Ik ben verwezen naar de internist omdat ik naast diabetes type 2 andere gezondheidsproblemen heb

In het kort

In het kort

 • Andere gezondheidsklachten kunnen diabetes of de gevolgen daarvan erger maken. Bijvoorbeeld lever- en nierproblemen.
 • En diabetes kan andere gezondheidsproblemen erger maken.
 • Mogelijke behandelingen bij meer gezondheidsproblemen zijn:
  • medicijnen aanpassen
  • leefstijl verbeteren. Het is voor u extra belangrijk om gezond te leven
  • behandeling van bijvoorbeeld oogklachten of zenuwschade
Wat is het

Diabetes en andere gezondheidsproblemen

Bij diabetes type 2 kunt u diverse andere gezondheidsproblemen hebben, zoals:

 • lever- of nierproblemen
 • ernstig overgewicht
 • hartproblemen
 • problemen met uw bloedvaten, zoals etalagebenen
 • kanker
 • een psychische aandoening
 • beschadigde zenuwen en bloedvaten in uw voeten door diabetes
 • nierschade door diabetes

Deze aandoeningen hebben invloed op elkaar en kunnen elkaar erger maken. Daarom is het heel belangrijk om uw bloedsuikerwaarden stabiel te houden.

Dat kan wel moeilijk zijn, juist door die combinatie van gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld doordat u medicijnen gebruikt tegen een andere aandoening die invloed hebben op uw bloedsuiker. Dit zijn onder andere

 • medicijnen die ontstekingen remmen
 • medicijnen tegen psychoses
 • medicijnen die het afweersysteem onderdrukken
 • chemotherapie
Onderzoeken

Welke onderzoeken krijg ik in het ziekenhuis bij diabetes type 2?

De internist onderzoekt welke invloed uw diabetes en de andere aandoening op elkaar hebben. Ook wil de internist een beeld krijgen van uw hele gezondheid. Daarvoor zijn verschillende onderzoeken nodig.

 • De internist stelt u allerlei vragen. Bijvoorbeeld over uw medicijnen, uw leefstijl en de klachten die u heeft.
 • De internist doet een lichamelijk onderzoek, onder andere:
  • Uw bloeddruk en uw hartslag worden gemeten. Ook onderzoekt de arts de bloedvaten in uw hals en benen. En de arts luistert naar uw hart.
  • Het gevoel in uw voeten. Diabetes kan problemen geven met de zenuwen. Daarom onderzoekt de internist of u minder gevoel heeft in uw voeten. Of dat u juist overgevoelig bent. De arts doet dat door er zacht op te drukken.
  • De plekken waar u insuline spuit.
 • U wordt gewogen om te kijken of u overgewicht heeft.
 • Ook uw bloed en urine worden onderzocht. Daarmee kan de arts eventueel andere ziekten opsporen, zoals nierschade. Ook worden uw cholesterol en HbA1c bepaald met bloedonderzoek. Om te kijken of uw hart goed werkt, wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Dit onderzoek duurt een paar minuten en doet geen pijn.

Gesprekken met andere zorgverleners

 • Heeft u hartklachten, zoals pijn op de borst of hartgeruis? Dan stuurt de internist u door naar de cardioloog.
 • Spuit u insuline? Dan gaat u naar de diabetesverpleegkundige. U laat zien hoe u insuline spuit. De diabetesverpleegkundige kan kijken of u het op een goede manier doet.
 • U heeft mogelijk een gesprek met een diëtist om te kijken of u genoeg weet over voeding.
 • Heeft u psychische klachten door uw diabetes? Of heeft u problemen met uw medicijnen (insuline spuiten) doordat u angstig bent? Dan kunt u een gesprek met een psycholoog hebben als u dat wilt.

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Behandeling

Welke behandeling krijg ik in het ziekenhuis bij diabetes type 2?

Welke behandeling u krijgt, hangt af van de combinatie van gezondheidsproblemen die u heeft.

Leefstijl verbeteren
Diabetes geeft meer kans op hart- en vaatziekten en schade aan nieren, ogen en voeten. Het is dus extra belangrijk om bij diabetes gezond te leven. Dat geldt helemaal als u naast diabetes een gezondheidsprobleem heeft dat ook een grotere kans geeft op hart- en vaatziekten, zoals een hoog cholesterol of een hoge bloeddruk.

 • Zorg voor een gezond gewicht. Overgewicht verergert diabetes. Ook vergroot overgewicht de kans dat u andere gezondheidsproblemen krijgt, zoals hart- en vaatziekten of nierproblemen. De diëtist en de diabetesverpleegkundige kunnen helpen om gezond te eten en af te vallen. Misschien krijgt u ook (andere) medicijnen die u helpen af te vallen. Van insuline is bekend dat het een lichte gewichtstoename kan veroorzaken. Andere medicijnen, bijvoorbeeld GLP-1-agonisten, helpen juist een paar kilo af te vallen.
 • Beweeg voldoende. Het helpt bij het afvallen, is goed voor uw hart en bloedvaten en verlaagt uw bloedsuiker. Een fysiotherapeut kan u daarbij helpen.
 • Stop met roken. De diabetesverpleegkundige kan u begeleiden. De internist kan ook medicijnen voorschrijven die stoppen makkelijker maken.

Medicijnen aanpassen
De internist bekijkt welke medicijnen in uw situatie het beste zijn. Zo nodig krijgt u andere medicijnen of een andere hoeveelheid.

Behandeling bij zenuwschade, nierschade, oogproblemen of ernstig overgewicht
Als het nodig is stuurt de internist door naar een andere medisch specialist. Bijvoorbeeld bij oogklachten naar de oogarts en bij zenuwschade naar de neuroloog.

Heeft u ernstig overgewicht (BMI van 35 of meer)? Dan is een maagverkleining soms een mogelijkheid. U bespreekt dat met een chirurg. Een maagverkleining heeft voordelen maar ook risico’s en nadelen.

insuline

Insuline is een injectiemiddel voor mensen met diabetes die zelf geen of onvoldoende insuline aanmaken.

Er zijn verschillende soorten insuline verkrijgbaar: kortwerkend, middellangwerkend, langwerkend en combinaties hiervan.

Artsen schrijven het voor bij diabetes mellitus.

Kijk voor meer informatie op Apotheek.nl.
Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder na een behandeling in het ziekenhuis?

U blijft bij de internist onder behandeling tot de behandeling goed werkt. Soms is het nodig om verschillende medicijnen of verschillende doseringen te proberen. Dat kan soms maanden duren.

Als uw diabetes en andere gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld hoge bloeddruk of hoog cholesterol) onder controle zijn, kunt u in principe voor behandeling terug naar de huisarts.
Bij sommige gezondheidsproblemen kan het beter zijn om onder controle te blijven bij de internist. U overlegt met de internist wat in uw situatie het beste is.

Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis bij diabetes type 2?

Neem contact op met de internist als uw bloedsuikers sterk wisselen.

Meer informatie
Deze tekst is aangepast op
FMS

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?