Ik ben verwezen naar de internist vanwege hoge bloedsuiker bij diabetes type 2

In het kort

In het kort

 • De huisarts verwijst u naar een internist
  • als het niet lukt om uw hoge bloedsuiker onder controle te krijgen
  • of als de huisarts twijfelt of u echt diabetes type 2 heeft
 • De internist onderzoekt wat de oorzaak is van uw hoge bloedsuiker.
 • De internist kan andere medicijnen voorschrijven.
 • Ook krijgt u meer hulp om uw leefstijl te verbeteren als dat nodig is.
Wat is het

Wanneer gaat u naar het ziekenhuis bij diabetes type 2?

Het is belangrijk dat u uw diabetes goed onder controle houdt. Uw huisarts controleert u regelmatig.

Lukt het u niet om uw bloedsuiker goed te krijgen met een gezonde leefstijl en medicijnen? Of twijfelt de huisarts of u wel echt diabetes type 2 heeft?
Dan wordt u verwezen naar een medisch specialist in het ziekenhuis: de internist. Die gaat u verder onderzoeken en behandelen.

Oorzaken

Waardoor blijft mijn bloedsuiker steeds te hoog?

Als u steeds te hoge bloedsuikers heeft, kan dat verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

 • De werking van de tabletten is niet meer voldoende.
 • U gebruikt de medicijnen niet goed. U neemt ze bijvoorbeeld te laat of u neemt te weinig.
 • Het lukt niet om uw leefstijl (voeding en beweging) genoeg te veranderen.
 • U heeft geen diabetes type 2, maar een andere vorm van diabetes, zoals diabetes type 1 of een erfelijke vorm van diabetes (MODY).
 • U gebruikt medicijnen die uw bloedsuiker verhogen.

Het is niet altijd duidelijk waarom bloedsuikerwaarden te hoog blijven.

Onderzoeken

Welke onderzoeken krijg ik als mijn bloedsuiker te hoog blijft?

De internist onderzoekt waarom uw bloedsuiker te hoog blijft. Ook probeert de internist een beeld te krijgen van uw totale gezondheid. Daarvoor zijn verschillende onderzoeken nodig:

 • De internist stelt u allerlei vragen. Bijvoorbeeld over uw medicijnen, uw leefstijl en de klachten die u heeft.
 • De internist doet een lichamelijk onderzoek, onder andere:
  • Uw bloeddruk en uw hartslag worden gemeten. Ook onderzoekt de arts de bloedvaten in uw hals en benen. En de arts luistert naar uw hart.
  • Het gevoel in uw voeten. Diabetes kan problemen geven met de zenuwen. Daarom onderzoekt de internist of u minder gevoel heeft in uw voeten. Of dat u juist overgevoelig bent. Dat doet de arts door er zacht op te drukken.
  • De plekken waar u insuline spuit.
 • U wordt gewogen om te kijken of u overgewicht heeft.
 • Ook uw bloed en urine worden onderzocht. Daarmee kan de arts eventueel andere ziekten opsporen, zoals nierschade. Ook worden uw cholesterol en HbA1c bepaald met bloedonderzoek.
 • Om te kijken of uw hart goed werkt, wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Dit onderzoek duurt een paar minuten en doet geen pijn.

Gesprekken met andere zorgverleners

 • Heeft u hartklachten, zoals pijn op de borst of hartgeruis? Dan stuurt de internist u door naar de cardioloog.
 • Spuit u insuline? Dan gaat u naar de diabetesverpleegkundige. U laat zien hoe u insuline spuit. De diabetesverpleegkundige kan kijken of u het op een goede manier doet.
 • U heeft mogelijk een gesprek met een diëtist om te kijken of u genoeg weet over voeding.
 • Heeft u psychische klachten door uw diabetes? Of heeft u problemen met uw medicijnen (insuline spuiten) doordat u angstig bent? Dan kunt u een gesprek met een psycholoog hebben als u dat wilt.

