Ik heb lang last van depressieve klachten

In het kort

In het kort

 • Lichte depressieve klachten duren soms meer dan 1 of 2 jaar. Dit heet dysthymie.
 • Zorg voor regelmaat: op een vaste tijd opstaan, vaste etenstijden en contact met een vertrouwd iemand.
 • Ook sporten/bewegen helpt.
 • U blijft waarschijnlijk altijd gevoelig voor depressieve klachten.
 • Het is belangrijk dat u en uw huisarts, praktijkondersteuner of therapeut daar regelmatig over praten.
 • Neem contact op met de huisarts als de klachten erger worden.
Wat is het

Wat zijn langdurige depressieve klachten?

Depressieve klachten kunnen lang duren. Als u er ten minste 2 jaar last van heeft, heet dit dysthymie. Voor jongeren is dat ten minste 1 jaar.

De klachten zijn minder dan bij een ‘gewone’ depressie: het lukt u waarschijnlijk wel om te werken en de dagelijkse dingen te doen. Maar doordat u er bijna constant last van heeft, kan het wel zwaar zijn.

Wat merk je

Wat merkt u van langdurige depressieve klachten?

U bent bijna elke dag somber en/of u heeft weinig interesse en plezier in bijna alle activiteiten.

Daarnaast kunt u ook één of meer andere klachten hebben:

 • U kunt zich minder goed concentreren, bijvoorbeeld bij het lezen of televisiekijken.
 • Het nemen van beslissingen kost meer moeite, ook al gaat het om iets heel eenvoudigs.
 • U voelt zich traag en moe, of juist rusteloos en snel geïrriteerd.
 • U voelt zich overbodig en nutteloos of schuldig.
 • U slaapt slecht of juist heel veel.
 • Het kan zijn dat u het leven als een te grote last ervaart en soms zelfs naar de dood verlangt.

Mensen met zulke depressieve klachten zeggen wel eens dat het voelt ‘alsof je constant onder water leeft’ of ‘onder een glazen stolp’.

Oorzaken

Hoe ontstaan langdurige depressieve klachten?

De precieze oorzaak of aanleiding van depressieve klachten blijft vaak onduidelijk. Meestal is het een combinatie van verschillende dingen:

 • Erfelijkheid: soms komt depressie in de familie vaker voor.
 • De ene mens is van nature kwetsbaarder dan de ander.
 • Een verstoorde balans van neurotransmitters in de hersenen: dit zijn stofjes die onder andere de stemming beïnvloeden.
 • Een moeilijke jeugd of zich weinig gesteund voelen door de omgeving.
 • Een ingrijpende gebeurtenis die veel verdriet geeft. Bijvoorbeeld een scheiding of het overlijden van iemand die belangrijk voor u was.
 • Meemaken van geweld (mishandeling, verkrachting, oorlogsgeweld).
 • Een chronische ziekte, zoals diabetes (suikerziekte), COPD of reuma.
 • Alcoholgebruik (dit kan een depressie veroorzaken of verergeren).

Depressies hebben niets te maken met onwil of een slap karakter.

Adviezen

Adviezen bij een depressie

Om te herstellen van een depressie zijn 2 dingen heel belangrijk:

 • structuur geven aan uw dag
 • actief zijn of blijven

Waarschijnlijk ziet u juist erg op tegen alle activiteiten. Dat hoort bij de depressie. Maar met kleine stapjes lukt het vaak wel. De informatie en adviezen hieronder kunnen u daarbij helpen.

Contact met anderen

 • Zorg dat u dagelijks contact heeft met een vertrouwd persoon (een familielid, vriend, buur of collega). Spreek ook af om regelmatig iemand te bellen of om bij iemand op bezoek te gaan. Vaak helpt het om erover te praten, met familie of vrienden.
 • Leg mensen uit wat er met u is. De meeste mensen hebben begrip voor de situatie. U kunt ze ook deze tekst laten lezen. Sommige mensen zullen het niet begrijpen. Dat is nu eenmaal zo; probeer dat te accepteren.
 • Door de depressie gaat u misschien negatief over uzelf denken. Teleurstelling, verdriet en boosheid kunnen het negatieve gevoel versterken. Bespreek uw gevoelens. Het kost tijd om zulke emoties te verwerken. Gun uzelf die tijd.

