Hartfalen

Synoniemen
Decompensatio cordis
  • Bij hartfalen heeft het hart minder pompkracht.
  • Hierdoor wordt u bij inspanning snel moe en kortademig.
  • U kunt benauwd worden en extra vocht vasthouden.
  • Medicijnen zijn nodig om de klachten te verminderen en ernstig hartfalen te voorkomen. 

Hartfalen