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Behandeling

Behandeling bij diabetes 2 in het ziekenhuis

Een behandeling bestaat meestal uit:

 • Aanpassing van uw medicijnen. De arts kan de dosering van uw medicijnen aanpassen of andere medicijnen voorschrijven.
 • Veranderen van uw leefstijl.
  • Meer bewegen. Een fysiotherapeut kan u hierbij helpen.
  • Afvallen en gezond eten. Een diëtist of diabetesverpleegkundige kan u advies geven. Heeft u ernstig overgewicht met een BMI van 35 of meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een maagverkleining. U kunt dan verwezen worden naar een chirurg die maagverkleiningen doet als u dat wilt.
  • Stoppen met roken. De verpleegkundige kan u helpen. Er zijn ook medicijnen die het stoppen makkelijker maken.

Bij psychische klachten kunt u een behandeling krijgen van een psycholoog.

Medicijnen

Aanpassen van medicijnen bij diabetes type 2

Welke aanpassing voor uw medicijnen mogelijk is, ligt aan welke medicijnen u nu gebruikt.

Ik slik metformine en/of een sulfonylureumderivaat in de maximale dosering

Insuline
Gebruikt u metformine en/of een sulfonylureumderivaat en kan de dosering niet verder verhoogd worden? Dan zal de internist u adviseren om 1 keer per dag insuline te gaan spuiten als u dat via de huisarts nog niet hebt gekregen.
Meestal begint u met een spuitje insuline na het avondeten. De insuline die u inspuit doet hetzelfde als de insuline die uw eigen alvleesklier maakt. Voordat u met insuline begint, krijgt u er uitleg over van de arts en de diabetesverpleegkundige.

GLP-1-agonist
Soms is het beter om in plaats van insuline een GLP-1-agonist te gebruiken, zoals dulaglutide, exenatide (dagelijks of wekelijks), liraglutide of lixisenatide. Dit zijn medicijnen die uw bloedsuiker verlagen en uw eetlust verminderen. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat u gewicht verliest. Ze geven geen grotere kans op hypo’s. U spuit deze middelen onder de huid met een injectiepen.
De internist kan een GLP-1-agonist adviseren in plaats van insuline als u ernstig overgewicht heeft.

Ik slik metformine en/of een sulfonylureumderivaat en spuit 1x per dag insuline

Spuit u 1 keer per dag insuline en lukt het niet om uw bloedsuiker onder controle te houden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Meer insuline
U gaat meer (een hogere dosis) insuline gebruiken. Soms adviseert de internist om een mix van kort- en langwerkende insuline te gebruiken. Met sommige tabletten kunt u stoppen.

SGLT-2-remmers
Door deze tabletten (canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine) plast u meer glucose uit. Hierdoor dalen uw bloedsuikerwaarden.

Een SGLT-2-remmer kan vooral geschikt voor u zijn:

 • als u een verhoogd risico heeft op hypo’s
 • als u overgewicht heeft
 • als u hart- en vaatziekten heeft (gehad)

GLP-1-agonist
GLP-1-agonisten zijn medicijnen die uw bloedsuiker verlagen en uw eetlust verminderen. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat u gewicht verliest. U spuit deze middelen onder de huid met een injectiepen.

De internist kan een GLP-1-agonist adviseren in plaats van insuline:

 • als u overgewicht heeft (bij een BMI van 30 of meer)
 • als het voor u extra belangrijk is om te lage bloedsuikers te voorkomen. Bijvoorbeeld als u een beroep heeft waarbij zelfmetingen niet mogelijk zijn of als u onlangs een beroerte of hartinfarct heeft gehad.

DPP-4-remmers
DPP-4-remmers (linagliptine, saxagliptine, sitagliptine en vildagliptine) zorgen ervoor dat een bepaald darmhormoon (GLP-1) langzamer wordt afgebroken. Daardoor verlagen ze het bloedsuikergehalte. Ze zijn minder effectief dan GLP-1-agonisten, maar hebben ook minder bijwerkingen.

