Ik wil weten welke zorg mogelijk is bij dementie

In het kort

In het kort

  • Door dementie heeft u op den duur hulp nodig in het dagelijks leven.
  • Een begeleider dementie zorgt ervoor dat u de juiste hulp krijgt. 
  • Uw eigen wensen zijn het uitgangspunt voor de zorg. 
  • Er is veel hulp mogelijk, van praktische hulp thuis tot een opname in een verpleeghuis. 
  • Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners bieden de hulp. 
Casemanager dementie

Hulp van een casemanager dementie

Nadat de diagnose dementie is gesteld, bespreekt uw huisarts met u hoe het verder gaat. Hij overlegt of u een vaste professionele begeleider wilt: een casemanager dementie. De casemanager geeft u en uw naaste advies over het omgaan met de dementie. De casemanager kan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner ouderenzorg van uw huisartsenpraktijk zijn, of een verpleegkundige die veel weet over dementie.  

Wanneer de dementie steeds grotere problemen gaat geven in het dagelijks leven, is het belangrijk dat u op tijd extra hulp en zorg krijgt. U kunt met de casemanager bespreken hoe het met u gaat en welke hulp u wel en niet wilt. Hij/zij regelt dat u de juiste zorg krijgt. Als u op een gegeven moment van verschillende zorgverleners hulp krijgt, zorgt hij/zij ervoor dat alles goed op elkaar afgestemd wordt. 

Uw casemanager maakt samen met uw huisarts het zorgplan. Daarin staan uw wensen voor de zorg en begeleiding. Hoe duidelijker u zegt wat u wilt, hoe beter uw huisarts en casemanager u kunnen helpen. Bij uw huisarts kunt u natuurlijk ook terecht voor medische vragen.

Het is heel normaal dat u in de ene periode behoefte hebt aan intensievere begeleiding dan in de andere periode. Twijfel nooit om in een moeilijke periode bij uw casemanager aan de bel te trekken. Hij/zij is er om u te helpen. U kunt uw casemanager ook 's nachts en in het weekend bereiken als dit nodig is.

Zorgverleners

Wat kan ik verwachten van zorgverleners?

Dementie geeft steeds meer problemen in het dagelijks leven. U heeft steeds meer hulp nodig en krijgt op een gegeven moment te maken met professionele zorgverleners, bijvoorbeeld van de wijkverpleging. Wat kunt u van hen verwachten?

Zorgvuldige omgang

Zorgverleners houden rekening met de fase waarin uw ziekte is. Zij kijken wat u nog zelf kunt, en waar u zelf over kunt beslissen. Zij snappen het als u boos bent of weerstand heeft tegen de zorg die zij geven. De zorgverleners houden er rekening mee dat niet iedereen op dezelfde manier omgaat met deze ziekte. 

Eigen invloed bij behandeling, hulp en begeleiding

Professionele zorg is bedoeld om uw leven, ondanks de ziekte, zo aangenaam en vertrouwd mogelijk te houden. De zorg is aanvullend op wat u én uw mantelzorger(s) zelf nog kunnen. Daardoor blijft u zo veel mogelijk zelf aan het roer staan van uw eigen leven. U mag verwachten dat er niet steeds andere zorgverleners over de vloer komen. Een vast, vertrouwd en zo klein mogelijk team biedt u daarom de benodigde zorg. Uw mantelzorger kent u goed en zal meedenken over een geschikte behandeling, hulp en begeleiding.  

Afstemming op uw persoonlijke leefstijl en mogelijkheden

Uw dagelijks leven verandert door de dementie. Ook al kunt u niet meer alles doen zoals voorheen, zinvolle dagbesteding blijft belangrijk. De zorgverleners bekijken samen met u welke activiteiten goed aansluiten bij wat u kunt en wil. Uw mantelzorger wordt hier ook bij betrokken. Uw eigen leefstijl, persoonlijke normen en waarden en uw (culturele) achtergrond zijn hierbij het uitgangspunt. 

Tijdelijk de volledige zorg overnemen

Het kan gebeuren dat uw mantelzorger de zorg (bijna) niet meer volhoudt. Dan kunnen zorgverleners tijdelijk de zorg volledig overnemen. We noemen dit ook wel respijtzorg. Voorbeelden zijn een 'oppas' aan huis, tijdelijke opvang buitenshuis, of een korte vakantie, samen met uw naaste, waarbij u zorg krijgt en uw naaste tijd voor zichzelf heeft. 

Begeleiding

Begeleiding bij dementie

De casemanager begeleidt thuiswonende patiënten en hun naasten persoonlijk en helpt zo nodig met het organiseren van extra hulp.

Een dagactiviteitencentrum is geschikt bij eenzaamheid, verveling, angsten, somberheid en geheugenproblemen. Het centrum biedt structuur, activiteiten en gezelligheid. Er wordt soms samen gegeten of een uitstapje gemaakt. Andere benamingen zijn dagzorg, huiskamerproject (in een verzorgings- of verpleeghuis) of zorgboerderij (www.zorgboeren.nl).

Verzorging

Verzorging bij dementie

Ziekenverzorgenden van de lokale thuiszorgorganisatie helpen bij de dagelijkse verzorging. Zij geven ook praktische adviezen en emotionele steun aan de patiënt en partner of mantelzorger.

Er is ook vrijwillige mantelzorg (mantelzorg.nl of 030-760 60 55). 

Veel verpleeghuizen bieden dagbehandeling. Patiënten komen twee of meer dagen per week samen en krijgen een dagprogramma aangeboden met (zo nodig) de inzet van verpleeghuisarts, psycholoog en fysiotherapeut. U kunt adressen voor dagbehandeling vinden op Zorgkaart Nederland

Als alleen wonen niet meer lukt maar een verpleeghuis nog niet nodig is, kan een kleinschalig woonproject geschikt zijn. Een kleine groep personen met dementie woont in een gewoon huis. Ze kopen meestal zorg in met een persoonsgebonden budget. Voorbeelden: www.wonenmetdementie.nl, www.wooninitiatieven.nl, www.nevep.nl, www.herbergier.nl.

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf bij dementie

Iemand met dementie kan tijdelijk worden opgenomen, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, verpleeghuis, zorghotel of zorgboerderij, bijvoorbeeld om de verzorger te ontlasten of voor een vakantie.

Een andere mogelijkheid is dat er een getrainde vrijwilliger in huis komt, bijvoorbeeld via de stichting Handen-in-Huis. De vrijwilliger komt minimaal drie dagen en kan de zorg voor de persoon met dementie overnemen. Meer informatie is te vinden via 030 - 659 09 70 of www.handeninhuis.nl.

Verpleeghuis

Verpleging bij dementie

Bij behoefte aan verpleging komt de patiënt in aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Hiervoor zijn vaak lange wachtlijsten. In afwachting daarvan kan extra wijkverpleging nodig zijn.

Hulp regelen

Meer informatie over zorg en ondersteuning

Een overzicht van hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten, lopen, fietsen of de persoonlijke verzorging vindt u op Hulpmiddelenwijzer.

Regelhulp.nl biedt u informatie over zorg regelen, mantelzorg en hulp in het dagelijks leven. Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid.

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.