Ik word behandeld voor hoge bloeddruk

In het kort

In het kort

 • Een hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
 • Behandeling van hoge bloeddruk is nodig om dit risico te beperken.
 • Maatregelen zijn gezond leven en eventueel medicijnen. 
 • In overleg met uw huisarts kunt u bloeddrukcontroles zelf thuis doen.
Videos

Videos

Beschrijving

Behandeling van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar geeft wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij de aanpak van hoge bloeddruk gaat het erom dit risico te beperken. Als het lukt om de bloeddruk te verlagen, vermindert ook het risico op hart- en vaatziekten. 

Samen met uw huisarts kijkt u naar uw leefstijl en gaat na of er nog andere risicofactoren zijn die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Bijvoorbeeld: roken, een eerdere hart- en vaatziekte, reuma (reumatoïde artritis), suikerziekte (diabetes mellitus), stress en een te hoog cholesterol. Uw huisarts kan inschatten hoe groot uw risico is en wat u kunt doen om uw risico te verlagen. 

Vaak helpt een verandering van leefstijl al veel (goede voeding, veel bewegen). Het kan er voor zorgen dat u geen bloeddrukverlagende medicijnen meer nodig heeft. Daalt uw bloeddruk niet voldoende? Dan zijn ook medicijnen nodig (voor uw bloeddruk, suiker of cholesterol) om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen.

Adviezen

Adviezen bij hoge bloeddruk

Door de volgende leefstijladviezen op te volgen, kunt u uw risico op hart- en vaatziekten verlagen.

 • Stoppen met roken is het belangrijkst. Roken is heel schadelijk voor uw hart en vaten.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning door ten minste 5 dagen per week een halfuur intensief te bewegen, zoals stevig wandelen, fietsen, tuinieren, traplopen of zwemmen.
 • Eet gezond.
 • Eet ook niet te veel drop.
 • Drink niet meer dan 1 glas alcohol per dag, en liefst niet iedere dag.
 • Als u te zwaar bent, probeer dan af te vallen door gezond te eten en meer te bewegen (ten minste een halfuur per dag intensief bewegen).
 • Probeer oorzaken van stress aan te pakken en zorg dagelijks voor momenten van ontspanning.
Medicijnen

Medicijnen tegen hoge bloeddruk

Bloeddrukverlagende medicijnen zijn niet altijd nodig. Dit hangt af van:

 • uw bloeddruk;
 • uw risicofactoren (bijvoorbeeld roken of een verhoogd cholesterolgehalte);
 • het geschatte risico op hart- en vaatziekten. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd en of u man of vrouw bent.

De vijf belangrijkste groepen medicijnen tegen hoge bloeddruk zijn: plaspillen, bètablokkers, ACE-remmers, Angiotensine 2 antagonisten en calcium-antagonisten. Het hangt van de omstandigheden af welke medicijnen u krijgt. Waarschijnlijk begint u met één soort pil, maar een combinatie van pillen is ook mogelijk.

Om de werking van deze geneesmiddelen uit te leggen, vergelijken we uw hart en vaten met een tuinslang (de bloedvaten), met een kraan (het hart) aan het begin en een sproeier (de urinewegen) aan het eind. Verlagen van de bloeddruk is dan te vergelijken met verlagen van de (water)druk in de tuinslang.

Plaspillen

Als u de sproeier aan het eind van de tuinslang verder openzet, stroomt er meer water naar buiten en neemt de druk in de tuinslang af. 'Plaspillen' (diuretica) hebben dezelfde werking. Doordat u meer gaat plassen, neemt de druk in de bloedvaten af.
Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer spierpijn, vermoeidheid, hartkloppingen en minder zin in eten. Door sommige plaspillen (thiazide) verbrandt u sneller door de zon.  

Bètablokkers

Als u de kraan aan het begin van de slang een beetje dichtdraait, wordt de druk in de tuinslang verlaagd. Bètablokkers werken op een vergelijkbare manier. Uw hart gaat iets minder hard pompen en daardoor neemt de druk in de bloedvaten af.
Mogelijke bijwerkingen van bètablokkers zijn vermoeidheid, koude handen en voeten, en heel soms erectiestoornissen. Omdat bètablokkers het hartritme wat afremmen voelen sommige mensen zich opeens een stuk rustiger.

ACE-remmers

Als u de tuinslang wijder maakt, zal de druk in de slang lager worden. ACE-remmers hebben onder andere deze werking op de bloedvaten. Door de bloedvaten te verwijden, vermindert de druk in de vaten.
Het zijn middelen met weinig bijwerkingen. U kunt er kriebelhoest van krijgen.

Angiotensine2-antagonisten hebben ongeveer dezelfde werking.

Calcium-antagonisten

Calcium-antagonisten werken op twee manieren: ze maken de tuinslang wijder en draaien de kraan wat verder dicht. De bloedvaten worden iets wijder en het hart pompt minder hard. Daardoor neemt de druk in de bloedvaten af. Mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn, maagdarmklachten en dikke enkels.

Meer informatie over medicijnen vindt u op apotheek.nl. Bespreek uw medicijngebruik met uw huisarts en/of apotheker.

Hoe gaat het verder?

Hoe gaat het verder met medicijnen bij hoge bloeddruk?

 • Wanneer u voor het eerst medicijnen krijgt voor de hoge bloeddruk zal ook uw bloed gecontroleerd worden.
 • Ga, twee weken na het starten met de medicijnen, terug naar de huisarts.
 • Uw huisarts controleert de bloeddruk en u bespreekt samen hoe het verder gaat.
 • Het kan gemakkelijk een aantal maanden duren voordat uw bloeddruk goed is. In die periode gaat u regelmatig naar de huisartsenpraktijk om te kijken hoe het met uw bloeddruk gaat.
 • Bespreek hoe u de medicijnen verdraagt.
 • Vaak is één bloeddrukmiddel niet genoeg. Uw huisarts kiest er meestal niet voor om dat ene middel te verhogen. Het is beter om er een ander bloeddrukmiddel bij te nemen. Twee verschillende bloeddrukmiddelen in een lage dosis geeft minder bijwerkingen.
 • Wanneer uw bloeddruk door uw leefstijl en de medicijnen voldoende is gedaald, gaat u jaarlijks naar uw huisarts voor controle.
 • Samen met uw huisarts kunt u bespreken of het mogelijk is een deel van de bloeddrukcontroles thuis zelf uit te voeren.
 • Het is belangrijk dat u de medicijnen elke dag blijft innemen en gezond blijft leven, anders gaat de bloeddruk weer omhoog.
 • Eén keer per jaar worden alle risicofactoren nog eens met u doorgenomen.
 • Als er risicofactoren zijn veranderd, bijvoorbeeld omdat u gestopt bent met roken of omdat u bent afgevallen, dan daalt daardoor uw risico op hart- en vaatziekten.
Meer informatie
Laatst herzien op

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Heeft u nog een suggestie of opmerking? Dit is niet verplicht.
Kunt u toelichten waarom niet? Dit is niet verplicht.