Ik wil iets doen aan onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

In het kort

In het kort

 • Vindt uw huisarts geen oorzaak voor uw klachten?
 • Bespreek dan samen wat u aan de klachten wilt doen.
 • Kijk welke dingen het herstel in de weg zitten.
 • Heeft het te maken met uw lichaam, gevoel of gedrag, de situatie thuis of op uw werk?
 • Welke dingen gaan wel goed? Positief denken helpt.
 • Probeer door te gaan met uw activiteiten (werk, sport, hobby) of probeer er weer mee te beginnen.
 • Zoek naar een evenwicht tussen activiteit en ontspanning.
 • Uw huisarts begeleidt u bij uw herstel. 
Invloeden

Welke dingen spelen een rol bij SOLK?

Bij onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) spelen een aantal factoren een rol:

Lichamelijke factoren
Heeft u nog andere lichamelijke problemen, zoals diabetes of astma? Of slaapt u slecht? Voor de genezing van SOLK is het belangrijk om ook die problemen onder controle te krijgen. 

Gedachten
Dit zijn bijvoorbeeld de negatieve gedachten die u kunt hebben over uw SOLK. U kunt bijvoorbeeld denken dat het allemaal nooit meer goed gaat komen met uw pijn of vermoeidheid.

Gevoelens, spanningen of emoties
Ongerustheid, angst voor ziekte, bewegingsangst, somberheid en depressie: uw stemming, spanningen en gevoelens, spelen een belangrijke rol bij SOLK. 

Gedrag
Pijn, moeheid en andere klachten kunnen uw gedrag beïnvloeden. Het kan zijn dat u voorzichtig bent geworden en sommige dingen minder doet of zelfs vermijdt om klachten te voorkomen. Uw eetgewoontes, uw houding of uw manier van lopen en bewegen kunnen hierdoor veranderen. Misschien onderneemt u minder of bent u juist overactief om uw klachten te verdringen. 

Sociale factoren
Hoeveel last u heeft van uw klachten, heeft vaak ook te maken met de situatie in uw leefomgeving (gezin) of op uw werk. Hoe andere mensen reageren, heeft weer invloed op hoe u met de klachten omgaat.

Adviezen

Wat kunt u zelf doen bij SOLK?

Uw huisarts kan geen lichamelijke oorzaak voor uw klachten vinden. Of er is wel een oorzaak gevonden, maar het is onduidelijk waarom de klachten zo heftig zijn of zo lang duren. U bespreekt dan samen wat u verder wilt doen. Sommige mensen hebben er genoeg aan te weten dat er geen oorzaak voor de klachten gevonden is. Zij gaan gewoon verder met hun leven. 

Het kan ook zijn dat u nog vragen heeft en behoefte heeft aan een plan van aanpak: Wat kunt u doen als u weer klachten heeft? Hoe kunt u leren om met uw klachten om te gaan? Wat kunt u doen zodat u er minder (lang) last van heeft? Bespreek dit met uw huisarts. Zo zoekt u  samen naar oplossingen om uw leven stap voor stap dragelijker te maken.

Een belangrijk advies is om actief te blijven. U kunt het beste doorgaan met de dagelijkse activiteiten, zoals werk, sport en hobby’s. Door regelmatig te bewegen voelt u zich fitter. Zorg ook voor momenten van rust en ontspanning. 

Werk geleidelijk aan uw herstel. Als u te hard en te lang gaat werken om uw klachten te vergeten, en te weinig ontspant, kan het herstel langer duren. Stoppen met activiteiten is ook niet goed. Dat kan uw herstel ook tegenwerken. Probeer dus een evenwicht te vinden tussen activiteiten en rust.

Soms zijn onverklaarde lichamelijke klachten zo heftig dat het onmogelijk lijkt om iets te ondernemen.  Vaak helpt het toch juist om meer te bewegen en te ondernemen. Het voelen van klachten of vermoeidheid betekent niet dat uw lichaam beschadigd is of beschadigd raakt.

Herkenning

Herkent u dit over SOLK?

Om SOLK aan te pakken is het goed om te kijken welke factoren het herstel in de weg zitten. Lees de volgende alinea’s door en schrijf eventueel op wat u hieruit herkent:

Lichamelijke factoren
Heeft u nog andere lichamelijke problemen, zoals diabetes of astma? Of slaapt u slecht? Voor de genezing van SOLK is het belangrijk om ook die problemen onder controle te krijgen samen met uw huisarts.   

Gedachten 
Misschien heeft u negatieve gedachten over de SOLK. U kunt bijvoorbeeld denken dat het allemaal nooit meer goed gaat komen met de pijn of vermoeidheid. 

Maar zijn er ook dingen die wel goed gaan? Wat kan er wel? Lukt het u om ook positief te denken over uw leven? Wat zijn de positieve dingen in uw leven?

Het is bewezen dat positief denken goed kan helpen. Vaak is hierbij hulp nodig van een huisarts, psycholoog, of oefen- of fysiotherapeut, maar misschien kunt u zelf al een begin maken. Op Mentaalvitaal.nl vindt u oefeningen die u helpen.

Gevoelens, spanningen of emoties
Ongerustheid, angst voor ziekte, bewegingsangst en somberheid: uw stemming, spanningen en gevoelens spelen een belangrijke rol bij SOLK. Door de klachten kunt u zich wanhopig voelen.