Haalbare doelen
Stel uzelf niet te hoge eisen, bijvoorbeeld dat u snel beter moet zijn of normaal uw werk moet kunnen doen. Begin met dagelijks een taakje, bijvoorbeeld aankleden, boodschappen doen, eten koken of wassen.

Structuur en regelmaat
Probeer structuur en regelmaat in uw leven te houden.

 • Sta op tijd op.
 • Eet ook op vaste tijden.
 • Ga elke dag naar buiten. Buitenlucht en bewegen geven u een beter gevoel.
 • Plan wat u per dag gaat doen (activiteitenlijst).
 • Ga op tijd naar bed. Regelmaat is belangrijk voor uw slaap en uw stemming.

Prettige activiteiten

 • Bedenk activiteiten die u prettig vindt (of vond) om te doen.
 • Kies elke dag zo'n prettige activiteit en ga dat doen. Bijvoorbeeld de krant lezen of een film of tv-programma kijken. Kies één programma. Blijf niet de hele dag voor de tv zitten.

Bewegen en sporten
Ga dagelijks minimaal een half uur bewegen, bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen of tuinieren. Beweeg 3 keer per week een half uur intensief (rennen of trainen). Dit helpt al om u minder depressief en fitter te voelen. Ook zorgt het voor een betere nachtrust.
Speciaal voor mensen met psychische klachten is er runningtherapie: hardlopen om psychisch fitter te worden. Runningtherapeuten vindt u op Runningtherapie.nl.

Werken
Blijven werken is vaak beter dan (tijdelijk) stoppen met werken. Praat erover met uw werkgever. En neem contact op met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts bespreekt met u hoe u zo goed mogelijk kunt blijven werken. Soms zijn er aanpassingen in uw werk nodig. U gaat bijvoorbeeld halve dagen werken, of u doet alleen de taken die u makkelijk aankunt. Moet u tijdelijk stoppen met werken? Dan bespreekt u samen hoe u uw werk zo snel mogelijk weer kunt oppakken. U herstelt sneller en beter wanneer u zo goed mogelijk kunt blijven werken.
Als u geen werk heeft, kunt u misschien proberen om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Gezond eten, geen alcohol, geen drugs
Alcohol en drugs kunnen een depressie veroorzaken en verergeren.

Problemen oplossen
Vaak zijn er ook zorgen over praktische problemen, zoals geld, werk, het gezin of woonruimte. Probeer het niet allemaal alleen op te lossen. Het helpt om samen oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld met uw partner, uw huisarts, uw werkgever of iemand van het wijkteam.

Gezin
Een depressie kan het moeilijker maken om voor kinderen te zorgen. U kunt minder aan en bent misschien sneller geïrriteerd of boos. Of u trekt zich terug en blijft het liefst in bed. Als u kinderen heeft, is het goed om met uw huisarts te praten over hoe het gaat in uw gezin en te kijken naar oplossingen voor problemen.

Informatie en cursussen
Het helpt om te weten wat een depressie precies is. Lees erover, bekijk filmpjes op internet. Er bestaan ook cursussen: online op internet of in een groep. Kijk voor links bij Meer informatie.

Contact met lotgenoten
Het kan veel helpen om te praten met mensen die zelf ook een depressie hebben (gehad). Via bijvoorbeeld de Depressie Vereniging kunt u in contact komen met anderen.

Behandeling
Hoe gaat het verder

Hoe gaat het verder bij langdurige depressieve klachten?

 • U blijft waarschijnlijk altijd gevoelig voor depressieve klachten. Het is belangrijk dat u en uw huisarts, praktijkondersteuner of therapeut daar regelmatig over praten.
 • De klachten kunnen soms erger worden. Ze kunnen overgaan in een ‘gewone’ depressie.
  Zoek snel hulp bij uw huisarts of therapeut als de klachten erger worden. Blijf er niet mee rondlopen.
Meer informatie

Meer informatie over langdurige depressieve klachten

De informatie over langdurige depressieve klachten is gebaseerd op de Zorgstandaard Depressieve stoornissen.

Deze tekst is aangepast op
GGZ
NHG

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?