Ik spuit meer dan 1 keer per dag insuline

Spuit u een paar keer per dag insuline en blijven uw bloedsuikers te sterk wisselen? Dan gaat u samen met de internist uw insulineschema aanpassen. U gaat bijvoorbeeld vaker of op andere momenten insuline spuiten of een hogere dosis.
Pas als dat echt niet lukt, kan de internist andere medicijnen voorschrijven: tabletten met SGLT-2-remmers of GLP-1-agonisten.

GLP-1-agonist
GLP-1-agonisten zijn medicijnen die uw bloedsuiker verlagen en uw eetlust verminderen. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat u gewicht verliest. U spuit deze middelen onder de huid met een injectiepen.
De internist kan een GLP-1-agonist adviseren in plaats van insuline als u overgewicht heeft (bij een BMI van 30 of meer).

SGLT-2-remmers
Door deze tabletten (canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine) plast u meer glucose uit. Hierdoor dalen uw bloedsuikerwaarden.
Een SGLT-2-remmer kan geschikt voor u zijn:

 • als u meer dan 2 keer per dag te lage bloedsuikers (hypo’s) heeft
 • als u overgewicht heeft
 • als u hart- en vaatziekten heeft (gehad)

canagliflozine

Canagliflozine is een verlager van het bloedsuiker. Het zorgt ervoor dat de nieren meer suiker uitplassen. Hierdoor daalt het bloedsuiker.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

dapagliflozine

Dapagliflozine is een verlager van het bloedsuiker. Het zorgt ervoor dat de nieren meer suiker uitplassen. Hierdoor daalt het bloedsuiker.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte), bij hartfalen en bij nierziekten (chronische nierschade).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

dulaglutide

Dulaglutide is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker vrijzet.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

empagliflozine

Empagliflozine is een verlager van de bloedsuiker. Het zorgt ervoor dat de nieren meer suiker uitplassen. Hierdoor daalt het bloedsuiker.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte), bij hartfalen en bij nierziekten (chronische nierschade).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

exenatide

Exenatide is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker vrijzet.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

linagliptine

Linagliptine is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de zogenaamde DPP-4-remmers. Deze zorgen dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker aanmaakt.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

liraglutide

Liraglutide is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker vrijzet.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en overgewicht.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

lixisenatide

Lixisenatide is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de incretine-achtige stoffen. Deze zorgen ervoor dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker vrijzet.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

metformine

Metformine is een verlager van de bloedsuiker. Het behoort tot de biguaniden. Het vermindert het bloedsuiker en vermindert de eetlust.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte) en bij verminderde vruchtbaarheid.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

saxagliptine

Saxagliptine is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de zogenaamde DPP-4-remmers. Deze zorgen dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker aanmaakt.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

sitagliptine

Sitagliptine is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de zogenaamde DPP-4-remmers. Deze zorgen dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker aanmaakt.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.

vildagliptine

Vildagliptine is een verlager van het bloedsuiker. Het behoort tot de zogenaamde DPP-4-remmers. Deze zorgen dat de hoeveelheid insuline na een maaltijd beter op peil is en dat het lichaam minder suiker aanmaakt.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus (suikerziekte).

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder bij behandeling in het ziekenhuis van diabetes type 2?

U blijft bij de internist onder behandeling tot de behandeling goed werkt.

Als een medicijn na 6 maanden niet goed werkt, stopt u in overleg met de internist met het middel. U krijgt dan een ander middel.
Soms is het nodig om verschillende medicijnen of verschillende doseringen te proberen.

Zijn uw bloedsuikerwaarden stabiel? Dan kunt u voor behandeling van uw diabetes type 2 weer terug naar de huisarts. Behalve als u een paar keer per dag insuline spuit. U blijft dan meestal onder controle bij de internist.

Heeft de internist ontdekt dat u een andere vorm van diabetes heeft? Dan blijft u voor behandeling bij de internist.

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis bij diabetes type 2?

Neem contact op met de internist als u merkt dat uw bloedsuikers sterk wisselen. U maakt hierover afspraken met de internist.

Meer informatie
Deze tekst is aangepast op
FMS

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?