Probeer over uw zorgen en gevoelens te praten. Dat is belangrijk en lucht op. Maar zorg ook voor afleiding en ontspanning. Soms kan het al enorm helpen als u iedere dag een stukje gaat wandelen, ondanks de pijn. U kunt ook oefeningen doen om beter te ontspannen.

Gedrag
Pijn, moeheid en andere klachten kunnen uw gedrag beïnvloeden. Het kan zijn dat u allerlei dingen gaat vermijden om te voorkomen dat de klachten terugkomen of verergeren. Uw leven kan hierdoor sterk veranderen. U durft misschien alleen nog maar in een bepaalde houding te zitten. U loopt heel voorzichtig en  een beetje krom. Bij klachten van diarree durft u misschien niet meer de fiets te nemen, uit te gaan of naar uw werk te gaan. 

Het kan ook zijn dat u juist extra hard gaat werken om door te zetten en de klachten te verdringen. Dan raakt u mogelijk overbelast. Probeer een evenwicht te vinden tussen activiteiten en ontspanning.

Bedenk dat het juist goed is voor uw lichaam als u probeert de gewone dagelijkse activiteiten weer op te pakken (zoals normaal eten, rechtop lopen en weer fietsen). Het kan misschien wel klachten geven, maar als u weet dat het weinig kwaad kan durft u het vast te proberen. Ga bijvoorbeeld gewoon naar feesten waarvan u weet dat er een rustig toilet in de buurt is. Een aanval van diarree is dan te overzien en misschien merkt u dan dat het wel meevalt.

Sociale factoren
Hoeveel last u heeft van SOLK, heeft vaak ook te maken met de mensen met wie u leeft en werkt. Als mensen in uw omgeving erg ongerust zijn, dan gaat u zich ook zorgen maken.

Leg uit aan familie en huisgenoten dat u samen met uw huisarts een aantal zaken heeft laten uitzoeken en dat blijkt dat u klachten heeft die lichamelijk niet goed te verklaren zijn. Leg uit dat uw klachten heftig kunnen zijn maar dat het niet gevaarlijk is. Bespreek dit ook met de mensen met wie u samenwerkt.

Als mensen thuis en op uw werk begrip hebben voor uw klachten, dan bent u zelf ook minder gespannen. Steun door familieleden, werkgever of bedrijfsarts kan enorm helpen.

Medicijnen

Medicijnen bij SOLK

Bij veel pijn is het begrijpelijk dat u op zoek gaat naar medicijnen die de pijn verminderen. Probeer pijnmedicijnen zo kort mogelijk te gebruiken.

 • Heeft u een periode met veel pijn, neem dan voldoende paracetamol. Bijvoorbeeld drie tot vier maal per dag 2 tabletten van 500 mg.
 • Als dat niet helpt, kunt u eventueel ook NSAID’s nemen. Voorbeelden zijn diclofenac, ibuprofen en naproxen. Neem bijvoorbeeld drie keer per dag 50 mg diclofenac of driemaal per dag 400 mg ibuprofen of tweemaal per dag 500 mg naproxen.
  NSAID’s kunnen maagklachten geven. Mensen die een verhoogde kans hebben op maagklachten, krijgen daarom een ander middel of een extra medicijn voorgeschreven om de maag beschermen.
  NSAID’s kunnen de werking van andere medicijnen beïnvloeden.
  Mensen met hart-, vaat- en nierproblemen en mensen boven de 70 jaar moeten extra voorzichtig zijn met NSAID's.
 • Probeer de medicijnen na een week weer geleidelijk af te bouwen. U heeft dan minder kans om afhankelijk te worden van pijnmedicijnen.
Hoe gaat het verder?

Hoe verder met de aanpak van SOLK?

Het blijkt nuttig te zijn om onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten samen met uw huisarts aan te pakken. Soms zal de huisarts de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen u te begeleiden.

 • Lees de adviezen nog eens rustig door.
 • Kijk welke factoren mogelijk een rol spelen bij uw klachten.
 • Schrijf uw gedachten hierover op.
 • Bedenk wat u zou kunnen doen of veranderen om beter met uw klachten om te kunnen gaan.
 • Het helpt om dit met uw huisarts te bespreken. Samen kunt u een plan maken om stap voor stap aan uw herstel te werken.
 • Iedere week breidt u uw activiteiten iets verder uit.
 • Schrijf in de tussentijd op hoe het gaat en vooral wat er goed gaat.
 • Bespreek dit de volgende keer met uw huisarts.
 • In elk gesprek met uw huisarts spreekt u af wanneer u weer voor controle komt, bijvoorbeeld na 6 weken.
Wanneer contact?

Wanneer contact opnemen bij SOLK?

Heeft u geprobeerd van SOLK te herstellen met het stappenplan en houdt u ernstige klachten?
Veranderen de klachten of lukt het steeds slechter om dingen te doen?

Dan is het goed om met uw huisarts te praten over de volgende stap in de behandeling.  

Vindt u het moeilijk om alleen naar de huisarts te gaan, neem dan gerust een vertrouwd iemand mee.

Meer informatie

Meer informatie over SOLK

Kijk voor ontspanningsoefeningen op de website Psychische gezondheid

De informatie over onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard SOLK

Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.