Mijn naaste heeft een depressie

In het kort

In het kort

 • U kunt veel betekenen voor een naaste met een depressie.
 • Lees over depressie om te weten wat het is, bijvoorbeeld op Thuisarts.
 • Luister naar uw naaste. Toon begrip en neem hem of haar serieus.
 • Ga eventueel mee naar een gesprek met de huisarts.
 • Ondersteun uw naaste bij zijn of haar plan van herstel.
 • Zorg dat u weet wie u moet bellen als hij of zij hulp nodig heeft.
 • Blijf ook goed voor uzelf zorgen. Heeft u zelf steun nodig?
 • Zoek steun bij lotgenoten. En bespreek het met uw huisarts.
Wat is het

Mijn partner, vriend(in) of familielid heeft een depressie

Wanneer uw partner, vriend(in) of familielid een depressie heeft, merkt u dat meestal wel. U ziet dat hij of zij dagenlang somber en lusteloos is, maar u begrijpt niet goed waarom. U probeert de ander op te vrolijken, maar dat lukt niet. U voelt zich machteloos. Wat kunt u doen?

Lees meer over wat een depressie is. Dan kunt u uw naaste beter begrijpen.
U kunt ook (samen) het filmpje over depressie bekijken.
Zorg dat uw naaste deze informatie ook kan vinden.

Let ook op uzelf

Let op uzelf als uw naaste een depressie heeft

Omgaan met iemand die een depressie heeft kan heel zwaar zijn. Let daarom goed op uzelf.

 • Doe niet meer dan u aankunt. Anders houdt u het niet vol.
 • Stel grenzen en houd ruimte voor uzelf.
 • Let ook op uw eigen gezondheid.
 • Zorg dat u voldoende slaapt.
 • Zorg ook voor ontspanning en afleiding.
 • Houd uw eigen contacten aan en probeer uw eigen leven te blijven leiden.
 • Zelf heeft u soms ook behoefte aan steun. Praat er over.
 • Accepteer de hulp die u kunt krijgen.
 • Durf anderen om hulp te vragen. Bijvoorbeeld praktische hulp thuis of gesprekken met een hulpverlener.
 • Vraag ook om hulp als uw relatie of gezin, uw opleiding of uw werk eronder lijden.
 • Probeer de ondersteuning van uw naaste met iemand te delen. Bijvoorbeeld met een vriend of familielid, de huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Of met de hulpverlener van uw naaste.

Lees voor meer tips Ik ondersteun iemand met psychische klachten

Voor praktische hulp en advies kunt u ook terecht bij een maatschappelijk werker of wijkteam. U kunt zelf een afspraak maken: Het telefoonnummer van het maatschappelijk werk vindt u op de site van uw gemeente. Of via Regelhulp.nl.

Adviezen

Wat kan ik doen als mijn naaste een depressie heeft?

U bent als partner, familielid of vriend heel belangrijk voor iemand met een depressie. U kunt uw naaste op verschillende manieren steunen. Deze tips helpen daarbij:

 • Geef uw naaste aandacht. Ga naast de ander zitten. Neem de tijd, wees warm en liefdevol.
 • Vraag of uw naaste wil praten of liever iets anders wil: bijvoorbeeld samen een wandeling maken, muziek luisteren of juist stil zijn en niets hoeven.
 • Probeer er over te praten. Durf vragen te stellen: Hoe voel je je? Waar denk je aan?
 • Luister goed en probeer te begrijpen wat er in de ander omgaat. Toon begrip.
 • Neem de gevoelens van somberheid serieus.
  • Probeer de ander niet op te vrolijken. Uw naaste voelt zich dan niet begrepen en kan zich daardoor juist nog vervelender gaan voelen.
  • Doe niet alsof de somberheid niet ernstig is. Zeg niet ‘het valt wel mee.’
  • Kom niet meteen met oplossingen of tips. Dat kan irriteren.
 • Als u niet weet wat u moet zeggen of doen, mag u dat best zeggen. Laat daarbij wel duidelijk weten dat de ander altijd op u kan rekenen.
 • Vraag bij ernstige somberheid of uw naaste soms ook aan zelfdoding denkt. Wacht niet tot de ander daar zelf over begint. Wees ook niet bang dat u de ander daardoor op het idee brengt.
 • Als uw naaste weleens aan zelfdoding denkt, lees dan hier verder.
Steun en hulp

