Zelfdoding

 • Zelfmoord
 • Su├»cide
 • Iemand kan soms naar de dood verlangen als hij of zij ernstig, ongeneeslijk ziek is.
 • Soms ook als iemand erg somber, angstig, wanhopig of verward is.
 • Probeer er met iemand over te praten: dat helpt om uw gedachten te ordenen.
 • Soms helpt het om uw gedachten op te schrijven en aan iemand te laten lezen.
 • Met hulp lukt het vaak wel om problemen op te lossen.
 • Het kan zijn dat u medicijnen nodig heeft om u weer beter te voelen.
 • Het is belangrijk om juist nu geen alcohol of drugs te gebruiken.
 • Vraag om hulp: Bel uw huisarts of de huisartsenpost.
 • U kunt altijd de hulptelefoon bellen 0900-0113 of kijk op: www.113.nl.

Wat is uw situatie?