Hartinfarct

Myocardinfarct Hartaanval
  • Een hartinfarct is een beschadiging van de hartspier door te weinig zuurstof.
  • Dat komt door een afgesloten of vernauwd bloedvat.
  • Een dicht bloedvat wordt zo snel mogelijk opengemaakt met een dotterbehandeling.
  • Bij een vernauwd bloedvat krijgt u een dotterbehandeling of omleidingsoperatie.
  • U krijgt medicijnen en adviezen voor uw leefstijl om een nieuw hartinfarct te voorkomen.
  • Meestal kunt u kort na een infarct al gaan werken aan uw herstel (revalidatie).