezicht.
 • Last hebben van nachtmerries, angsten en slecht slapen. Hierdoor kunt u posttraumatische stressstoornis (PTSS) krijgen.
Waar herstellen?

Waar herstel ik na de IC-opname met corona?

Na de IC komt u op de verpleegafdeling in het ziekenhuis. U bent verzwakt en moet gaan herstellen (revalideren).
Dit herstel kan thuis of op andere plekken. De arts kijkt samen met u welke plek het beste bij u past.

Thuis, met hulp van huisarts en/of thuiszorg

 • Als u weinig klachten heeft, kunt u naar huis. Uw huisarts regelt de zorg die u nodig heeft.
 • Soms herstelt u zonder verdere hulp.
 • Als u dat nodig heeft, kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en/of diëtist.

Een zorghotel, corona-verpleegafdeling of coronahotel

 • Als u niet naar huis kunt, gaat u ergens heen waar u 24-uurs zorg kunt krijgen.
  Dit kan een zorghotel of andere instelling zijn. Steeds vaker zijn er speciale plekken om te herstellen van corona, bijvoorbeeld een coronahotel.

Zorg in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum

 • Als u nog heel veel problemen heeft, heeft u veel behandeling en zorg nodig om te kunnen herstellen. Dit wordt revalidatie genoemd.
 • Deze revalidatie gebeurt in een revalidatiecentrum of op een speciale afdeling in het verpleeghuis.
 • U kunt hier blijven slapen als dat nodig is. Of u komt alleen overdag om behandeling te krijgen en slaapt ’s nachts thuis.
 • Als u veel last heeft van uw longen, kunt u in een speciaal longcentrum worden opgenomen.
 • U krijgt hier de zorg en revalidatie die u nodig heeft. Van verschillende zorgverleners, zoals revalidatiearts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werk.

Waar u ook naartoe gaat, uw arts heeft aandacht voor alle klachten die u heeft.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder na de IC-opname met corona?

De revalidatie kan weken tot maanden duren. Door bijvoorbeeld deze dingen kan het langer duren (of herstelt u niet volledig):

 • U was al oud tijdens de IC-opname.
 • U had al een andere ziekte voordat u corona kreeg, zoals diabetes, of een hart- of longziekte.
 • U heeft lang (meerdere weken) op de IC gelegen.

Als u voldoende bent hersteld, mag u naar huis. Maar ook thuis kunt u nog klachten houden.
Een aantal mensen herstellen niet volledig. Ze houden een slechtere gezondheid en kunnen minder dan voor de opname. Sommige mensen blijven elke dag hulp nodig hebben.

Soms krijgt u na een paar maanden nieuwe of andere klachten. Mogelijk komt dit omdat er meer van u gevraagd wordt, bijvoorbeeld als u weer aan het werk gaat. Misschien wordt u angstig of onzeker. Of somber omdat het allemaal minder goed lukt. Bespreek dit gerust met uw arts of bedrijfsarts.

Voor uw naasten, zoals uw partner of uw kinderen, was uw IC-opname ook zwaar. De huisarts is er ook voor hen.
Uw naasten kunnen ook klachten hebben of krijgen. Zij kunnen hier hulp bij krijgen.

Wanneer bellen?

Wanneer bellen na de IC-opname met corona?

Bel met uw (huis)arts bij deze klachten (ook als het pas maanden of jaren na de IC-opname is):

 • U bent steeds sneller moe.
 • U heeft pijnlijke of stijve gewrichten.
 • U bent erg angstig, heeft nachtmerries of beleeft sommige dingen steeds opnieuw.
 • U bent vaak verdrietig of somber.
 • U heeft problemen met denken of met uw geheugen.
 • U kunt zich niet goed concentreren.

Vertel dat u op de IC heeft gelegen voor corona.

Meer informatie
Deze tekst is aangepast op
FMS

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?