Hulp zoeken en ondersteunen

 • Help uw naaste om hulp te zoeken bij de huisarts, een (online) zelfhulp- en/of lotgenotengroep.
  • Probeer niet zelf de hulpverlener of psychotherapeut te zijn. Dat verstoort de verhouding. Voor iemand met een depressie is juist het normale contact met familie en vrienden belangrijk voor het herstel.
 • Ga eventueel mee naar een gesprek met de huisarts of behandelaar.
 • Steun de adviezen die uw naaste krijgt.
 • Steun zijn of haar plan van herstel: het oppakken van taken, activiteiten en contacten, de afspraken voor een eventuele behandeling.
 • Moedig de ander aan regelmatig en gezond te leven. Elke dag opstaan, aankleden, eten en even naar buiten te gaan. En (deels) te blijven werken als dat kan. Dat helpt bij het herstel.
 • Stel regelmatig voor om samen iets actiefs te doen, zoals een stuk wandelen, fietsen of hardlopen.
 • Ontmoedig alcohol of drugsgebruik. Alcohol en drugs kunnen een depressie verergeren.
 • Help zo nodig bij praktische dingen zoals koken of de administratie doen. Neem de ander niet te veel uit handen.
 • Vraag de ander ook om hulp bij dingen als afwassen, schoonmaken of boodschappen doen. Dan heeft de ander ook het gevoel iets bij te dragen.
 • Geef complimenten voor wat goed gaat en wat uw naaste zelf probeert te doen.
 • Heb geduld. Het herstel kost tijd, ook als uw naaste voor een behandeling heeft gekozen.
 • Blijf betrokken bij het herstel. Laat iemand met een depressie niet in de steek. Regelmatig contact blijft belangrijk. Ook als de ander zich terugtrekt, zelf geen contact zoekt of onaardig doet.
 • Dring niet aan op het nemen van een belangrijke beslissing tijdens de depressie, zoals verhuizen of scheiden.
 • Zorg dat uw naaste weet wie hij/zij kan bellen als hij/zij aandacht of hulp nodig heeft.
 • Schrijf die nummers ook zelf op, voor als u zich zorgen maakt over uw naaste.
Hoe gaat het verder

Hoe verder als mijn naaste een depressie heeft gehad?

Blijf betrokken bij uw naaste, ook na herstel van een depressie. Een depressie kan terugkomen. Dat gebeurt bij ongeveer de helft van de mensen die een depressie gehad hebben.
Uw naaste krijgt adviezen om te voorkomen dat een depressie terugkomt. Steun hem of haar daarin.

Wanneer bellen

Wanneer contact opnemen met de huisarts als mijn naaste een depressie heeft?

Zorg dat uw naaste een afspraak maakt met de huisarts als hij of zij:

 • zich erg somber, angstig of wanhopig voelt.
 • medicijnen tegen depressie wil minderen of stoppen.
 • vaak aan de dood denkt.

Bel direct de huisarts, de huisartsenpost of 112 als uw naaste plannen heeft om een einde aan zijn of haar leven te maken.

Uw naaste kan altijd (dag en nacht) het hulpnummer 113 of 0800-0113 (gratis) bellen of naar 113.nl gaan.
U mag ook zelf dit nummer bellen als u zich zorgen maakt over uw naaste. Of ga naar 113.nl.

Hulp voor uzelf

Wanneer zoek ik hulp voor mijzelf als mijn naaste een depressie heeft?

Het is zwaar om iemand met een depressie te ondersteunen. Zoek hulp voordat het té zwaar wordt. Neem bijvoorbeeld contact op met de huisarts als:

 • u steeds het gevoel heeft dat u niet genoeg doet
 • u vaak dingen doet die u eigenlijk niet wilt: als u over uw grenzen gaat
 • u bang bent om zelf ook psychische klachten te krijgen

U kunt ook steun zoeken bij lotgenoten of een familievertrouwenspersoon via de Advies en hulplijn familie in de ggz.

Lotgenoten

Zoek contact met lotgenoten als uw naaste een depressie heeft

Zoek contact met lotgenoten. Er zijn lotgenotengroepen voor partners en familieleden van mensen met een depressie. U kunt er ervaringen en tips uitwisselen en merkt dat u niet de enige bent met problemen en vragen. De meesten voelen zich hierdoor gesteund.

Meer informatie

Meer informatie als uw naaste een depressie heeft


Kijk voor meer informatie, tips en adviezen, contact via hulplijnen of lotgenoten bij:

We hebben deze informatie gemaakt met:

Deze tekst is aangepast op
GGZ
NHG

Vond je deze informatie nuttig?

Vond je deze informatie nuttig?
Heb je een tip hoe wij Thuisarts.nl kunnen verbeteren?