Denken aan zelfdoding

Zelfmoordgedachten Suïcidegedachten
  • Gedachten aan zelfdoding kunnen komen door ingrijpende gebeurtenissen in het leven.
  • Probeer erover te praten.
  • Zoek hulp via uw huisarts.
  • Bel 112 bij direct gevaar.
  • U kunt ook (dag en nacht) de hulpdienst bellen: 113 of 0800-0113 (gratis). Of chatten via www.113.nl.
  • Ook contact met een ervaringsdeskundige kan hoop geven.
  • Met hulp lukt het vaak wel om problemen op te lossen.
  • Het is belangrijk om juist nu geen alcohol of drugs te gebruiken.
GGZ